Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Kodeks etyki

 

UCHWAŁA NR 125/2013

SENATU

PAŃSTWOWEJ MEDYCZNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

W OPOLU

z dnia 18 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. z dnia 26 marca 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z póź. zm.) oraz § 23 ust. 3 pkt 41 Statutu PMWSZ w Opolu, Senat Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Senat Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu wprowadza do stosowania Kodeks Etyki Nauczyciela Akademickiego Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.

  1. Kodeks, o którym mowa w §1 ust.1, stanowi PDFzałącznik do niniejszej uchwały (w tym PDFKodeks etyki pracownika naukowego - załącznik do Kodeksu o którym mowa w uchwale
  2. Kodeks obowiązuje wszystkich nauczycieli akademickich i wykładowców Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.        

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

UCHWAŁA NR 133/2013

SENATU

PAŃSTWOWEJ MEDYCZNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

W OPOLU

z dnia 18 kwietnia 2013 roku

w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Administracyjnych Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu

Na podstawie art. 62 ust.1 ustawy  z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. z dnia 26 marca 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z póź. zm.) oraz § 23 ust. 3 pkt 41 Statutu PMWSZ w Opolu, Senat Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Senat Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu wprowadza do stosowania w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu Kodeks Etyki Pracowników Administracyjnych.
  2. Kodeks, o którym mowa w §1 ust.1, stanowi PDFzałącznik do niniejszej uchwały.
  3. Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.                                                                                                       

§ 2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Licznik wizyt na stronie: 16187
Opublikował:    |  Data publikacji: 24-04-2013 12:46
Modyfikował:    |  Data modyfikacji: 26-04-2013 11:18

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera