Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Konferencja w PWSZ w Nysie 7 grudnia 2012

 

W dniu 7 grudnia 2012  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie odbyła się Międzynarodowa  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Interdyscyplinarny model opieki nad osobami starszymi.

W ubiegłym wieku w krajach przeciętnie i dobrze rozwiniętych średni wiek życia wydłużył się o 25 lat. Demografowie, statystycy, medycy, którzy się tym zajmują, liczyli, że osiągniemy pewien poziom
(w Japonii  ponad 80, u nas powyżej 70 lat) i na tym poprzestaniemy. Tymczasem przyrost ten wciąż postępuje. Wpływają na to profilaktyka
i coraz lepsze nowe leki. Prognozy demograficzne  podają, że zarówno w Polsce, jak i na świecie wzrasta liczba osób powyżej 65 roku życia. Zmiany demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa
są jednym z najpoważniejszych wyzwań polityki społecznej, także
w województwie opolskim. Stale wzrasta więc zapotrzebowanie
na świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze wobec seniorów.

Konferencja  ściśle wpisała się w Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Więzi Międzypokoleniowej.

Spotkanie rozpoczęła JM Rektor PWSZ w Nysie, prof. Zofia Wilimowska, która powitała przybyłych gości i oficjalnie rozpoczęła konferencję. Gościem specjalnym była doc. PhDr. Jana Kutnohorská
z Czech. W konferencji uczestniczyli pracownicy dydaktyczni PWSZ
w Nysie, przedstawiciele PWSZ w Sanoku oraz przedstawiciel firmy Nestle. Naszą Uczelnię reprezentowały: mgr Mariola Wojtal – dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa , dr n. med. Lucyna Sochocka – prorektor
ds. studenckich, dr n. med. Izabela Wróblewska – prorektor
ds. naukowo-dydaktycznych, mgr Teresa Niechwiadowicz-Czapka –  zastępca dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa oraz studenci I i III roku.

Dr n. med. Izabela Wróblewska zaprezentowała temat pt. „Pozytywne aspekty starzenia się”, a mgr Teresa Niechwiadowicz-Czapka ”Interdyscyplinarny model opieki nad osobami w podeszłym wieku na przykładzie Dolnej Austrii”.

Spotkanie zakończyła sesja studencka oraz dyskusja podsumowująca konferencję.

Studenci PMWSZ w Opolu wystąpili z następującymi tematami:

- Czy podeszły wiek i choroba nerek zwiększają problemy życia codziennego pacjentów hemodializowanych? – Aneta Wojczyk studentka III roku

- Wartość cierpienia - Michalina Stonoga studentka III roku

- Problemy opiekuńcze u osób z chorobą  Alzheimera - Marcin Kowacki student I roku      

- Starość postrzegana oczyma ludzi młodych - Justyna Kotyrba i Monika Kansik studentki III roku.

              W sesji studenckiej wyróżniona została prezentacja Justyny Kotyrby i Moniki Kansik, której   przyznano  trzecie miejsce. Dwa pierwsze miejsca zdobyli studenci PWSZ w Nysie.

 

                                Opracowała: mgr Teresa Niechwiadowicz-Czapka 

 

 

 

Licznik wizyt na stronie: 1376
Opublikował: Ewa Kubacka   |  Data publikacji: 18-12-2012 13:29
Modyfikował:    |  Data modyfikacji: 19-12-2012 13:36

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera