Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Kierunek Pielęgniarstwo I stopnia

Pielęgniarstwo
Studia pierwszego stopnia - licencjackie

Absolwenci po ukończeniu kierunku otrzymują tytuł zawodowy: licencjat


Czas trwania studiów na kierunku - Pielęgniarstwo I stopnia:

  • na studiach stacjonarnych: 6 semestrów, plan studiów obejmuje 4750 godzin, w tym 2300 godzin kształcenia praktycznego (zajęć praktycznych i praktyk zawodowych)
  • na studiach niestacjonarnych - pomostowych: 2-3 semestry, studia dedykowane tylko dla osób mających ukończone liceum medyczne lub medyczne studium zawodowe

Pielęgniarstwo to dziedzina naukowa, która nieustannie i bardzo szybko się rozwija.

W służbie zdrowia pielęgniarka jest fachowcem, który oprócz wiedzy i umiejętności daje pełne zaangażowanie swojej ludzkiej natury w koncentrowaniu się na pomaganiu człowiekowi. Fachowość pielęgniarki musi być zintegrowana z jej osobowością. Postrzegamy ją jako kogoś bliskiego, kogoś kto służy pomocą; jest przyjacielem, który słucha, wyjaśnia, uczy zachęca i mobilizuje do podejmowania wysiłków na rzecz zdrowia. Jest człowiekiem, który okazuje akceptację i szacunek drugiemu człowiekowi. Nazywana "aniołem dobroci" przywraca nadzieję, radość i ulgę w cierpieniu nie tylko fizycznym, ale także często psychicznym. Postępuje świadomie i celowo, w tym co robi, musi być niezawodna, ponieważ decyzje, które podejmuje, ważą na ludzkim życiu, muszą być więc zawsze właściwe.

Pielęgniarka, to w dzisiejszych czasach również profesjonalista, osoba, która umacnia znaczenie swojego zawodu w społeczeństwie i dba o jak najwyższą jakość usług pielęgniarskich. Profesjonalista, który docenia znaczenie pracy nad sobą, a kształtowanie swojego sumienia odczuwa jako powinność moralną.

Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej, koncepcje i teorie pielęgnowania, proces pielęgnowania i standardy praktyki zawodowej, sprawiły, że pielęgniarki są grupą zawodową coraz lepiej przygotowaną do podejmowania nowych zadań.

W naszej Uczelni duży nacisk kładziemy na jak najlepsze przygotowanie studentów do wykonywanego zawodu. Na studiach I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo kształcimy wg standardu, który przewiduje realizację nie mniej niż 4720 godzin zajęć i praktyk w czasie 6 semestrów studiów. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata pielęgniarstwa.

W oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 roku cykl kształcenia NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH POMOSTOWYCH wynosi:

  • System AB: dwa semestry lub 1150 godzin – dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych;
  • System C: trzy semestry lub 2410 godzin – dla absolwentów dwuletnich szkół policealnych albo pomaturalnych;
  • System D: dwa semestry lub 1984 godziny – dla absolwentów dwuipółletnich szkół policealnych albo pomaturalnych;
  • System E: dwa semestry – dla absolwentów trzyletnich szkół policealnych albo pomaturalnych.

Projekt systemowy: Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych

 

AKTY PRAWNE:
 

Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej:

PDFUstawa_z_dnia_15_lipca_2011_roku_o_zawodach_pielegniarki_i_poloznej.pdf


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa:

PDFRozporzadzenie_Ministra_Nauki_i_Szkolnictwa_Wyzszego_w_sprawie_standardow_ksztalcenia.pdf


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej:

PDFRozporzadzenie_Ministra_Zdrowia_w_sprawie_warunkow_ksztalcenia.PDF


Tekst uchwały Nr9/III/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r.

Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego w sprawie zwolnień z zajęć praktycznych i praktyk:

http://www.mz.gov.pl/wwwmz

Licznik wizyt na stronie: 50022
Opublikował: Jacek Fedorów   |  Data publikacji: 25-07-2011 09:12
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 31-05-2017 12:30

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera