Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Wręczenie indeksów studentom I roku

Wręczenie indeksów studentom I roku

 

         23 października 2013r. Studenci I roku Instytutu Pielęgniarstwa rozpoczynający naukę w roku akademickim 2013/14 otrzymali indeksy z rąk  Prorektora ds. Studenckich  dr n. med. Lucyny Sochockiej, Prorektora ds. Dydaktycznych dr n. med. Izabeli Wróblewskiej , Dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa mgr Marioli Wojtal oraz opiekuna roku mgr Teresy Niechwiadowicz – Czapka.

                Indeks jest najważniejszym dokumentem  studenta. Do indeksu wpisywana jest cała indywidualna historia studiów studenta: zaliczenia, oceny z egzaminów i ćwiczeń, potwierdzenia zaliczenia kolejnych lat oraz semestrów studiów, potwierdzenia odbytych  praktyk, informacje o nagrodach lub karach.

Na  końcu znajduje się informacja o otrzymanym dyplomie ukończenia studiów i uzyskanym tytule zawodowym.

Życzymy studentom wpisów na miarę ich ambicji i oczekiwań, a więc samych piątek!

 

Opiekun I roku Instytutu Pielęgniarstwa
mgr Teresa Niechwiadowicz – Czapka

 

 

Licznik wizyt na stronie: 3394
Opublikował: Renata Widziak   |  Data publikacji: 03-12-2013 15:19
Modyfikował: Renata Widziak   |  Data modyfikacji: 03-12-2013 16:25

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera