W związku z sytuacją epidemiologiczną w roku akademickim 2019/2020 wpięte do pracy dyplomowej oświadczenie promotora może mieć formę skanu lub oryginału

I międzyuczelniana konferencja kół naukowych

I Międzyuczelniana Konferencja Studenckich Kół Naukowych

PMWSZ w Opolu

logo I konf.jpeg

Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Opola

medium_photo_herbOpola.jpeg

Ryszarda Zembaczyńskiego

honorowy patronat str www.jpeg

Opole

6 maja 2013

 

***

W programie naukowym zjazdu przewidujemy ustne prezentacje prac studentów i absolwentów

 

Studenci chętni do wygłoszenia prac proszeni są
o nadsyłanie zgłoszeń oraz streszczeń do dnia:

12 kwietnia 2013

 

W streszczeniu należy podać:

 1. Nazwiska i imiona autorów (z podkreśleniem nazwiska osoby wygłaszającej pracę)
 2. Tytuł pracy
 3. Nazwę Koła Naukowego, w którym praca powstała
 4. Nazwisko i imię kierownika jednostki oraz opiekuna koła lub pracy
 5. Streszczenie: wstęp, cel, materiał, metody, wyniki, wnioski
 6. Maksymalna objętość streszczenia: 500 wyrazów, czcionka Times New Roma rozmiar 12.

 

Karty zgłoszeń oraz streszczenia jako załącznik w programie Word prosimy przesyłać na adres
e-mail:

 

Po otrzymaniu od Państwa zgłoszeń oraz streszczeń Komitet Organizacyjny wyśle Państwu szczegółowe informacje dotyczące konferencji.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, wstęp wolny.

Streszczenia prac będą opracowane w formie elektronicznej.

***

TEMATYKA KONFERENCJI

 ·         Pielęgniarstwo

·         Położnictwo

·         Fizjoterapia

·         Kosmetologia 

·         Zdrowie publiczne, promocja zdrowia

·         Dietetyka

·         Choroby wewnętrzne

·         Pediatria

·         Onkologia

·         Psychologia, psychiatria

·         Nauki społeczne

·         Varia – tematy różne

 

ORGANIZATOR:

Studenckie Towarzystwo Naukowe Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Opolu

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Przewodniczący – mgr Małgorzata Pasternok

Wiceprzewodniczący – dr n. med. Lucyna Sochocka

Członkowie –  mgr Joanna Rajfur

mgr Mariola Wojtal

            mgr Jolanta Żurakowska

      mgr Małgorzata Zimnowoda

 mgr Monika Kurek

      mgr Joanna Piasecka

       mgr Bożena Ratajczak

       Aleksandra Kaczmarek

 
ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

ul. Katowicka 68, 45-060 Opole, tel. 77 44 23 538, 77 44 23 551, 77 44 23 550

 

KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH:

mgr Małgorzata Pasternok tel. kom : 601 374 127, e-mail:

 

KOMITET NAUKOWY:

Przewodniczący:

dr Tomasz Halski

 

Członkowie:

dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk
dr hab. n. med. Jerzy Jabłecki

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rudkowski

dr hab. Ewa Demczuk – Włodarczyk

dr hab n. med. Joanna Maj

dr hab n. med. Jakub Taradaj

prof. Marek Bugdol

dr hab. Alicja Kalus

dr n. med. Izabela Wróblewska

dr n. med. Lucyna Sochocka
dr Przemysław Malinowski

dr Bożena Bobeł
mgr Małgorzata Pasternok
mgr Joanna Rajfur

mgr Danuta Żurawicka
mgr Agnieszka Wolińska
 
Prace wyróżnione na konferencji zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowo-dydaktycznym "Puls Uczelni”

puls uczelni 2.png

***

Tegoroczni laureaci I Międzyuczelnianej Konferencji Studenckich Kół Naukowych:

I miejsca:

 1. Katarzyna Świątaszczyk, Sylwia Pawlik „Ocena jakościowa jadłospisów dekadowych realizowanych w Domu Pomocy Społecznej” SET POIN DIET - Koło Naukowe działające przy Instytucie Dietetyki PWSZ w Nysie
 2. Gabriela Bidzińska, Aleksandra Cynarska, Daniel Marczyński, Kuba Ptaszkowski, Robert Dymarek „Prądy Kotza czy ćwiczenia izometryczne? Przedstawienie badań własnych” SKN Biomechaniki Klinicznej PMWSZ w Opolu, SKN Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji, UM we Wrocławiu
 3. Anna Kalinowska, Agnieszka Bock, Małgorzata Bujnowska „Analiza przyczyn i wyników opóźnień wykonania angioplastyki wieńcowej” Koło Naukowe Medyków PWSZ w Legnicy
 4. Monika Pawlita „Racjonalne ogrzewanie a nowoczesne źródła ciepła” Koło Naukowe Inżynierii Środowiska "REAKTOR" UO
 5. Kamil Zwierzchowski, Piotr Tkocz, Tomasz Matusz, Lucyna Słupska, Katarzyna Rajfur „Poizometryczna relaksacja mięśni w ograniczeniu ruchomości stawu kolanowego. Badania własne” SKN Biomechaniki Klinicznej PMWSZ w Opolu
 6. Katarzyna Czapla „Kosmetyki ajurwedyjskie” Koło Naukowe Biotechnologów UO
 7. Iwona Kujawska, Kinga Kubas, Ewa Kasperska, Małgorzata Pasternok „Wpływ wskaźnika BMI na wybrane parametry antropometryczne  u kobiet” SKN Fizjoterapii w inkontynencji PMWSZ w Opolu, SKN Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji UM Wroclaw
 8. Magda Słuszniak, Marcin Ozon, Jakub Taradaj  „ Analiza skuteczności kompleksowej fizjoterapii w leczeniu wybranych rodzajów obrzęku chłonnego kończyn dolnych” STN przy Katedrze Fizjoterapii WSPS w Dąbrowie Górniczej, STN przy Katedrze Podstaw Fizjoterapii AWF Katowice

II miejsca:

 1. Anna Gula „Jakość opieki  nad noworodkiem po cięciu cesarskim a po porodzie fizjologicznym.” SKN przy Instytucie Położnictwa PMWSZ w Opolu. 
 2. Dominika Dziuba, Aleksandra Czop, Katarzyna Rajfur, Kuba PtaszkowskiWykorzystanie platformy stabilograficznej do oceny wpływu treningu równoważnego na stabilność postawy ciała” SKN Fizjoterapii Klinicznej PMWSZ w Opolu, SKN Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji UM Wrocław.
 3. Anna Jezuita „Imbir (Zingiber officinale) – Niezwykłe kłącze na wszystko” Koło Naukowe Biologów UO.
 4. Magdalena Mikołajczyk, Małgorzata Krej, Aleksandra Kardela - Sygo „Rozstępy – trudny defekt kosmetyczny” SKN kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i specjalistycznej PMWSZ w Opolu.
 5. Joanna Glik „Agresja dziecięca w młodszym wieku szkolnym” Koło Naukowe Pedagogiki Wczesnoszkolnej UO.
 6. Tomasz Matusz, Piotr Tkocz, Daniel Marczyński, Kamil Zwierzchowski, Aleksandra Cynarska “Badania przesiewowe - wzrokowa ocena wad postawy ciała wśród dzieci w klasie I szkoły podstawowej” SKN Kinezyterapii PMWSZ w Opolu.
 7. Małgorzata Karaczyn, Klaudia Kardynał, Piotr Wasik „Występowanie Megafauny Plejstoceńskiej na terenie województwa opolskiego i Górnego Śląska” Koło Naukowe Biologów UO.
 8. Anna Grygiel “Konsumpcjonizm dziecięcy. Dorastające dzieci w świecie galerii i centrów handlowych” KN Pedagogiki Wczesnoszkolnej UO.

  III miejsca:

 1. Anna Kalinowska, Agnieszka Bock, Małgorzata Bujnowska „Cukrzyca typu II w pracy ratownika Medycznego” KN Młodych Medyków PWSZ w Legnicy.
 2. Kinga Lechowicz „Stymulowanie kreatywności dzieci w młodszym wieku szkolnym w ramach zajęć plastycznych”. Koło Naukowe Pedagogiki Wczesnoszkolnej UO.
 3. Katarzyna Jaruzel, Klaudia Maćkowiak, Anna Młynarz, Ewelina Rabe “Terapeutyczna pomoc pedagogiczna w świadomości licealistów” Naukowe Koło Terapeutów UO.
 4. Paweł Kandziora, Anna Knurowska, Magda Piwińska „Wspomaganie rozwoju biocenozy murawy kserotermicznej Festuco- Brometea w ramach rekultywacji obszaru poeksploatacyjnego kopalni wapienia "Górażdże" etap I”, Koło Naukowe Biologów UO.
 5. Ewelina Gajda, Sandra Halupczok, Ewa Jędrczak, Agnieszka Slotta „Leczenie blizn” Koło Naukowe Kosmetologii Pielęgnacyjnej, Upiekszającej i Specjalistycznej PMWSZ w Opolu.
 6. Magda Słuszniak, Marcin Ozon, Jakub Taradaj „Analiza skuteczności prądów diadynamicznych i TENS w leczeniu bólów krzyża w oparciu o metody pomiarowe subiektywne i obiektywne” STN przy Katedrze Fizjoterapii WSPS w Dąbrowie Górniczej, STN przy Katedrze Podstaw Fizjoterapii AWF Katowice.
 7. Marcin Kowacki “Sprawowanie opieki nad pacjentem z chorobą Alzheimera, a jakość życia opiekunów” SKN Klub Honorowych Dawców Krwi PMWSZ w Opolu.
 8. Anna Litwinowicz “Kształtowanie się więzi małżeńskiej u małżeństw stosujacych naturalne planowanie rodziny” Koło Naukowe Studentów Nauk o Rodzinie UO.

***

PDFProgram koferencji 6 maj 2013.pdf

Program konferencji

8:30-9:00 Rejestracja uczestników przy sali A1 i A2

9:00-9:15 Uroczyste otwarcie I Międzyuczelnianej Konferencji Studenckich Kół  Naukowych – JM Rektor PMWSZ w Opolu dr Tomasz Halski - sala A1

Sesja 1 sala A1 godz. 9:15-10:15

Moderatorzy sesji: dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk - Przewodniczący Komisji,

dr hab. n. med. Jakub Taradaj,

dr n. med. Izabela Wróblewska,

mgr Danuta Żurawicka,

 1. Anna Gula „Jakość opieki  nad noworodkiem po cięciu cesarskim a po porodzie fizjologicznym.” SKN przy Instytucie Położnictwa PMWSZ w Opolu. 
 2. Aneta Wojczyk „Jakość życia pacjentów hemodializowanych” SKN Opieki Długoterminowej PMWSZ w Opolu
 3. Justyna Adamowska, Manuela Palisa, Patrycja Biały, Lidia Torchała „Czas wolny wybranych losowo studentów drugiego roku na wybranych uczelniach opolskich i sposoby jego spędzania. Analiza badań własnych.”SKN Klub Honorowych Dawców Krwi PMWSZ w Opolu
 4. Katarzyna Świątaszczyk, Sylwia Pawlik „Ocena jakościowa jadłospisów dekadowych realizowanych w Domu Pomocy Społecznej”, SET POIN DIET - Koło Naukowe działające przy Instytucie Dietetyki PWSZ w Nysie
 5. Anna Kalinowska, Agnieszka Bock, Małgorzata Bujnowska „Cukrzyca typu II w pracy ratownika Medycznego” KN Młodych Medyków PWSZ w Legnicy

Dyskusja

Sesja II sala A1 10:15-11:15

Moderatorzy sesji: dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk -  Przewodniczący Komisji,

dr hab. n. med. Jakub Taradaj,

dr hab. Alicja Kalus,

dr n. med. Izabela  Wróblewska,

dr Bożena Bobeł

 1. Kinga Lechowicz „Stymulowanie kreatywności dzieci w młodszym wieku szkolnym w ramach zajęć plastycznych”. Koło Naukowe Pedagogiki Wczesnoszkolnej UO
 2. Magda Piwińska, Anna Knurowska, Paweł Kandziora „Poznajemy Polskie Parki Narodowe: Kampinowski Park Narodowy 2011 oraz Narwiański Park Narodowy 2012” Koło Naukowe Biologów UO
 3. Kinga Jóźwik, Dominika Joniec, Paulina Sadzik „Specjalistyczne leczenie skolioz” SKN Kinezyterapii PMWSZ w Opolu.
 4. Gabriela Bidzińska, Aleksandra Cynarska, Daniel Marczyński, Kuba Ptaszkowski, Robert Dymarek „Prądy Kotza czy ćwiczenia izometryczne? Przedstawienie badań własnych.” SKN Biomechaniki Klinicznej PMWSZ w Opolu, SKN Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji, UM we Wrocławiu
 5. Marcin Kowacki „Pielęgnacja i rehabilitacja w chorobie Alzheimera” SKN Fizjoterapii Klinicznej PMWSZ w Opolu.

Dyskusja

Sesja III sala A1 11:15-12:15

Moderatorzy sesji: - dr n. med. Izabela  Wróblewska - Przewodniczący Komisji,

dr hab. n. med. Jakub Taradaj,

dr hab. Alicja Kalus,

dr Bożena Bobeł,

 1. Gabriela Lakota-Rawska “Rola nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej” KN Pedagogiki Wczesnoszkolnej UO
 2. Sandra Jurczyk “Bóle głowy, ich rodzaje, podłoże i leczenie”KN Biologów UO
 3. Katarzyna Jaruzel, Klaudia Maćkowiak, Anna Młynarz, Ewelina Rabe “Terapeutyczna pomoc pedagogiczna w świadomości licealistów” Naukowe Koło Terapeutów UO
 4. Anna Kalinowska, Agnieszka Bock, Małgorzata Bujnowska „Analiza przyczyn i wyników opóźnień wykonania angioplastyki wieńcowej” Koło Naukowe Medyków PWSZ w Legnicy
 5. Dominika Dziuba, Aleksandra Czop, Katarzyna Rajfur, Kuba Ptaszkowski “Wykorzystanie platformy stabilograficznej do oceny wpływu treningu równoważnego na stabilność postawy ciała” SKN Fizjoterapii Klinicznej PMWSZ w Opolu, SKN Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji UM Wrocław

Dyskusja

Przerwa 12:15 -12:45

Sesja IV sala A1 godz. 12:45 - 13:45

Moderatorzy sesji: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rudkowski -  Przewodniczący Komisji,

dr hab. n. med. Jakub Taradaj,

dr hab. Alicja Kalus,

dr Bożena Bobeł, 

 1. Agnieszka Kotwicka ” REGENERIS- sposób na młodość ukryty w nas samych!” KN Biologów UO.
 2. Anna Grygiel “Konsumpcjonizm dziecięcy. Dorastające dzieci w świecie galerii i centrów handlowych” KN Pedagogiki Wczesnoszkolnej UO
 3. Iwona Kujawska, Kinga Kubas, Ewa Kasperska, Kuba Ptaszkowski, Małgorzata Pasternok “Wpływ wskaźnika BMI na wybrane parametry antropometryczne u kobiet” SKN Fizjoterapii w inkontynencji PMWSZ w Opolu, SKN Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji UM Wroclaw
 4. Katarzyna Stępień “Priony -  biologiczne podłoże infekcji” Koło Naukowe Radiobiologów “Curie” Uniwersytet Kielce
 5. Anna Litwinowicz “Kształtowanie się więzi małżeńskiej u małżeństw stosujacych naturalne planowanie rodziny” Koło Naukowe Studentów Nauk o Rodzinie UO

Dyskusja

Sesja I sala A2 godz. 9:15-10:15

Moderatorzy sesji: - dr hab. n. med. Joanna Maj – Przewodnicząca Komisji,

dr hab. Ewa Demczuk – Włodarczyk,

dr n. med. Lucyna Sochocka,

mgr Agnieszka Wolińska,

 1. Paulina Kuźniak, Radosław Kowasz, Ewelina Lepsy, Anna Kołcz-Trzęsicka „Nowoczesne i proste metody oceny symetrii obciążeń kończyn dolnych” SKN Kinezyterapii PMWSZ w Opolu
 2. Karolina Kulhawik „Mikrobiologiczni intruzi w produktach kosmetycznych” Koło Naukowe Biotechnologów UO
 3. Magdalena Mikołajczyk, Małgorzata Krej, Aleksandra Kardela - Sygo „Rozstępy – trudny defekt kosmetyczny” SKN kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i specjalistycznej PMWSZ w Opolu
 4. Magda Słuszniak, Marcin Ozon, Jakub Taradaj „ Analiza skuteczności kompleksowej fizjoterapii w leczeniu wybranych rodzajów obrzęku chłonnego kończyn dolnych” STN przy Katedrze Fizjoterapii WSPS w Dąbrowie Górniczej, STN przy Katedrze Podstaw Fizjoterapii AWF Katowice
 5. Paweł Kandziora, Anna Knurowska, Magda Piwińska „Wspomaganie rozwoju biocenozy murawy kserotermicznej Festuco- Brometea w ramach rekultywacji obszaru poeksploatacyjnego kopalni wapienia "Górażdże" etap I”, Koło Naukowe Biologów UO

Dyskusja

Sesja II sala A2 godz. 10:15-11:15

Moderatorzy sesji:  dr n. med. Lucyna Sochocka – Przewodnicząca Komisji,

dr hab.  Ewa Demczuk – Włodarczyk,

mgr Agnieszka Wolińska,

mgr Joanna Rajfur

 1. Kamil Zwierzchowski, Piotr Tkocz, Tomasz Matusz, Lucyna Słupska, Katarzyna Rajfur „Poizometryczna relaksacja mięśni w ograniczeniu ruchomości stawu kolanowego. Badania własne ”SKN Biomechaniki Klinicznej PMWSZ w Opolu,
 2. Kamila Szewczyk, Kinga Joźwik, Katarzyna Krajewska “Wpływ  Taekwon-do na ukształtowanie wysklepienia podłużnego i poprzecznego stopy” SKN Kinezyterapii PMWSZ w Opolu.
 3. Ewelina Gajda, Sandra Halupczok, Ewa Jędrczak, Agnieszka Slotta „Leczenie blizn” Koło Naukowe Kosmetologii Pielęgnacyjnej, Upiekszającej i Specjalistycznej PMWSZ w Opolu
 4. Anna Jezuita „Imbir (Zingiber officinale) – Niezwykłe kłącze na wszystko” Koło Naukowe Biologów UO
 5. Magdalena Stopyra, Patrycja Żyto „Postawy studentów wobec osób niepełnosprawnych - Badania własne” Koło Opieki Długoterminowej PMWSZ w Opolu

Dyskusja

Sesja III A2 godz. 11:15-12:15

Moderatorzy sesji: dr hab.  Ewa Demczuk – Włodarczyk,  – Przewodnicząca Komisji,

dr n. med. Lucyna Sochocka,

mgr Joanna Rajfur

 1. Katarzyna Czapla „Kosmetyki ajurwedyjskie” Koło Naukowe Biotechnologów UO
 2. Martyna Solecka „Linia komórkowa HeLa i jej zastosowanie w badaniach laboratoryjnych” Koło Naukowe Biologów UO
 3. Magda Słuszniak, Marcin Ozon, Jakub Taradaj „Analiza skuteczności prądów diadynamicznych i TENS w leczeniu bólów krzyża w oparciu o metody pomiarowe subiektywne i obiektywne” STN przy Katedrze Fizjoterapii WSPS w Dąbrowie Górniczej, STN przy Katedrze Podstaw Fizjoterapii AWF Katowice
 4. Joanna Glik „Agresja dziecięca w młodszym wieku szkolnym” Koło Naukowe Pedagogiki Wczesnoszkolnej UO
 5. Małgorzata Karaczyn, Klaudia Kardynał, Piotr Wasik „Występowanie Megafauny Plejstoceńskiej na terenie województwa opolskiego i Górnego Śląska” Koło Naukowe Biologów UO

Dyskusja

Przerwa 12:15 -12:45

Sesja IV sala A2 godz. 12:45 - 13:45

Moderatorzy sesji: dr hab.  Ewa Demczuk – Włodarczyk  – Przewodnicząca Komisji,

dr n. med. Lucyna Sochocka,

mgr Agnieszka Wolińska,

 1. Tomasz Matusz, Piotr Tkocz, Daniel Marczyński, Kamil Zwierzchowski, Aleksandra Cynarska “Badania przesiewowe - wzrokowa ocena wad postawy ciała wśród dzieci w klasie I szkoły podstawowej” SKN Kinezyterapii PMWSZ w Opolu
 2. Monika Pawlita “Racjonalne ogrzewanie a nowoczesne źródła ciepła” Koło Naukowe Inżynierii Środowiska "REAKTOR" UO
 3. Marcin Kowacki “Sprawowanie opieki nad pacjentem z chorobą Alzheimera, a jakość życia opiekunów” SKN Klub Honorowych Dawców Krwi PMWSZ w Opolu
 4. Adrian Josek “Korozja stopów aluminium” Koło Naukowe Inżynierii Środowiska "REAKTOR" UO

Dyskusja

Zakończenie Konferencji  godz. 13:45-14:15

 

 

Licznik wizyt na stronie: 16258
Opublikował: Joanna Piasecka   |  Data publikacji: 05-03-2013 13:16
Modyfikował: Joanna Piasecka   |  Data modyfikacji: 03-04-2014 13:07

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera