Informujemy, iż wszelkie sprawy na Uczelni (również stypendialne) załatwiane są online, kontakt z poszczególnymi Działami poprzez pocztę elektroniczną

Program Konferencji/ Conference program

PDFProgram IMKPU 04.04.2014

 

Jak pisać prace naukowe? Gdzie publikować?

How to write scientific papers? Where to publish? 


OPOLE, 4 kwietnia 2014 r.

 

PROGRAM KONFERENCJI/ CONFERENCE PROGRAM

8.00-8.55

     Rejestracja uczestników/ Registration of participants

SESJA I/ 1st SESSION

9.00-9.10

Powitanie Uczestników. Otwarcie Sesji I. / Welcoming participants. Opening of the 1st Session.

Dr Tomasz Halski JM Rektor PMWSZ

9.10-9.30

Prof. John Nezlek (College of William& Mary, Williamsburg VA, USA) – Ukryte normy procesu recenzji: pewne niepisane wytyczne/ Implicit norms of the review process: Some unwritten guidelines

9.30-9.50

Dr Andrzej Szpakow (Uniwersytet im. Janki Kupały, Grodno, Białoruś) – Czy międzynarodowe projekty naukowo-badawcze zwiększają szanse na publikacje?/ Do international research projects increase a chance for publication?

9.50-10.10

Prof. Aleksander Siwakow (Białoruska Akademia Medyczna Kształcenia Podyplomowego, Mińsk, Białoruś) – Przygotowanie artykułu do zagranicznych czasopism naukowych: strategia i taktyka/ How to prepare an article for international scientific journals? – strategy and tactic

10.10-10.30

Aleksander Szpakow (Uniwersytet im. Janki Kupały, Grodno, Białoruś) – Prezentacja projektu badań studenckich zakończonych publikacją/ The example of a students’ research project finished with a publication

10.30-10.50

Dr des. Piotr Kocyba (Technische Universität, Chemnitz, Niemcy) – Dyskurs naukowy i nienaukowy, czyli jak napisać tekst językiem naukowym/ A scientific and non-scientific discourse, how to write an article with an academic language

10.50-11.10

Dr hab. Bożena Mroczek (Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska) – Najczęstsze błędy w publikacjach polsko i angielskojęzycznych/ The most common mistakes in Polish and English articles

11.10-11.30

Dr Dominik M. Marciniak (Uniwersytet Medyczny, Wrocław, Polska) – Analizy statystyczne w pracach naukowych – czego unikać, na co zwrócić uwagę/ Statistics in academic papers, what to avoid and what to focus on

11.30-11.50

Mgr Donata Ziółkowska (Termedia, Poznań, Polska) – Międzynarodowe czasopisma z IF – jak aplikować artykuł z sukcesem/ International journals with IF – how to submit an article successfully

11.50-12.10

Mgr Małgorzata Krasowska (Polish-U.S. Fulbright Commission, Warszawa, Polska) – Wszystko co robisz jest strategiczne/ All Your Work Is Strategic

12.10-12.20

Q&A

12.20-12.40

Przerwa kawowa/ Coffee break

SESJA II/2nd SESSION

12.40-12.50

Otwarcie Sesji II/ Opening of the 2nd Session

12.50-13.10

Dr Arkadiusz Liber (Politechnika Wrocławska, Polska) – Jak pisać pracę naukową, aby nie naruszyć praw autorskich/ How to write academic papers and respect the copyrights

13.10-13.30

Mgr Mirosława Grabowska (Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim, Polska) – „Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa” czyli o kryteriach poprawności językowej publikacji naukowych/ The criteria of correctness in scientific publications

13.30-14.00

Mgr Ewa Kittel – Prejs (Elsevier Journals Publishing, Amsterdam, Holandia) – Publishing in the 21st Century. What’s changed: History and future of scholarly communication, Challenges and Perspectivess/ Publikowanie w XXI wieku. Co się zmieniło: historia i przyszłość komunikacji naukowej, wyzwania i perspektywy

14.00-14:20

Mgr Zbigniew Szarejko (H+H Software GmbH, Getynga, Niemcy) – Jak sprawnie zarządzać dostępem do elektronicznych źródeł informacji? /How to manage the access to electronic sources of information successfully?

14.20-14.40

Mgr Leszek Stypułkowski (Index Copernicus, Warszawa, Polska) – Budowanie międzynarodowej pozycji czasopism naukowych/ Developing international recognition of a scholar journal

14.40-15.00

Dr hab. Donata Kurpas (Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa, Opole, Polska, Uniwersytet Medyczny, Wrocław, Polska) – Punktacja czasopism naukowych/ How scientific journals are pointed

15.00-15.20

Mgr Marzena Dziołak (Państwowa Szkoła Wyższa, Biała Podlaska, Polska), mgr Bożena Ratajczak-Olszewska (Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa, Opole, Polska) – Bibliometria – czyli jak nas „liczą” nie tylko w bibliotece/ Bibliometrics - how we are pointed not only in the library

15.20-15.40

Mgr Maria Szwed (Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, Opole, Polska)Jak skalkulować wydanie czasopisma naukowego?/ How to calculate the edition of a scientific journal?

15.40-15.50

Q&A

15.50-16.00

Zakończenie Konferencji/ Closing of the Conference

 

pobierz program >> PDFProgram IMKPU 04.04.2014

 

Licznik wizyt na stronie: 4492
Opublikował:    |  Data publikacji: 08-11-2013 10:32
Modyfikował:    |  Data modyfikacji: 22-04-2014 12:25

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera