Informujemy, iż wszelkie sprawy na Uczelni (również stypendialne) załatwiane są online, kontakt z poszczególnymi Działami poprzez pocztę elektroniczną

Oferta pracy - Koordynator praktyk

 

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

 

Koordynator zajęć praktycznych i praktyk zawodowych
w Instytucie Pielęgniarstwa i  Położnictwa

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe,

- znajomość środowiska Microsoft Windows, ze szczególnym uwzględnieniem programu Microsoft Excel,

-komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu i utrzymaniu kontaktów interpersonalnych,

- wysoka kultura osobista,

- umiejętności organizacyjne,

-wysoki poziom zaangażowania i motywacji,

Wykształcenie  w zawodzie pielęgniarki lub położnej, znajomość struktury organizacyjnej ochrony zdrowia w Opolu i województwie, doświadczenie w zakresie administracji w ochronie zdrowia będą dodatkowymi atutami.

Ogólna charakterystyka stanowiska:

organizacja zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla studentów Instytutu Pielęgniarstwa               i Położnictwa w placówkach ochrony zdrowia zgodnie z planem studiów, współpraca z placówkami     i prowadzącymi zajęcia w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji programu kształcenia, prowadzenie dokumentacji dotyczącej zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Oferty (CV) należy przesyłać na adres:

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Sekretariat Dyrektorów Instytutów Pielęgniarstwa i Położnictwa

Ul: Katowicka 68, 45-060 Opole,  pok. Nr 66  z dopiskiem „Rekrutacja – Koordynator”

lub drogą elektroniczną na adres: sekr.dyr.inst.piel.poloz@wsm.opole.pl

do dnia 2 stycznia 2013 roku do godz. 15.00.

Na ofertach prosimy o zamieszczenie klauzuli:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. nr 133, poz.833/”.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej z wybranymi kandydatami  dnia 4 stycznia 2013 roku.

Licznik wizyt na stronie: 6230
Opublikował:    |  Data publikacji: 14-12-2012 13:05
Modyfikował:    |  Data modyfikacji: 17-12-2012 08:55

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera