Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Komunikowanie interpersonalne z językiem migowym

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE
KOMUNIKOWANIE INTERPERSONALNE Z JĘZYKIEM MIGOWYM

Zgodnie z „Ustawią z dnia 18 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych sposobach komunikowania się” od 1 kwietnia 2012 r. każda instytucja publiczna jest zobowiązana do bycia dostępną dla osób wymienionych w niej jako uprawnione, a w szczególności dla osób głuchych i głuchoniewidomych. Dostępność może być „zrealizowana” między innymi poprzez wyposażenie pracownika w kompetencje umożliwiającemu komunikowanie się z osobami uprawnionymi.

Celem studiów podyplomowych „Komunikowanie interpersonalne z językiem migowym” jest przygotowanie pracowników instytucji zobowiązanych „ustawą o języku migowym i innych sposobach komunikowania się” do samodzielnego nawiązania i utrzymania kontaktu z pacjentem/klientem z zaburzeniami w sferze komunikowania się, w tym do praktycznego posługiwania się językiem migowym (PJM i SJM) oraz Sposobami Komunikacji Osób Głuchoniewidomych (SKOGN) zgodnie z wymaganiami „Ustawy”.

Słuchacz w ramach studiów:

 • opanuje wiedzę o języku migowym i jego zastosowaniach w kontakcie z niesłyszącymi,
 • opanuje praktyczną umiejętność posługiwania się polskim alfabetem palcowym oraz liczebnikami głównymi i porządkowymi,
 • opanuje praktyczną umiejętność posługiwania się językiem migowym (PJM i SJM),
 • opanuje praktyczną umiejętność posługiwania się sposobami komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).
 • pozna podstawy problematyki środowiska dorosłych niesłyszących i ich potrzeb ze szczególnym uwzględnieniem środków komunikacji,
 • pozna podstawy problematyki środowiska dorosłych osób głuchoniewidomych i ich potrzeb ze szczególnym uwzględnieniem środków komunikacji,
 • pozna możliwości zastosowania środków wspierających komunikowanie się w relacjach z osobami z trudnościami w komunikowaniu się,
 • pozna zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej z pacjentami/klientami,
 • nabędzie umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych w relacjach z pacjentem/klientem,

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW

Słuchacz po ukończeniu studiów uzyska świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające kompetencje do komunikowania się z osobami uprawnionymi wg „Ustawy o języku migowym i innych sposobach komunikowania się” w tym pacjentami placówek podmiotów leczniczych oraz klientów podmiotów zobowiązanych w/w ustawą.

Zajęcia będą prowadzone przez osoby doświadczone, od wielu lat pracujące w środowisku osób głuchych i głuchoniewidomych, zawodowo związane z Polskim Związkiem Głuchych Oddziałem Opolskim, Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym, Fundacją na Rzecz  Osób Głuchych i Języka Migowego, Państwową Medyczną  Wyższą Szkołą Zawodową w Opolu, Uniwersytetem Opolskim, Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Wybrane zajęcia, w tym lektorat z PJM  prowadzone będą przez native signera.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW

Grupa docelowa – pracownicy podmiotów leczniczych oraz instytucji administracji publicznej

Wymagania dotyczące kandydata na studia – dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich

Czas realizacji – 2 semestry (212 godzin dydaktycznych)

 • I SEMESTR – 120 godzin
 • II SEMESTR – 92 godziny

Forma realizacji zajęć – zajęcia teoretyczne (wykłady, ćwiczenia, warsztaty)

Tryb – niestacjonarny (zjazdy weekendowe)

Miejsce odbywania zajęć – PMWSZ w Opolu, ul. Katowicka 68 45-060 Opole

Sposób zaliczenia studiów – egzamin z języka migowego

Podczas studiów będą realizowane następujące przedmioty:

 • Polski Język Migowy (PJM) - lektorat
 • System językowo-migowy (SJM) - DAKTYLOGRAFIA
 • Sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomym (SKOGN)
 • Środki wspierające komunikowanie się
 • Kultura Głuchych
 • Psychospołeczne funkcjonowanie osób niesłyszących
 • Psychospołeczne funkcjonowanie osób głuchoniewidomych
 • Język Migowy - Specyfika komunikacji z głuchym/niesłyszącym pacjentem/klientem
 • Psychologia kontaktów międzyludzkich
 • Komunikacja niewerbalna
 • Trening komunikacji interpersonalnej (warsztaty)

 

 

Licznik wizyt na stronie: 18426
Opublikował: Jacek Fedorów   |  Data publikacji: 25-07-2011 11:00
Modyfikował: Bożena Górniak-Nowara   |  Data modyfikacji: 08-05-2015 09:01

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera