Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie

Web of Knowledge

Na Web of Knowledge składa się Pakiet Web of Science (WoS) zawierający 3 indeksy cytowań: Art and Humanities Citation Index (roczniki od 1975), Social Sciences Citation Index (roczniki od 1956), Science Citation Index Expanded (roczniki od 1945);

Uzupełniający indeks cytowań Conference Proceedings Citation Index (obejmujący części Science i Social - roczniki od 1990);

Baza Journal Citation Reports (najświeższy opublikowany rocznik) podający ocenę bibliometryczną cytowalności czasopism naukowych wraz z wskaźnikiem Impact Factor.

Pakiet Web of Science jest na bieżąco aktualizowany, archiwizowany i udostępniony na serwerze w ICM. Znajdziemy tam począwszy od 2010 roku indeksy ponad 12.000 tytułów aktualnych czasopism.

Rekordy w indeksach cytowań przedstawiają podstawowe informacje bibliograficzne, streszczenia artykułów, jak i informacje o cytowaniach z czasopism objętych listą filadelfiijską - Master Journal List.

Od roku 2010 w bazach WoS indeksowane są artykuły z ponad 12.000 tytułów bieżących czasopism. Natomiast baza CPCI indeksuje około 150.000 sprawozdań konferencyjnych.

Web of Knowledge udostępnia także dodatkowe narzędzia Researcher ID i EndNote Web oraz dojście do bazy Medline.