W związku z sytuacją epidemiologiczną w roku akademickim 2019/2020 wpięte do pracy dyplomowej oświadczenie promotora może mieć formę skanu lub oryginału

Ratownictwo górskie i wysokościowe

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE
RATOWNICTWO GÓRSKIE I WYSOKOŚCIOWE

Ratownictwo górskie i wysokościowe może być pasją, sposobem na życie ale też formą pracy zawodowej. Pracy, która daje satysfakcję i prawdziwe emocje. Te studia to szkoła charakteru. Obok egzaminów pisemnych, słuchacz będzie musiał stawić czoło testom sprawnościowym i wytrzymałościowym. Oprócz wykładowców egzaminować będzie natura. To nie są studia dla każdego, ale jeśli ktoś podejmie wyzwanie i spróbuje, to będzie miał świadomość, że w życiu zrobił coś na prawdę wyjątkowego. Studia te kierowane są przede wszystkim do absolwentów kierunku ratownictwo medyczne; nie mniej pracownicy straży pożarnej, grup interwencyjnych, firm oferujących pracę na wysokościach oraz wszyscy, którzy kochają przyrodę i chcą pomagać innym  znajdą w tej ofercie coś dla siebie.

Słuchacz w ramach studiów:

 • opanuje wiedzę z zakresu ratownictwa górskiego,
 • opanuje wiedzę z zakresu meteorologii,
 • opanuje praktyczną umiejętność posługiwania się sprzętem alpinistycznym,
 • opanuje praktyczną umiejętność posługiwania się specjalistycznym sprzętem ratunkowym,
 • opanuje praktyczną umiejętność bezpiecznego poruszania się na wysokościach,
 • opanuje praktyczną umiejętność bezpiecznego poruszania się w terenie, w warunkach zimowych,
 • pozna podstawy nawigacji w terenie,
 • nabędzie umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych w relacjach z poszkodowanym.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW

Słuchacz po ukończeniu studiów uzyska świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające kompetencje do realizacji zadań związanych z ratownictwem górskim
i wysokościowym. Słuchacz po ukończeniu studiów otrzyma stopień – ratownika kandydata Grupy Jurajskiej GOPR 

 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW

Grupa docelowa – pracownicy podmiotów leczniczych; osoby zainteresowane tematyką górską; absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich.

Czas realizacji – 2 semestry (229 godzin dydaktycznych)

 • I SEMESTR – 102 godzin (55 godzin wykłady, 47 godzin warsztaty)
 • II SEMESTR – 127 godzin (24 godzin wykłady, 103 godziny warsztaty)

Forma realizacji zajęć – zajęcia teoretyczne (wykłady) i praktyczne (warsztaty)

Tryb – niestacjonarny (zjazdy weekendowe, rozpoczęcie studiów we wrześniu 2014)

Miejsce odbywania zajęć – PMWSZ w Opolu, ul. Katowicka 68, 45-060 Opole oraz Centralna Stacja Ratunkowa Grupy Jurajskiej GOPR, Podlesice 5, 42-425 Kroczyce

Sposób zaliczenia studiów – egzamin teoretyczny i egzamin praktyczny

Podczas studiów będą realizowane następujące przedmioty:

 • Historia ratownictwa górskiego
 • Ratownictwo wysokościowe
 • Ratownictwo górskie
 • Procedury medyczne w ratownictwie górskim
 • Współdziałanie ze specjalistycznymi środkami transportu
 • Turystyka
 • Techniki alpinistyczne

Licznik wizyt na stronie: 14251
Opublikował: Bożena Górniak-Nowara   |  Data publikacji: 17-04-2013 15:17
Modyfikował: Bożena Górniak-Nowara   |  Data modyfikacji: 08-05-2015 09:01

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera