Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Studia podyplomowe

Instytut Pielęgniarstwa z dniem 1-10-2012 uruchamia następujące studia podyplomowe:

 • Komunikowanie interpersonalne z językiem migowym

  Celem studiów podyplomowych „Komunikowanie interpersonalne z językiem migowym” jest przygotowanie pracowników instytucji zobowiązanych „ustawą o języku migowym i innych sposobach komunikowania się” do samodzielnego nawiązania i utrzymania kontaktu z pacjentem/klientem z zaburzeniami w sferze komunikowania się, w tym do praktycznego posługiwania się językiem migowym (PJM i SJM) oraz Sposobami Komunikacji Osób Głuchoniewidomych (SKOGN) zgodnie z wymaganiami „Ustawy”.
  Studia przeznaczone są dla pracowników podmiotów leczniczych oraz instytucji administracji publicznej

 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

  Studia adresowane są do pielęgniarek i położnych, które mają już doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia  edukacji zdrowotnej
  Celem studiów jest pogłębienie wiedzy i umiejętności, które pozwolą na pełnienie wiodących ról we wszystkich procesach związanych
  z szeroko rozumianą promocją zdrowia i edukacją zdrowotną poszczególnych osób, jak i całych zbiorowości.
   

 • Opiekun medyczny

  Zdobycie kwalifikacji opiekuna medycznego pozwala znacząco poprawić jakość życia osób starszych i niepełnosprawnych.
  Opiekun medyczny przygotowany jest do rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku. Pomaga osobom starszym w zaspokajaniu nie tylko podstawowych potrzeb biologicznych, ale także w podtrzymywaniu aktywności społecznej oraz aktywizuje do zwiększania samodzielności życiowej. Ważnym zadaniem opiekuna medycznego jest również popularyzowanie zachowań zdrowotnych.
  Studia przeznaczone sa dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia co najmniej studiów I stopnia


   

  

Licznik wizyt na stronie: 13937
Opublikował: Jacek Fedorów   |  Data publikacji: 25-07-2011 10:37
Modyfikował: Małgorzata Michalak   |  Data modyfikacji: 05-06-2012 13:20

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera