PEŁNOMOCNIK REKTORA ds. STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

mgr Jolanta Żurakowska

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

ul . Katowicka 66 45-060 Opole

pok. 405

Tel: 77 44 23 546, 608 593 621

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury: środa 16:00-17:00, piątek 16:00-17:00

Cele Pełnomocnika:

Nadrzędnym celem jest umożliwienie studentom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w procesie dydaktycznym oraz w życiu społecznym, naukowym, kulturalnym i sportowym naszej uczelni.

Zakres zadań:

 • Rozpoznawanie potrzeb, problemów i oczekiwań studentów niepełnosprawnych;
 • Informowanie kandydatów na studia o możliwości kształcenia w PMWSZ w Opolu osób niepełnosprawnych;
 • Podejmowanie działań na rzecz pełnej integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych;
 • Współpraca z organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi wspierającymi osoby niepełnosprawne;
 • Kształtowanie wolnego od stereotypów wizerunku osoby niepełnosprawnej w środowisku studenckim;
 • Pomoc w pozyskaniu wsparcia finansowego w ramach programów na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • Reprezentowanie interesów niepełnosprawnych studentów przed organami uczelni;
 • Organizowanie i udział w konferencjach, seminariach , warsztatach poświęconych problematyce niepełnosprawności;
 • Współpraca z Pełnomocnikami Rektorów ds. Osób Niepełnosprawnych innych uczelni w celu wymiany doświadczeń i realizowania wspólnych działań.
 
KATALOG WSPARCIA EDUKACYJNEGO w PMWSZ w Opolu

Zgodnie z § 7 i 10 Regulaminu studiów w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu:

 1. Uczelnia podejmuje działania ukierunkowane na systematyczną poprawę i dostosowanie warunków kształcenia osób niepełnosprawnych poprzez:
  1. znoszenie barier architektonicznych,
  2. unowocześnianie procesu dydaktycznego,
  3. korzystanie z dostępnych urządzeń technicznych.
 2. W zależności od rodzaju niepełnosprawności zapewnia się odpowiednie warunki odbywania zajęć, w szczególności ich zaliczania w celu osiągnięcia wymaganych efektów kształcenia dla danego kierunku.
 3. Dopuszcza się możliwość stosowania indywidualnej organizacji studiów wobec studentów niepełnosprawnych.
 4. Dziekan Wydziału ma prawo - na podstawie przedstawionej na piśmie i odpowiednio uzasadnionej oraz udokumentowanej prośby studenta - wyznaczyć studentowi indywidualny rozkład zajęć, zaliczeń, egzaminów i praktyk poza harmonogramem i sesją przewidzianymi dla grupy studenckiej, uwzględniając możliwości jednostek prowadzących zajęcia dydaktyczne.
 5. Student składa wniosek do Dziekana Wydziału o przyznanie indywidualnej organizacji studiów co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem kolejnego semestru.

Współpracują z nami

NASZE PROJEKTY
 • Medical Science Baner
 • IV Konferencja
 • logo próchnica
 • logo dziecieca
 • Medical Science Baner
 • IV Konferencja
 • logo młodziezowe
 • logo próchnica
 • logo dziecieca
 • logo młodziezowe
 • logo próchnica
PATRNERZY
 • logo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
 • logo Vital Medic Sp. Z o.o. Kluczbork
 • logo Magnolia
 • logo ZSZ NR 4 w Opolu
 • logo Fundacja Szansa dla Niewidomych
 • logo ZSZ nr 4 im Bronisława Koraszewskiego w Opolu
 • logo Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • logo Uniwersytet Medyczny im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • logo Zespół Szkół w Gogolinie
 • logo Urząd Miasta Opola
 • logo Park Naukowo – Technologiczny w Opolu
 • logo ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁĄCYCH W OPOLU
 • logo Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
 • logo Szpital Wojewódzki w Opolu
 • logo Kuratorium Oświaty w Opolu
 • logo Euromedyk
 • logo UNIWERSYTET MEDYCZNY WE WROCŁAWIU