Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Relacja z Konferencji

 IMG_1046.jpeg

20.11.2012. odbyła się w auli PMWSZ w Opolu konferencja dla studentek i studentów opolskich wyższych uczelni na temat profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi.

Spotkanie zorganizowały WOJEWÓDZKIE OŚRODKI KOORDYNUJĄCE : POPULACYJNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA SZYJKI MACICY I RAKA PIERSI w Opolu, działające w Samodzielnym Specjalistycznym ZOZ nad Matką i Dzieckiem oraz w Opolskim Centrum Onkologii. Do współpracy przyłączyła się Nasza Uczelnia a Rektor dr Tomasz Halski objął patronat honorowy. Otwarcie Konferencji dokonał Pan Rektor dr Tomasz Halski, podkreślając ważność poruszanej tematyki i  szerokie włączenie się uczelni, uczelni medycznej do działań prozdrowotnych i programów profilaktycznych.

Dr Marek Szwiec z Opolskiego Centrum Onkologii przedstawił w ekspresyjny i sugestywny sposób najważniejsze Wyzwania Europejskiego Kodeksu walki z Rakiem oraz zaprezentował aktualne wyniki i problemy związane z realizacją mammograficznych badań skryningowych na Opolszczyźnie.

Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Ginekologii i Położnictwa dr n. med. Wojciech Guzikowski swoje wystąpienie zatytułował „ Jak uchronić się przed rakiem szyjki macicy”? Przedstawił wiedzę dotyczącą wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) odpowiedzialnego w 99,7% za rozwój raka szyjki macicy oraz czynniki ryzyka rozwoju raka szyjki macicy i problemy związane z realizacją programu profilaktycznego ( mała zgłaszalność kobiet na zaproszenia do wykonania badań cytologicznych w ramach programu! ). Poruszona została problematyka profilaktyki pierwotnej – szczepień zapobiegających rozwojowi infekcji wirusem HPV.

Mgr Ewa Janiuk przedstawiła temat „Znaczenie edukacji zdrowotnej w profilaktyce raka szyjki macicy. Zaakcentowała ważną rolę czynnika psychologicznego w dotarciu, w ramach edukacji zdrowotnej, do kobiet, aby systematycznie poddawać się badaniom profilaktycznym.

Po wygłoszonych referatach rozwinęła się dyskusja. Studentki i jeden obecny student wykazali się dużą aktywnością, zadając ciekawe pytania. Dzięki zdobytej wiedzy studenci będą dysponować znacznymi argumentami medycznymi, aby wspierać programy profilaktyczne i namawiać w swoim środowisku, w tym rodzinnym do lepszych zachowań prozdrowotnych.

PR i TVP Opole przeprowadziły wywiady z wykładowcami.

Licznik wizyt na stronie: 9157
Opublikował: Magdalena Rusin   |  Data publikacji: 21-11-2012 22:58
Modyfikował:    |  Data modyfikacji: 23-11-2012 13:42

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera