W związku z sytuacją epidemiologiczną w roku akademickim 2019/2020 wpięte do pracy dyplomowej oświadczenie promotora może mieć formę skanu lub oryginału

14.03.2013 - konferencja "Genetyczni bliźniacy - o transplantacji szpiku kostnego"

Sprawozdanie z konferencji pt: „Genetyczni bliźniacy – o transplantacji szpiku kostnego”

zorganizowanej przez Instytut Pielęgniarstwa 14.03.2013 w PMWSZ w Opolu.

14.03.2013 r.  w PMWSZ w Opolu odbyła się konferencja pt: „Genetyczni bliźniacy – o transplantacji szpiku kostnego”. Konferencja składała się z dwóch części teoretycznej  i praktycznej. Organizatorami konferencji byli nauczyciele PMWSZ mgr Ewa Radwańska, mgr Maria Gajda i mgr Anna Klimczyk, a sam  pomysł zorganizowania konferencji zrodził się w czasie prowadzenia zajęć z pielęgniarstwa internistycznego.
Celem konferencji było przybliżenie tematu transplantacji (przeszczepiania) szpiku kostnego i jego znaczenia w leczeniu chorób krwi, a także zarejestrowanie potencjalnych dawców szpiku.

Głównym prelegentem konferencji był prof. dr hab. n. med. Andrzej Lange z Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku z Wrocławia. W wykładzie kierowanym do studentów przybliżył dawstwo szpiku, a także  korzyści i obciążenia z tym związane.

Drugi wykład pt:” Odnowa hematologiczna i immunologiczna po chemioterapii – możliwości oddziaływania z wykorzystaniem leczenia profilaktycznego oraz wyprzedzającego w oportunistycznych infekcjach grzybiczych i wirusowych” skierowany był do lekarzy i osób zainteresowanych.

Poziom wiedzy studentów opolskich uczelni na temat transplantacji szpiku przedstawiła studentka III r. pielęgniarstwa  PMWSZ Aneta Wojczyk. Badani byli studenci w wieku 19-25 lat w liczbie 150 osób, z różnych kierunków opolskich uczelni: medycznego, humanistycznego,  technicznego, przyrodniczego, teologicznego, sportowego, ekonomicznego i filozoficznego.

Wnioski z przeprowadzonych badań są następujące:

tylko 66% badanych prawidłowo wyjaśniło pojęcie transplantacja szpiku kostnego, niespełna 20% badanych posiada częściową wiedzę na temat przeciwwskazań do zostania dawcą szpiku kostnego. Pojęcie BNDSKiKP jest dla połowy badanych nowością, o której nigdy nie słyszeli i tylko 6% ankietowanych jest zarejestrowanych w bazie dawców szpiku kostnego.

Konferencję umiliły występy muzyczne studentów I  i II r. Instytutu Pielęgniarstwa.

Druga część konferencji – praktyczna, związana z poborem krwi do Krajowego Banku Dawców Szpiku  odbyła się 19.03.2013 r. w Szpitalu Wojewódzkim
w Opolu.  Współorganizatorem tej części konferencji był dr n. med. Dariusz Woszczyk ordynator Oddziału Hematologii.

mgr Anna Klimczyk

        

 

Licznik wizyt na stronie: 2567
Opublikował: Ewa Kubacka   |  Data publikacji: 25-03-2013 09:48
Modyfikował: Ewa Kubacka   |  Data modyfikacji: 03-04-2013 12:57

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera