1. Fizjoterapia
next
prev

Wydział Fizjoterapii rozpoczął swoją działalność 1 października 2006 roku.

W pierwszych latach działalności Wydziału prowadzone były studia I stopnia. W wyniku starań władz Wydziału otrzymano w 2014 r. uprawnienia do prowadzenia studiów na II stopniu kształcenia. Obecnie Wydział Fizjoterapii prowadzi studia I i II stopnia oraz 5 – letnie jednolite studia magisterskie.

System studiów na kierunku Fizjoterapia:

 • Jednolite studia magisterskie (5 – letnie) – studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Studia II stopnia (2 – letnie magisterskie) – studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Studia I stopnia (3 – letnie licencjackie) – studia stacjonarne i niestacjonarne (od roku akademickiego 2017/2018 nie będzie prowadzona rekrutacja)

Celem kształcenia na Wydziale Fizjoterapia jest wyposażenie absolwentów w szeroką wiedzę merytoryczną, umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Doświadczeni i uznani pracownicy nauki z tytułami profesorów i doktorów, dydaktycy z dużym doświadczeniem naukowym i zawodowym, oraz doskonale przygotowana baza dydaktyczna, w tym wyspecjalizowany sprzęt i aparatura medyczna sprawiają, że proces kształcenia odbywa się na wysokim poziomie i w komfortowych warunkach. Obok teoretycznej wiedzy z zakresu nauk medycznych, biologicznych, humanistycznych i społecznych absolwent uzyskuje przygotowanie praktyczne między innymi z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, różnych form masażu i terapii manualnej. Ponadto poznaje zagadnienia dotyczące komunikacji z pacjentem oraz zarządzania w ochronie zdrowia.

Studenci mają możliwość pogłębiania wiedzy i zainteresowań w utworzonych Studenckich Kołach Naukowych. Na Wydziale Fizjoterapii funkcjonują cztery prężnie działające SKN, w których studenci mogą rozwijać przy wsparciu nauczycieli akademickich twórczość naukową, prezentować swoje prace na konferencjach i sympozjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz publikować efekty swojego dorobku naukowego w recenzowanych czasopismach naukowych.

Absolwenci studiów kierunku fizjoterapia będą przygotowani do pełnienia profesjonalnej i całościowej opieki rehabilitacyjnej. Uzyskają wiedzę niezbędną do kierowania zespołami terapeutycznymi oraz do organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych. Osiągną umiejętność planowania, przeprowadzania i kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii. Nabycie powyższych umiejętności jest możliwe między innymi dzięki odpowiedniej ilości zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu metod specjalnych, medycyny fizykalnej, diagnostyki funkcjonalnej i programowania rehabilitacji. Absolwenci powinni uzyskać wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej oraz prowadzenia badań naukowych.

 • Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata i będzie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia,
 • Po ukończeniu studiów II stopnia oraz 5 – letnich studiów magisterskich absolwent otrzymuje tytuł magistra i będzie przygotowany do podjęcia specjalizacji z zakresu fizjoterapii i do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwenci kierunku Fizjoterapia mogą podjąć pracę w: podmiotach leczniczych, uzdrowiskach i sanatoriach, placówkach oświatowych i sportowych oraz gabinetach odnowy biologicznej. Przygotowywani są również do pracy z osobami chcącymi poprawić swoją sylwetkę, wydolność i sportowcami (rehabilitacja sportowa). Będą przygotowani do pracy w instytutach naukowo – badawczych, administracji państwowej i samorządowej.

Współpracują z nami

NASZE PROJEKTY
 • Medical Science Baner
 • IV Konferencja
 • logo próchnica
 • logo dziecieca
 • Medical Science Baner
 • IV Konferencja
 • logo młodziezowe
 • logo próchnica
 • logo dziecieca
 • logo młodziezowe
 • logo próchnica
PATRNERZY
 • logo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
 • logo Vital Medic Sp. Z o.o. Kluczbork
 • logo Magnolia
 • logo ZSZ NR 4 w Opolu
 • logo Fundacja Szansa dla Niewidomych
 • logo ZSZ nr 4 im Bronisława Koraszewskiego w Opolu
 • logo Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • logo Uniwersytet Medyczny im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • logo Zespół Szkół w Gogolinie
 • logo Urząd Miasta Opola
 • logo Park Naukowo – Technologiczny w Opolu
 • logo ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁĄCYCH W OPOLU
 • logo Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
 • logo Szpital Wojewódzki w Opolu
 • logo Kuratorium Oświaty w Opolu
 • logo Euromedyk
 • logo UNIWERSYTET MEDYCZNY WE WROCŁAWIU