Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie

Zostaję przedsiębiorcą

Bądź przedsiębiorczy i zgłoś się do projektu pt:

'' Zostaję przedsiębiorcą''

JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ, KTÓRA SPEŁNIA ŁĄCZNIE WARUNKI:

- masz 15-25 lat,

- masz status osoby nieaktywnej zawodowo i/lub pozostającej bez zatrudnienia ( nie zarejestrowanej w PUP),

- mieszkasz w województwie opolskim na terenie powiatów: brzeskiego, namysłowskiego, nyskiego, głubczyckiego, prudnickiego,

- zamierzasz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, innej niż działalność typu spin off lub spin out i nie jesteś osobą, która posiadała zarejestrowaną działalność gosopdarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu

...nie czekaj aż uprzedzą Cię inni

W ramach projektu oferujemy

* bezpłatne doradztwo i szkolenia nt. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne z zakresu: podstaw prawnych prowadzenia działalności gospodarczej i prawa pracy, rachunkowości i finansów.

* bezzwrotne wsparcie w postaci środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości ( w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) do 40 tys. zł na osobę (lub 20tys.zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) w ramach Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej,

* bezzwrotne Podstawowe Wsparcie Pomostowe w postaci środków finansowych wypłacanych miesięcznie przez okrez 6 miesięcy w kwocie do 1.000 zł oraz przedłużone wsparcie pomostowe do 12 miesięcy, pomoc szkoleniowo-doradcza.

ZAŁÓŻ FIRMĘ I STWÓRZ SWOJE MIEJSCE PRACY

kontakt z biurem projektu

ul. Krakowska  39

45-075 Opole

tel./fax 774417668/9

e-mail:

logo - semestr.jpeg wolontariat-logo.jpeg ofert pr.jpeg
wolontariat-logo.jpeg logo - semestr.jpeg ofert pr.jpeg

przycisk PARP - kolor.jpeg

przycisk urząd pracy - kolor.jpeg

przycisk ankieta -kolor2.jpeg

przycisk kursy i szkolenia- kolor.jpeg

przycisk przewodnik - kolor.jpeg

przycisk OIPiP.jpeg

sdfdf