W związku z sytuacją epidemiologiczną w roku akademickim 2019/2020 wpięte do pracy dyplomowej oświadczenie promotora może mieć formę skanu lub oryginału

Ubezpieczenie studentów PMWSZ w Opolu


Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie studentów PMWSZ w Opolu


Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła  Zawodowa w Opolu ul. Katowicka 68 zwraca się z prośbą o złożenie oferty
na ubezpieczenie studentów i pracowników.

Założenia do oferty:
Ubezpieczenie studentów  i  pracowników  PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2013/2014 tj. od dnia 01.10.2013 do dnia 30.09.2014 w zakresie:

1. Studenci - ubezpieczenie  osobiste (kierunek pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, kosmetologia).

 • NNW(następstw nieszczęśliwych wypadków) na uczelni oraz w życiu prywatnym z rozszerzeniem ubezpieczenia na  ekspozycję na zakażenie HIV,  żółtaczka – suma ubezpieczenia co najmniej 20 000 zł.
 • Odpowiedzialność cywilna studentów w czasie praktyk zawodowych na terenie placówek medycznych – suma ubezpieczenia co najmniej
  50 000 zł.
 • Studenci do ubezpieczenia -  około 1500 osób.

2. Pracownicy Uczelni – instruktorzy.

 • Odpowiedzialność cywilna w związku z wykonywaniem zawodu w czasie prowadzenia zajęć praktycznych studentów w placówkach ochrony zdrowia – suma ubezpieczenia co najmniej 100 000 zł.
 • Instruktorzy do ubezpieczenia – około 20 osób.

Warunki pozostałe:

 • należy podać wysokość składki rocznej na 1 osobę  z podziałem na studentów i pracowników z uwzględnieniem  podziału ubezpieczenia jak wyżej,
 • możliwość wniesienia opłaty składki w terminie  do 31.10.2013,
 • pisemne wskazanie osoby upoważnionej  przez ubezpieczyciela do reprezentowania firmy ubezpieczeniowej w kontaktach  z  PMWSZ w Opolu,
 • ubezpieczyciel samodzielnie dokonuje zebrania składek od studentów i pracowników a następnie przekazuje  PMWSZ w Opolu listę osób ubezpieczonych z podziałem na kierunki, lata studiów w terminie do dnia 15.11.2013 r. – wraz z certyfikatami imiennymi potwierdzającymi ubezpieczenie OC oraz listę osób ubezpieczonych w zakresie NNW,
 • PMWSZ w Opolu udostępni pomieszczenie do dyspozycji ubezpieczyciela, w którym będą zbierane składki oraz przekaże listy studentów
  z poszczególnych kierunków i lat studiów.

 

Oferty proszę składać w zamkniętych kopertach opisanych:

„Oferta ubezpieczenie studentów PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2013/2014”

w terminie do dnia 20 lipca 2013  do godziny 12 00 w Sekretariacie Kanclerza,

pokój 102 w Opolu ul. Katowicka 68.

Licznik wizyt na stronie: 4440
Opublikował: Jacek Fedorów   |  Data publikacji: 04-07-2013 13:04
Modyfikował: Jacek Fedorów   |  Data modyfikacji: 05-07-2013 07:16

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera