Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

21.03 2013 Wręczenie dyplomów - Pielegniarstwo

Wręczenie dyplomów ukończenia studiów licencjackich niestacjonarnych w Instytucie Pielęgniarstwa PMWSZ w Opolu
21 marca 2013 r.

 

W takt poloneza Michała Ogińskiego na salę audytoryjną PMWSZ
w Opolu wkroczył orszak pracowników naukowo – dydaktycznych: Dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa mgr Marioli Wojtal, Prorektorów dr n. med. Lucyny Sochockiej i  dr n. med. Izabeli Wróblewskiej,
JMR dr Tomasza Halskiego oraz dr hab. n. med. Jerzego Błaszczuka
i dr hab. n. med. Jerzego Jabłeckiego.

Po odegraniu hymnu państwowego głos zabrał JMR dr Tomasz Halski, który serdecznie powitał bohaterki uroczystości -  absolwentki Instytutu Pielęgniarstwa ubrane w tradycyjne akademickie togi oraz birety
i członków ich rodzin. JMR gratulując uzyskania stopnia licencjackiego zachęcił także do kontynuowania podnoszenia  kwalifikacji.

Dalszą część uroczystości prowadziła Prorektor ds. studenckich
dr n. med. Lucyna Sochocka. Prorektor poinformowała, że zgodnie
z tradycją Uczelni, studenci wyróżniający się w czasie  studiów wysoką średnią ocen oraz aktywnością społeczną otrzymują nagrody książkowe,
 i listy gratulacyjne. Opiekun roku mgr Anna Klimczyk odczytała nazwiska  studentów, którym  nagrody wręczył JMR dr Tomasz Halski.  Nagrody  otrzymały  studentki : Sylwia Oleśniewicz, Iwona Gałuszka, Aurelia Warzecha, Iwona Dembińska i Iwona Kobyłczyk. Oprócz wyróżnienia za wyniki w nauce studentki  Sylwia Oleśniewicz, Aurelia Warzecha, Iwona Kobyłczyk i Małgorzata Lochmajer otrzymały także list gratulacyjny za pracę licencjacką.

Po wyróżnieniach nastąpił uroczysty moment wręczenia 7 studentkom dyplomów ukończenia studiów licencjackich w Instytucie Pielęgniarstwa PMWSZ w Opolu. Wręczenie dyplomów i gratulacje przekazali JMR
dr Tomasz Halski i Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa mgr Mariola Wojtal.

Po wręczeniu dyplomów ukończenia studiów nastąpił  podniosły moment złożenia ślubowania przez absolwentów PMWSZ . Po  ślubowaniu rozległa się tradycyjna pieśń akademicka „ Gaudeamus igitur”.

Z kolei przemówienie wygłosiła Dyrektor Instytutu  mgr Mariola Wojtal, która złożyła serdeczne gratulacje nowym absolwentom Instytutu. Piękne przemówienie w imieniu nowych licencjatów wygłosiła starościna roku Iwona Kobyłczyk składając podziękowania JM Rektorowi, pracownikom naukowo – dydaktycznym oraz całej administracji Uczelni.

Uroczystość zakończyło wystąpienie JM Rektora, który składając życzenia i gratulacje podziękował wszystkim , którzy przyczynili się do tego  sukcesu naszej Uczelni.

Orszak Rektorski w takt poloneza Michała Ogińskiego, żegnany brawami opuścił salę.                                     

Opiekun roku mgr Anna Klimczyk

 

 

Licznik wizyt na stronie: 5797
Opublikował: Ewa Kubacka   |  Data publikacji: 03-04-2013 11:51
Modyfikował: Ewa Kubacka   |  Data modyfikacji: 03-04-2013 12:42

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera