W związku z sytuacją epidemiologiczną w roku akademickim 2019/2020 wpięte do pracy dyplomowej oświadczenie promotora oraz raport z badania antyplagiatowego może mieć formę skanu lub oryginału

Edukator w opiece okołoporodowej

STUDIA PODYPLOMOWE

EDUKATOR W OPIECE OKOŁOPORODOWEJ

 

Studia adresowane są do osób zainteresowanych opieką okołoporodową,  pracowników podmiotów leczniczych, nauczycieli akademickich, prelegentów szkół rodzenia i poradni laktacyjnych.

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy i umiejętności, które pozwolą na przygotowanie do wykonywania zadań związanych z kompleksową edukacją w opiece okołoporodowej.

STUDENT W RAMACH STUDIÓW zdobędzie:

 • wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia kompleksowej edukacji okołoporodowej;
 • wiedzę i umiejętności w zakresie pedagogiki z elementami dydaktyki, niezbędne do opracowania programów edukacyjnych i scenariuszy spotkań dotyczących opieki okołoporodowej;
 • wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie psychologii okołoporodowej, ukierunkowanej przede wszystkim na relację między dzieckiem a rodzicami, zagadnieniami straty dziecka w okresie okołoporodowym oraz formami pomocy psychologicznej;
 • wiedzę i umiejętności w zakresie zagadnień prawnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę prawną kobiet;
 • wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań zawodowych w dziedzinie rehabilitacji ukierunkowanej na kobietę i dziecko.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Słuchacz po ukończeniu studiów uzyska świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające kompetencje do realizacji zadań związanych z prowadzeniem edukacji w opiece okołoporodowej, szkołach rodzenia, szkołach matek i ojców oraz poradniach laktacyjnych.

Zajęcia będą prowadzone przez osoby z dużym doświadczeniem od wielu lat zajmujących się edukacją okołoporodową, zawodowo związanych z Uniwersytetem Opolskim, PMWSZ w Opolu.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW

Grupa docelowa: pracownicy podmiotów leczniczych, osoby zainteresowane tematyką opieki okołoporodowej, absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich.

Czas realizacji studiów :  2 SEMESTRY – 260 godzin dydaktycznych

 • I semestr – 140 godziny
 • II semestr – 120 godzin

Formy realizacji zajęć: zajęcia teoretyczne (wykład, ćwiczenia) i praktyczne (zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa)

Tryb studiów: niestacjonarny (zjazdy weekendowe)

Wymagania wstępne: ukończone studia wyższe co najmniej licencjackie.

Miejsce odbywania zajęć: PMWSZ w Opolu, ul. Katowicka 68, 45-060 Opole oraz placówki opieki zdrowotnej

Sposób zaliczenia studiów: egzamin końcowy

Podczas studiów realizowane będą następujące moduły:

 • Promocja zdrowia
 • Zagadnienia prawne
 • Psychologia okołoporodowa
 • Pedagogika z elementami dydaktyki
 • Organizacja opieki okołoporodowej
 • Opieka nad dzieckiem
 • Opieka nad kobietą w czasie ciąży, porodu i połogu
 • Opieka nad rodziną
 • Usprawnianie w położnictwie i neonatologii

 

Licznik wizyt na stronie: 7826
Opublikował: Bożena Górniak-Nowara   |  Data publikacji: 12-06-2013 15:06
Modyfikował: Bożena Górniak-Nowara   |  Data modyfikacji: 08-05-2015 09:05

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera