W związku z sytuacją epidemiologiczną w roku akademickim 2019/2020 wpięte do pracy dyplomowej oświadczenie promotora może mieć formę skanu lub oryginału

Ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne

STUDIA PODYPLOMOWE

OCENA STANU ZDROWIA I BADANIE FIZYKALNE

 

Nabycie umiejętności oceny stanu zdrowia i badania fizykalnego podniesie  samodzielność i aktywność zawodu pielęgniarki, która dzięki tym umiejętnością, wykorzystywanym w praktyce, stanie się pełnoprawnym członkiem zespołu terapeutycznego a także bardziej kompetentnym i efektywnym opiekunem pacjenta.

Literatura podaje wiele przykładów zwiększenia samodzielności zawodu pielęgniarki i położnej, ale to w dalszym ciągu tylko teoria. Etapem przybliżającym pielęgniarki do tego celu jest podjęcie studiów podyplomowych w zakresie oceny stanu zdrowia i badania fizykalnego.

Głównym celem ww. studiów podyplomowych jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania oceny stanu zdrowia i badania fizykalnego osób dorosłych i dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznawania stanów zagrożenia zdrowia i życia, wykrywania pojawiających się odchyleń od normy, a także interpretacji wyników podstawowych badań diagnostycznych.

Każda jednostka medyczna, której priorytetem jest świadczenie wysokiej jakości opieki nad pacjentem, powinna mieć w swym zespole personel pielęgniarski przeszkolony w zakresie badania fizykalnego, co znacznie wzmocni jego pozycję na rynku medycznym.

Poszerzenie zakresu umiejętności pielęgniarek o badanie fizykalne potwierdzi ustawową samodzielność pielęgniarek. Stanowić będzie podstawę rzetelnej diagnozy pielęgniarskiej, planowania, wdrażania, i ewaluacji opieki. Odkryte dzięki badaniu fizykalnemu odchylenia od normy będą podstawą do określenia potrzeb zdrowotnych pacjenta. Znajomość badania fizykalnego będzie miała znaczenie we wszystkich dziedzinach pielęgniarstwa, a szczególnie w pielęgniarstwie środowiskowym - rodzinnym, zachowawczym, w zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych.

Diagnozowanie stanu zdrowia pacjenta łączy się z dużą odpowiedzialnością, a jednocześnie stanowi o większej samodzielności i profesjonalizmie pielęgniarek. Dlatego warto dołożyć starań do doskonalenia swoich umiejętności w tym zakresie.     

Czas trwania studiów : 2 semestry
( 305 godzin dydaktycznych: 265 godzin teoretycznych i 40 godzin praktycznych)

Koszt  semestru: 1800 zł brutto

 

 

Licznik wizyt na stronie: 8143
Opublikował: Bożena Górniak-Nowara   |  Data publikacji: 11-06-2013 16:50
Modyfikował: Bożena Górniak-Nowara   |  Data modyfikacji: 11-06-2013 16:54

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera