Marka wysokiej reputacji

PMWSZ w Opolu jest uczelnią
o najlepszej reputacji w Polsce
(wg rankingu Reputacji PWSZ Premium Brand 2017)

SKN Opieki Długoterminowej

SKN Opieki Długoterminowej

 

Opiekunowie SKN:

mgr Anna Klimczyk .  mgr Maria Gajda

 

Zarząd  SKN w roku akademickim  2013 / 2014

Przewodnicząca – Paulina Makowska

Wiceprzewodnicząca – Katarzyna Gąsior

Sekretarz – Katarzyna Sura

 Członkami  koła są studentki I, II i  III roku Instytutu Pielęgniarstwa studiów stacjonarnych.

 

Celem  działania  SKN   Opieki Długoterminowej jest:

  1. Zainteresowanie studentów pracą z chorymi przewlekle, niepełnosprawnymi, osobami w podeszłym wieku i z ograniczoną zdolnością do samoopieki.
  2. Poszerzenie wiedzy studentów w zakresie pielęgnowania, leczenia i usprawniania tych chorych.
  3. Uczenie właściwego komunikowania się z chorymi i umierającymi.

 

Zadania koła:

  1. Działalność naukowa -  prowadzenie  badań i przygotowanie przez członków koła prac naukowych prezentowanych na konferencjach.
  2. Praca na rzecz środowiska - współpraca z Polskim  Stowarzyszeniem Diabetyków,  udział  w Opolskich Dniach Seniora i Dniach Niepełnosprawnych.
  3. Opieka nad  osobami starszymi i przewlekle chorymi w środowisku domowym.
  4. Działalność edukacyjna – prowadzenie  edukacji zdrowotnej  wśród podopiecznych i ich rodzin, uczestniczenie  w wycieczkach dydaktycznych do placówek realizujących opiekę nad  chorymi długoterminowymi, udział w ogólnopolskiej akcji „ Pola Nadziei ”- zbiórka pieniężna na rzecz hospicjum.

 

    Od momentu powstania SKN Opieki Długoterminowej członkowie koła współpracują z Opolskim Oddziałem Polskiego  Stowarzyszenia Diabetyków - uczestniczą w akcjach promocji zdrowia, prowadzą punkt informacyjno – konsultacyjny w siedzibie Stowarzyszenia, wykonują pomiary poziomu cukru we krwi i ciśnienia tętniczego, uczą pacjentów obsługi glukometrów. Studenci współpracują  z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i pielęgniarkami środowiskowymi z Przychodni POZ „Centrum” opiekując się osobami starszymi, osobami z ograniczonymi możliwościami ruchowymi, z silną krótkowzrocznością, chorymi na cukrzycę, miażdżycę i inne zaawansowane choroby przewlekłe. Od 2011 roku działalność koła została poszerzona  o opiekę nad chorymi w końcowej fazie życia i współpracę z hospicjum Samarytanin.

 

 

Licznik wizyt na stronie: 13027
Opublikował: Jacek Fedorów   |  Data publikacji: 26-07-2011 08:26
Modyfikował: Pracownik Netkoncept.com   |  Data modyfikacji: 09-06-2014 19:01

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera