Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Praca: samodzielny referent ds.organizacyjno-prawnych

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ogłasza nabór na  stanowisko: samodzielny referent ds. organizacyjno - prawnych

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe magisterskie: prawo/administracja lub ekonomiczne

- min. trzyletnie doświadczenie zawodowe

- znajomość regulacji prawnych w zakresie szkolnictwa wyższego, o finansach publicznych i prawa zamówień publicznych

- dobra znajomość środowiska MS Office.

Wymagania dodatkowe:

- znajomość regulacji prawnych w zakresie: kodeksu cywilnego, prawa pracy,

- znajomość zasad tworzenia prawa,

- znajomość zagadnień z zakresu organizacji i zarządzania,

- doskonała organizacja pracy,

- umiejętność analitycznego myślenia,

- komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,

- umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,

- kreatywność,

- inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

- umiejętność pracy w zespole,

- odpowiedzialność i dokładność.

Zakres  podstawowych obowiązków na proponowanym stanowisku:

- przygotowywanie dokumentów i opracowywanie nowelizacji regulaminów i aktów normatywnych uczelni,

- analiza propozycji aktów normatywnych uczelni przygotowywanych przez inne jednostki organizacyjne pod kontem ich zgodności z przepisami wyższego rzędu oraz przepisami wewnętrznymi uczelni,

- współpraca z radcą prawnym,

- bieżąca informacja odnośnie zmian prawnych w zakresie dotyczącym uczelni

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

- list motywacyjny i życiorys (CV),

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (potwierdzonych za zgodność z oryginałem),

- kserokopie dotychczasowych świadectw pracy – potwierdzających doświadczenie zawodowe(potwierdzonych za zgodność z oryginałem),

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (potwierdzonych za zgodność z oryginałem), 

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania przez Uczelnię danych osobowych  dla potrzeb rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (dz. U z 2002r. Nr 101 z późn. zm.),

- oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa przeciwko : mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karnoskarbowe,

Termin i miejsce składania dokumentów:

Aplikację zatytułowaną: kandydat na stanowisko „Samodzielnego referenta ds. organizacyjno – prawnych” należy składać w  Sekcji Płac, Kadr i Spraw Socjalnych PMWSZ w Opolu przy ul. Katowickiej 68 (piętro I – biuro nr 108) do dn.13.12.2013r. do godz. 10:00. Po upływie wskazanego terminu aplikacje nie będą przyjmowane.

Rozmowy z kandydatami odbędą się w dn. 16-18.12.br.

Planowany termin zatrudnienia – styczeń 2014r.

 

 

Licznik wizyt na stronie: 2870
Opublikował: Kamila Wójt   |  Data publikacji: 10-12-2013 10:29
Modyfikował: Kamila Wójt   |  Data modyfikacji: 10-12-2013 11:05

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera