Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

I Opolskie warsztaty promocji zdrowia i zdrowego stylu życia

I Opolskie warsztaty promocji zdrowia i zdrowego stylu życia

STRES – CHOROBA CZY CODZIENNOŚĆ W ŻYCIU DZIECKA.

METODY RADZENIA SOBIE ZE STRESEM

24 LISTOPADA 2012 ROKU

               Wszyscy wiemy, że niemożliwe jest życie bez stresu. Doświadczanie stresu zachodzi nieustannie, w różnych sytuacjach związanych z rolami biologicznymi i społecznymi, z wydarzeniami życiowymi. Liczba pojawiających się stresorów stale wzrasta. Dzieci mają do czynienia z narkotykami, rozwodami, przemocą, śmiercią, stają się ofiarami fizycznego znęcania oraz wykorzystania seksualnego.

               Wszechobecny stres może być czynnikiem mobilizującym do działania, być przydatny w organizowaniu codziennych zajęć, ale przede wszystkim daje możliwości ochrony życia w sytuacjach zagrożenia. Niestety jest i druga strona medalu – negatywne oddziaływanie stresu na zdrowie, jakie przypisuje się stresowi przewlekłemu.

               Bez wątpienia stresorem przekształcającym dotychczasową sytuację dziecka i jego rodziny w odmienną, z określonymi wymaganiami i ograniczeniami, którym ono samo i jego rodzice muszą sprostać, jest choroba przewlekła. Długotrwała choroba wiąże się zarówno z fizycznym cierpieniem, jak i ze zmianami we wszystkich dziedzinach życia dziecka i jego rodziny, w związku z czym jest źródłem silnego stresu. Choroba przewlekła jest traktowana jako sytuacja trudna, do której tak dziecko jak i jego rodzina muszą się przystosować.    

               Życie z dzieckiem chorym przewlekle jest związane z nowymi wyzwaniami stającymi  przed rodziną, wpływa na stosunki wewnątrz niej. Choroba powoduje konieczność rezygnacji z niektórych celów nie tylko przez dziecko, ale i przez członków jego rodziny. Pociąga za sobą pogorszenie sytuacji materialnej; bywa przyczyną rozpadu więzi rodzinnych, czy małżeńskich. Choroba nie pozostaje bez wpływu na sposób traktowania dziecka przez rodziców.

               Dlatego, aby zminimalizować negatywny wpływ choroby na życie dziecka i jego rodziny, w procesie szeroko pojętego leczenia powinni uczestniczyć profesjonaliści: lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, rodzice, nauczyciele, wreszcie samo dziecko i jego rówieśnicy. Jak pomóc dziecku i jego najbliższym w stworzeniu najlepszych warunków życia z chorobą przewlekłą, jak zapewnić najlepszą jakość życia - na te i na wiele innych pytań szukano odpowiedzi podczas I Opolskich  warsztatów promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, które zorganizował Instytut Pielęgniarstwa Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu wraz z opolskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

               Uczestnikami warsztatów byli, między innymi, lekarze pediatrzy, pedagodzy szkolni, nauczyciele, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, studenci, pracownicy naukowi.                      

               Celem spotkania było przedstawienie problematyki zjawiska stresu w kontekście chorób przewlekłych u dzieci. Konferencja przebiegała w dwóch etapach. Pierwszą część stanowiły wykłady, w drugiej części uczestnicy wzięli udział w trzech warsztatach. Prelegenci, wśród których znaleźli się: fizyk, psycholog, pedagog i lekarze medycyny wygłosili wykłady na temat wpływu choroby przewlekłej na funkcjonowanie dziecka chorego w rodzinie, w szkole oraz zasad postępowania z dzieckiem i jego najbliższymi.

 

               Na część praktyczną złożyły się trzy warsztaty. Pierwszy z pogranicza medycyny i fizyki: Biofeedbeck - nowoczesna metoda radzenia sobie ze stresem poprzedzony wykładem o neurofizjologicznym podłożu stresu zrobił furorę. Wzięło w nim udział prawie 30 osób. Neurofeedbeck, jak tłumaczy dr n. fiz Anna Sochocka z Zakładu Technologii Gier Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadząca warsztaty, polega na tym, że pacjent poprzez użycie pewnej aplikacji uczy się świadomie kontrolować mózg i wytwarzane przez niego fale: alfa, beta, delta czy teta. Za relaksację odpowiadają fale alfa. Jeśli poprzez odpowiedni trening nauczymy się je wzmacniać łatwiej poradzimy sobie ze stresem. Metoda ta jest wykorzystywana nie tylko w walce ze stresem. Pracując z innymi falami można np. trenować skupienie.

               Podczas drugiego warsztatu poruszono tematykę radzenia sobie ze stresem poprzez techniki takie jak relaksacja czy wizualizacja.

               Trzeci warsztat poświecono tematowi do niedawna jeszcze traktowanemu jako tabu – śmierci i żałobie. Prowadzący – dr n. med. Dominik Krzyżanowski tłumaczył uczestnikom jak przeprowadzić dzieci i rodziców przez trudny dla nich czas żałoby. Wiele osób jest zdania, że dzieci należy od tematu śmierci izolować, chronić. Tymczasem im bardziej potrzebna jest rozmowa. Rodzice, lekarze, pedagodzy muszą się tylko nauczyć jak takie rozmowy prowadzić, jak w takich momentach towarzyszyć dziecku.

 

Dr n. med. Lucyna Sochocka

 

 

 

Licznik wizyt na stronie: 3104
Opublikował: Renata Widziak   |  Data publikacji: 30-11-2012 20:00
Modyfikował: Renata Widziak   |  Data modyfikacji: 30-11-2012 20:44

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera