Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Kwestura

Z dniem 01.04.2016 r. obsługę bankową Uczelni realizować będzie ING Bank Śląski.

W związku z powyższym prosimy o realizację płatności na rzecz PMWSZ w Opolu na nowy rachunek bankowy:

 Nazwa Banku Nr Rachunku Przeznaczenie

ING Bank Śląski

 
32 1050 1504 1000 0090 3087 8947

(Rachunek Bieżący)

  • odpłatności za świadczone usługi edukacyjne oraz za kształcenie prowadzone w formach niestacjonarnych;
  • opłaty za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się;
  • jednorazowe opłaty za wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu związanego z tokiem studiów;
  • opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia;
  • opłaty biblioteczne;
  • przychody z działalności gospodarczej;
  • przychody z udziałów i odsetek;
  • przychody ze sprzedaży składników własnego mienia oraz z odpłatności za korzystanie z tych składników przez osoby trzecie na podstawie umowy najmu, dzierżawy albo innej umowy;
  • wydatki bieżące Uczelni.

ING Bank Śląski

 
15 1050 1504 1000 0090 3087 8962

(Dom Studenta)

  • opłaty z tytułu zamieszkania w domu student.
Licznik wizyt na stronie: 10558
Opublikował: Jacek Fedorów   |  Data publikacji: 25-07-2011 08:48
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 19-05-2017 13:24

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera