W związku z sytuacją epidemiologiczną w roku akademickim 2019/2020 wpięte do pracy dyplomowej oświadczenie promotora może mieć formę skanu lub oryginału

15 lat Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych

Raport banner kwadrat mały PWSZ.jpeg

15 lat PWSZ: wygrane szanse - bariery rozwoju

KRePSZ logo.jpeg

Państwowe wyższe szkoły zawodowe od 15 lat są szansą młodzieży na zdobycie wyższego wykształcenia i pracy. Jest ich już 36. Działają tam, gdzie warunkiem awansu społecznego jest bezpłatne studiowanie blisko domu. Odpowiadają na potrzeby regionów, dają kadrę małym i średnim przedsiębiorstwom. Raport 15-lecia PWSZ - przygotowany przez Konferencję Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych i Fundację Edukacyjną „Perspektywy” - pokazuje nie tylko wygrane szanse, ale także bariery, które trzeba pokonać, aby potencjał tych uczelni mógł być pełniej wykorzystany.

 

Państwowe wyższe szkoły zawodowe zaczęto powoływać na mocy „Ustawy o wyższych szkołach zawodowych” uchwalonej w czerwcu 1997 roku. Już w październiku 1998 roku wystartowało dziewięć uczelni, które nie tylko „przyszły do młodzieży”, ale miały odpowiedzieć na potrzeby miejscowego rynku pracy, czyli tworzyć praktyczne profile kształcenia.

 

Pierwszym miastem w Polsce, w którym uruchomiono Państwową Wyższą Szkołę Zawodową, był Tarnów, kolejne uczelnie powołano do działania w Legnicy, Elblągu, Nowym Sączu, Jeleniej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Sulechowie, Jarosławiu. Powstanie następnych uczelni zawodowych, już po reformie administracyjnej kraju w styczniu 1999 roku, było formą rekompensaty za utracony status województwa.

 

Większość uczelni (28) zlokalizowanych jest w miastach, które w latach 1975-1999 były siedzibami województw i liczyły ponad 50 tys. mieszkańców. Jedynie w sześciu przypadkach uczelnie powstały w miastach liczących poniżej 50 tys. mieszkańców. Dwie powstały w miastach już posiadających uczelnie akademickie. Ciekawe jest rozmieszczenie geograficzne uczelni – aż po 5 znalazło się w woj. podkarpackim i wielkopolskim, po 4 w woj. dolnośląskim i małopolskim, po 3 w lubelskim.

 

Bi­lans 2013

  • Według stanu na marzec 2013 roku w Polsce jest 36 Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.
  • PWSZ posiadają łącznie 344 uprawnienia do kształcenia na kierunkach studiów,

z czego 330 na studiach I stopnia.

  • W dziewięciu uczelniach studenci mogą kontynuować naukę na

II stopniu kształcenia – studiach magisterskich (14 uprawnień).

  • W PWSZ studiuje obecnie 80 tys. studentów, z czego 56 tys. na studiach stacjonarnych i 21 tys. na studiach niestacjonarnych.
  • Swoją wiedzę przekazuje im prawie 5 tys. wykładowców i nauczycieli akademickich.
  • PWSZ posiadają 34 domy studenckie dla 3 tys. osób.
  • Z pomocy materialnej oferowanej przez uczelnie korzysta ok. 24 tys. studentów.
  • Od momentu powstania PWSZ ukończyło ponad 210 tys. absolwentów, z czego 143 tys. na studiach stacjonarnych.
  • Publiczne uczelnie zawodowe wykształciły 21 tys. absolwentów studiów podyplomowych. W tym roku akademickim mają łącznie 2 727 słuchaczy.

 

Interesy tych uczelni reprezentuje Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) - zrzeszenie osób fizycznych, rektorów reprezentujących polskie publiczne wyższe szkoły zawodowe (PWSZ), mające na celu współpracę tych szkół, dbanie o ich interesy i reprezentację w środowisku szkolnictwa wyższego, zarówno w kraju, jak i za granicą. Przewodniczącym KRePSZ jest prof. dr hab. Józef Garbarczyk, rektor PWSZ w Gnieźnie.

 

Fundacja Edukacyjna Perspektywy we współpracy z KRePSZ opublikowała w marcowym numerze miesięcznika Perspektywy raport na temat dorobku i wyzwań grupy państwowych wyższych szkół zawodowych z okazji 15-lecia ich działalności. Raport 15-lecia PWSZ „Uczelnie przyszłości” oparty jest na badaniu ankietowym Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”: Państwowe wyższe szkoły zawodowe w Polsce 2013, luty 2013 (odpowiedzi od 36 uczelni), rocznik GUS: „Szkoły wyższe w Polsce i ich finanse 2012”, dane MNiSW: „Wykaz uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego”.

 

Pełna wersja Raportu dostępna jest w serwisie www.pwsz.perspektywy.pl


Dodatkowe informacje:

Katarzyna Grzesiak tel. 61-424-29-42

Magda Rulska , tel. 22 622 64 10, wew. 13

 

Raport banner długi PWSZ.jpeg

 

Licznik wizyt na stronie: 4254
Opublikował: 
Modyfikował:    |  Data modyfikacji: 10-04-2013 14:59

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera