Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Najczęściej zadawane pytania

Czy nabór na rok akademicki 2011/2012 jest prowadzony elektronicznie?

Nabór w roku akademickim 201/2012 nie jest prowadzony w formie elektronicznej

Czy studia niestacjonarne pomostowe dla pielęgniarek i położnych będą dofinansowane?
 
Uczelnia jest w trakcie starania się o środki finansowe z EFS, którymi dysponuje Ministerstwo Zdrowia
 
W przypadku otrzymania dofinansowania o tym, kto takie dofinansowanie otrzyma nie decyduje kolejność składania podań
 
Jaka jest wysokość opłaty rekrutacyjnej?
 
Opłata rekrutacyjna wynosi:  85 zł

na kierunki: pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, kosmetologia, fizjoterapia  
 
Czy posiadanie tytułu technika fizjoterapii jest konieczne by podjąć studia niestacjonarne w państwa szkole na kierunku fizjoterapia? 
 
Posiadanie tytułu technika fizjoterapii nie jest konieczne, aby dostać się na kierunek fizjoterapia system studiów -niestacjonarny. Posiadanie takiego tytułu pozwala uzyskać dodatkowe punkty w procesie rekrutacji
 
Czy prowadzony jest nabór na ratownictwo medyczne?
 
Nie prowadzimy naboru na kierunek ratownictwo medyczne.
 
Czy prowadzony jest nabór na kierunek pielęgniarstwo II stopień?
 Nie prowadzimy naboru na kierunek pielęgniarstwo II stopień
 
 Jakie dokumenty należy składać?
 
UWAGA ! Przyjmowany jest tylko komplet dokumentów !
Nie ma możliwości dosyłania dokumentów.
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie do naszej uczelni powinni złożyć w terminie
do 15 lipca 2011 r. następujące dokumenty (w opisanej teczce tekturowej, wiązanej):
 
1.         Podanie na ustalonym formularzu
2.         Świadectwo Dojrzałości w oryginale („stara” / „nowa” matura)
3.         Świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale (dotyczy „nowej” matury)
4.         Dyplom Uzyskania Tytułu Zawodowego w oryginale (na studia niestacjonarne- na kierunek Fizjoterapia oraz niestacjonarne -„pomostowe” na kierunek Pielęgniarstwo i Położnictwo)
5.         Kserokopia dowodu osobistego ( oryginał do wglądu).
6.         Cztery aktualne fotografie legitymacyjne ( 35x45mm)
7.        Orzeczenie lekarskie stwierdzające przydatność kandydata na wybrany kierunek wydane przez lekarza medycyny pracy(skierowanie do lekarza wydawane przez uczelnię)
8.         Jedna koperta z adresem
9.         Udokumentowanie przebiegu pracy zawodowej, z uwzględnieniem oddziałów, odbytych specjalizacji i kursów kwalifikacyjnych (na studia niestacjonarne na kierunku Fizjoterapia oraz studia niestacjonarne - „pomostowe” na kierunek Pielęgniarstwo i Położnictwo)
10.    Kopia wniesionej opłaty rekrutacyjnej w kwocie zgodnej z aktualnym
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na konto Uczelni:
96 1160 22020000000036384649
 
W przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na kierunek:
 
pielęgniarstwo niestacjonarne –pomostowe,
położnictwo niestacjonarne-pomostowe
 
Kandydaci powinni przedstawić w celu uzyskania zaliczenia części zajęć praktycznych i praktyk zawodowych (zgodnie z uchwałą zgodnie z uchwałą nr 24/04 z dnia 18 listopada 2004 r. Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego) wraz z dokumentami określonymi w warunkach rekrutacji udokumentowany przebiegu pracy zawodowej, z uwzględnieniem oddziałów, odbytych specjalizacji i kursów kwalifikacyjnych
 
Oznacza to dostarczenie :
  
  1. Zaświadczenie o stażu pracy ( minimum 6 miesięcy) w danym miejscu pracy potwierdzone przez dyrektora jednostki organizacyjnej lub przez kierownika działu kadr.
Należy tu uwzględnić wszystkie placówki ( min. 6 miesięcy pracy, a także rotacje wewnętrzne).
 
  1. Oświadczenie od pielęgniarki oddziałowej o specyfice pracy w oddziale ( najlepiej zakres wykonywanych czynności).
  
  1. Zaświadczenia o ukończonych kursach kwalifikacyjnych i specjalizacjach
  
  1. Zaświadczenie z aktualnego miejsca zatrudnienia, potwierdzone przez pielęgniarkę oddziałową o realizacji promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz wdrażaniu standardów.
 należy złożyć kserokopie dokumentów (oryginał do wglądu)!
 
  1. absolwenci 2,5 – letnich MSZ dodatkowo muszą dostarczyć ksero książeczki przebiegu stażu podyplomowego.
należy złożyć kserokopie dokumentów(oryginał do wglądu)!

 
 
 
Od kiedy i w jakich godzinach można składać dokumenty dotyczące rekrutacji?
 
Dokumentacja rekrutacyjna jest przyjmowana w godz. od 10.00 do 14.00 z przerwą od 12.00 do 12.30 w pokoju nr 14 B
 
Jaki jest nr konta bankowego, na który należy wpłacać opłatę rekrutacyjną?
 
Nr konta to BANK MILENIUM  96  1160 2202 0000 0000 3638 4649
 
Czy można dokonać wpłaty opłaty rekrutacyjnej w uczelni?
 
Nie można. Wpłatę opłaty rekrutacyjnej należy dokonać w banku lub na poczcie.
 
Licznik wizyt na stronie: 4782
Opublikował: Jacek Fedorów   |  Data publikacji: 25-07-2011 09:54

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera