Informujemy, iż wszelkie sprawy na Uczelni (również stypendialne) załatwiane są online, kontakt z poszczególnymi Działami poprzez pocztę elektroniczną

Ratownictwo górskie i wysokościowe NOWOŚĆ

 

Grupa Jurajska GOPR (17).jpeg

RATOWNICTWO GÓRSKIE I WYSOKOŚCIOWE

Ratownictwo górskie i wysokościowe może być pasją, sposobem na życie ale też formą pracy zawodowej. Pracy, która daje satysfakcję i prawdziwe emocje. Te studia to szkoła charakteru. Obok egzaminów pisemnych, słuchacz będzie musiał stawić czoło testom sprawnościowym i wytrzymałościowym. Oprócz wykładowców egzaminować będzie natura. To nie są studia dla każdego, ale jeśli ktoś podejmie wyzwanie i spróbuje, to będzie miał świadomość, że w życiu zrobił coś na prawdę wyjątkowego. Studia te kierowane są przede wszystkim do absolwentów kierunku ratownictwo medyczne; nie mniej pracownicy straży pożarnej, grup interwencyjnych, firm oferujących pracę na wysokościach oraz wszyscy, którzy kochają przyrodę i chcą pomagać innym  znajdą w tej ofercie coś dla siebie.

Słuchacz w ramach studiów:

- opanuje wiedzę z zakresu ratownictwa górskiego,

- opanuje wiedzę z zakresu meteorologii,

- opanuje praktyczną umiejętność posługiwania się sprzętem alpinistycznym,

- opanuje praktyczną umiejętność posługiwania się specjalistycznym sprzętem ratunkowym,

- opanuje praktyczną umiejętność bezpiecznego poruszania się na wysokościach,

- opanuje praktyczną umiejętność bezpiecznego poruszania się w terenie, w warunkach zimowych,

- pozna podstawy nawigacji w terenie,

-nabędzie umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych w relacjach
z poszkodowanym.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW

Słuchacz po ukończeniu studiów uzyska świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające kompetencje do realizacji zadań związanych z ratownictwem górskim
i wysokościowym. Słuchacz po ukończeniu studiów otrzyma stopień – ratownika kandydata Grupy Jurajskiej GOPR 

 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW

Grupa docelowa – pracownicy podmiotów leczniczych; osoby zainteresowane tematyką górską; absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich.

Czas realizacji – 2 semestry (229 godzin dydaktycznych)

I SEMESTR – 102 godzin ( 55godzin wykłady, 47godzin warsztaty)

II SEMESTR – 127 godzin ( 24 godzin wykłady, 103 godziny warsztaty)

Forma realizacji zajęć – zajęcia teoretyczne (wykłady) i praktyczne (warsztaty)

Tryb – niestacjonarny (zjazdy weekendowe, rozpoczęcie studiów we wrześniu 2013)

Miejsce odbywania zajęć – PMWSZ w Opolu, ul. Katowicka 68, 45-060 Opole oraz Centralna Stacja Ratunkowa Grupy Jurajskiej GOPR, Podlesice 5, 42-425 Kroczyce

Sposób zaliczenia studiów – egzamin teoretyczny i egzamin praktyczny

Podczas studiów będą realizowane następujące przedmioty:

  • Historia ratownictwa górskiego
  • Ratownictwo wysokościowe
  • Ratownictwo górskie
  • Procedury medyczne w ratownictwie górskim
  • Współdziałanie ze specjalistycznymi środkami transportu
  • Turystyka
  • Techniki alpinistyczne

ODPŁATNOŚC ZA SEMESTR – 1500 zł

Grupa Jurajska GOPR (14).jpeg

Grupa Jurajska GOPR (9).jpeg

Licznik wizyt na stronie: 3446
Opublikował:    |  Data publikacji: 17-04-2013 09:07
Modyfikował:    |  Data modyfikacji: 17-04-2013 09:14

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera