W związku z sytuacją epidemiologiczną w roku akademickim 2019/2020 wpięte do pracy dyplomowej oświadczenie promotora może mieć formę skanu lub oryginału

Przepisy prawne

Przepisy prawne regulujące obszar kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych:

 • Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (Dz. Urz. MZ. z 2006 r. Nr 10, poz. 49)
  Statut - RTF0_statut.rtf
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1923)
  Rozporządzenie o kształceniu podyplomowym - RTFksztalcenie.rtf
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1922 z późn. zm.)
  Wykaz dziedzin pielegniarstwa - RTF3_wykaz_dziedzin_pielegniarstwa.rtf
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2003r. w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez pielęgniarkę, położną za egzamin państwowy (Dz. U. Nr 189, poz. 1863)
  Wykaz opłat - RTF4_wysokosc_oplat.rtf
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007r. w sprawie zakresu i rodzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 210, poz. 1540)
  Zakres i rodzaj świadczeń - RTF5_zakres_i_rodzaj_swiadczen.rtf


UWAGA!!!
Teksty aktów prawnych prezentowane na stronie internetowej Uczelni  nie stanowią źródła prawa.
Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z późn.zm.) jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.


 

Licznik wizyt na stronie: 12509
Opublikował: Jacek Fedorów   |  Data publikacji: 25-07-2011 12:54
Modyfikował: Bożena Górniak-Nowara   |  Data modyfikacji: 25-03-2014 16:54

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera