Informujemy, iż wszelkie sprawy na Uczelni (również stypendialne) załatwiane są online, kontakt z poszczególnymi Działami poprzez pocztę elektroniczną

Oferta kursów podyplomowych 2014/2015

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa organizuje kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, dokształcające. Kursy posiadają akredytację Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie

Kurs kwalifikacyjny ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

 • Pielęgniarstwo ratunkowe  - cena kursu 1500 zł
 • Pielęgniarstwo neonatologiczne - cena kursu 1400 zł
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne - cena kursu 1500 zł
 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki - cena kursu 1500 zł
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej - cena kursu 1350 zł

Kurs specjalistyczny ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

 • Resuscytacja krążeniowo - oddechowa - cena kursu: 100 zł
 • Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG - cena kursu 100 zł
 • Szczepienia ochronne - cena kursu 100 zł
 • Szczepienia ochronne dla noworodków - cena kursu 100 zł
 • Opieka nad pecjentem ze stomią jelitową - cena kursu 100 zł
 • Podstawy opieki paliatywnej - cena kursu 100 zł
 • Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego dla pielęgniarek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego - cena kursu 100 zł
 • Podstawy dializoterapii - cena kursu 100 zł

Kurs dokształcający ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych pielęgniarki, położnej.

 • Profilaktyka zakażeń szpitalnych - cena kursu 150 zł
 • Proces Pielęgnowania - cena kursu 140 zł
 • Negocjacje - cena kursu 140 zł
 • Zarządzanie stresem, zarządzanie czasem - cena kursu 150 zł
 • Komunikowanie interpersonalne - cena kursu 170 zł
 • Asertywność w komunikacji - cena kursu 140 zł
 • Profilaktyka i leczenie odleżyn - cena kursu 140 zł

Liczba miejsc ograniczona (25 osób), O przyjeciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń !!!
Termin organizacji kursu uzależniony jest od zgłoszenia się wymaganej liczby osób. 

Formularz zgloszenia na kurs można przesłać pocztą elektroniczną na adres

 

Licznik wizyt na stronie: 19986
Opublikował: Jacek Fedorów   |  Data publikacji: 25-07-2011 12:51
Modyfikował: Bożena Górniak-Nowara   |  Data modyfikacji: 19-09-2014 15:46

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera