Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie

Kursy, szkolenia, studia podyplomowe

Oferta kursów podyplomowych

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa posiada w ofercie kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, dokształcające.

Wszystkie kursy posiadają akredytację Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
 
Kurs kwalifikacyjny ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

OFERTA KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH - do pobrania
 KURSY KWALIFIKACYJNE.doc

Kurs specjalistyczny ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

OFERTA KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH - do pobrania

KURSY SPECJALISTYCZNE.doc


Informujemy, iż kursy specjalistyczne są współfinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia. Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Kurs dokształcający ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych pielęgniarki, położnej.

OFERTA KURSÓW DOKSZTAŁCAJACYCH - do pobrania

KURSY DOKSZTAŁCAJACE.doc

Karty uczestnictwa można przesłać w wersji elektronicznej na adres

Kontakt z organizatorem kursów i kształcenia podyplomowego

Specjalista ds. kursów i kształcenia podyplomowego PMWSZ w Opolu

mgr BOŻENA GÓRNIAK - NOWARA

Godziny przyjęć:
Pokój nr 312
III piętro (obok windy)

poniedziałek 15.00 - 18.00
Wtorek 15.00 - 18.00
Środa  15.00 - 18.00
Czwartek 15.00 - 18.00

Telefon kontaktowy
694 436 877

 

logo - semestr.jpeg wolontariat-logo.jpeg ofert pr.jpeg
wolontariat-logo.jpeg logo - semestr.jpeg ofert pr.jpeg

przycisk PARP - kolor.jpeg

przycisk urząd pracy - kolor.jpeg

przycisk ankieta -kolor2.jpeg

przycisk kursy i szkolenia- kolor.jpeg

przycisk przewodnik - kolor.jpeg

przycisk OIPiP.jpeg

sdfdf