Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie

Projekt naukowy - możliwość dodatkowego zatrudnienia

„Program oceny diagnostyki, leczenia i kosztów u chorych z niewydolnością serca, w losowo wybranych jednostkach lecznictwa otwartego i zamkniętego o różnym poziomie referencyjności – Część II”.

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

Liderem projektu jest Uniwersytet Jagielloński przy współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Warszawie i Gdańsku. Jest to ogólnopolskie badanie, przeprowadzane już po raz drugi.

„Program oceny diagnostyki, leczenia i kosztów u chorych z niewydolnością serca, w losowo wybranych jednostkach lecznictwa otwartego i zamkniętego o różnym poziomie referencyjności”.

Podstawowe informacje o projekcie

Projekt jest finansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki (nr UMO-2011/01/B/NZ7/02671). Liderem projektu jest Uniwersytet Jagielloński (kierownik programu: prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki,

koordynator programu : dr n med. Barbara Wizner)

Celem badania jest dokonanie aktualnej oceny sytuacji w Polsce w zakresie dostępności do podstawowych procedur diagnostycznych oraz jakości postępowania diagnostyczno – terapeutycznego u pacjentów z niewydolnością serca, leczonych w podstawowej opiece zdrowotnej i w lecznictwie zamkniętym. Jest to projekt ogólnopolski, realizowany w 660 ośrodkach lecznictwa (400 ośrodków lecznictwa otwartego oraz 260 ośrodków lecznictwa zamkniętego).

Technika badania

Badanie ankietowe metodą wywiadu bezpośredniego przy użyciu kwestionariusza papierowego.

Zadania pielęgniarek-konsultantek/ankieterek

 1. Udział w (bezpłatnym) szkoleniu w zakresie kompetencji potrzebnych do realizacji badania. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych trenerów oraz  specjalistów z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 2. Zrealizowanie ankiet. Będzie to polegało na dotarciu do wskazanych placówek, które wyraziły chęć udziału w projekcie a następnie:
 • przekazaniu lekarzowi do wypełnienia:
  • 5 ankiet postępowania diagnostyczno-terapeutycznego
  • 1 ankiety – kwestionariusza wywiadu dla jednostki zdrowia
 • odebraniu powyższych ankiet w umówionym terminie
 • pozyskaniu od lekarza kontaktu do 1-3 pacjentów z niewydolnością serca i przeprowadzeniu wywiadu kwestionariuszowego z 1 pacjentem (5 str.)
 • odesłaniu ankiet w kopercie zwrotnej do biura projektu w Warszawie (na koszt biura projektu)

 

Wyjaśnienie:

6 ankiet wypełnionych przez lekarza + 1 ankieta z pacjentem wypełniona przez pielęgniarkę = 1 zrealizowana jednostka

Szkolenie dla pielęgniarek

 1. Termin: 31.08.2013 (sobota)
 2. Godziny: 10:00 – 15:00  
 3. Miejsce szkolenia – Warszawa

Krajowska Izba Gospodarcza

Ul. Trębacka 4

00-074 Warszawa

Osobom spoza Warszawy zostaną zwrócone koszty dojazdu na szkolenie (w obie strony).

Uczestnictwo w szkoleniu jest obowiązkowe.

Wynagrodzenie za realizację

Za zrealizowanie 1 jednostki – 70,00 zł netto

 

Wynagrodzenia dla pielęgniarek ankieterek-konsultantek będą takie same we wszystkich województwach na terenie całego kraju.

 

Liczba jednostek otrzymanych do realizacji zależy od wyniku losowania ośrodków lecznictwa w danym obszarze geograficznym.

Aby obliczyć kwotę swojego wynagrodzenia należy przemnożyć liczbę jednostek przez 70,00 netto.

 

Dodatkowo ankieterom ostaną zwrócone koszty dojazdów do placówek poza miejscem zamieszkania.

Korzyści dla uczestników projektu

 1. Udział w bezpłatnym szkoleniu przygotowującym do pracy w charakterze ankietera-konsultanta i zdobycie doświadczenia zawodowego (cena rynkowa szkolenia ok. 700zł)
 2. Możliwość znalezienia się w ogólnopolskiej bazie ankieterów-konsultantów biorących udział w badaniach medycznych (za osobistą zgodą) – możliwość realizacji podobnych badań w przyszłości
 3. Możliwość uzyskania referencji od firmy badawczej, które realizuje badanie ze strony organizacyjnej
 4. Certyfikat uczestnictwa w projekcie od Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 

W poniższej tabeli przedstawiono miejsca realizacji ankiet w poszczególnych województwach oraz liczbę jednostek. Przydział obszarów będzie się odbywał według kolejności zgłoszeń.

Lp.

Województwo

Obszar i liczba jednostek

1

DOLNOŚLĄSKIE

 

Zgorzelec-Bolesławiec i okolice (6 jednostek)

Legnica, powiat Jaworski i  powiat Średzki(3 jednostki)

 

2

KUJAWSKO-POMORSKIE

Grudziądz i okolice (8 jednostek)

 

3

LUBELSKIE

Opole Lubelskie i okolice (4 jednostki)

Zamość i okolice (3 jednostki)

Janów Lubelski i powiat Biłgorajski (4 jednostki)

Radzyń Podlaski i okolice (4 jednostki)

 

4

ŁÓDZKIE

Sieradz i okolice (6 jednostek)

Północny wchód województwa (7 jednostek)

 

5

MAZOWIECKIE

Żyrardów i okolice (5 jednostek)

Kozienice - Dęblin (3 jednostki)

Siedlce (2jednostki)

 

6

OPOLSKIE

Olesno i okolice (5 jednostek)

Południowa część woj. Opolskiego (5 jednostek)

 

7

PODKARPACKIE

Krosno i okolice + powiat Jasielski (5 jednostek)

 

8

POMORSKIE

Bytów-Kościerzyna (4 jednostki)

 

9

ŚLĄSKIE

Zachodnia część Konurbacji Śląskiej (8 jednostek)

Północna część województwa Śląskiego (7 jednostek)

 

10

WIELKOPOLSKIE

Kępno - Namysłów i okolice (6 jednostek)

 

11

ZACHODNIOPOMORSKIE

Koszalin  i okolice (11 jednostek)

 

 

logo - semestr.jpeg wolontariat-logo.jpeg ofert pr.jpeg
wolontariat-logo.jpeg logo - semestr.jpeg ofert pr.jpeg

przycisk PARP - kolor.jpeg

przycisk urząd pracy - kolor.jpeg

przycisk ankieta -kolor2.jpeg

przycisk kursy i szkolenia- kolor.jpeg

przycisk przewodnik - kolor.jpeg

przycisk OIPiP.jpeg

sdfdf