Strona w przebudowie - przepraszamy za utrudnienia.

Tylko dobre
perspektywy! studiuj u nas

Wręczenie indeksów studentom I roku

Wręczenie indeksów studentom I roku

 

         23 października 2013r. Studenci I roku Instytutu Pielęgniarstwa rozpoczynający naukę w roku akademickim 2013/14 otrzymali indeksy z rąk  Prorektora ds. Studenckich  dr n. med. Lucyny Sochockiej, Prorektora ds. Dydaktycznych dr n. med. Izabeli Wróblewskiej , Dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa mgr Marioli Wojtal oraz opiekuna roku mgr Teresy Niechwiadowicz – Czapka.

                Indeks jest najważniejszym dokumentem  studenta. Do indeksu wpisywana jest cała indywidualna historia studiów studenta: zaliczenia, oceny z egzaminów i ćwiczeń, potwierdzenia zaliczenia kolejnych lat oraz semestrów studiów, potwierdzenia odbytych  praktyk, informacje o nagrodach lub karach.

Na  końcu znajduje się informacja o otrzymanym dyplomie ukończenia studiów i uzyskanym tytule zawodowym.

Życzymy studentom wpisów na miarę ich ambicji i oczekiwań, a więc samych piątek!

 

Opiekun I roku Instytutu Pielęgniarstwa
mgr Teresa Niechwiadowicz – Czapka

 

 

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera