Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Konkurs na stanowisko WYKŁADOWCY w Instytucie Fizjoterapii

                                                                                                                                            

Na podstawie art. 118 a ust. 1  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)


Dyrektor Instytutu Fizjoterapii

za zgodą Rektora,

ogłasza konkurs na stanowisko

Wykładowcy

w Instytucie Fizjoterapii

 

Osoby ubiegające się o stanowisko Wykładowcy na Kierunku Fizjoterapia powinny posiadać:

  1. zgłoszenie do konkursu adresowane do dyrektora instytutu, 
  2. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, do JM Rektora PMWSZ w Opolu z akceptacją Dyrektora Instytutu Fizjoterapii
  3. życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej (cv), prosimy o zamieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. nr 133, poz.833/”),
  4. poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, (co najmniej stopień doktora)
  5. wykaz dorobku naukowego kandydata,
  6. przygotowanie w zakresie dydaktyki szkoły wyższej
  7. świadectwa pracy

 

Warunkiem zatrudnienia na stanowisku wykładowcy jest zatrudnienie w Uczelni, jako podstawowym miejscu pracy.

Zgłoszenie do konkursu wraz z kompletem dokumentów należy przesłać, w zamkniętych kopertach i ze wskazaniem stanowiska objętego konkursem, na adres: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ul. Katowicka 68, 45-060 Opole (Sekretariat Dyrektorów)

Termin składania dokumentów upływa w dniu 20 września 2012 roku

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 27 września 2012 roku

O wynikach konkursu zainteresowani powiadomieni zostaną przez przewodniczącego komisji konkursowej w ciągu dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

Brak złożenia kompletu dokumentów w terminie stanowi wystarczającą podstawę do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez wezwania do uzupełnienia braków.

                                                                                                                                                                                                                           Dyrektor Instytutu Fizjoterapii
mgr Joanna Rajfur

 

Licznik wizyt na stronie: 7092
Opublikował:    |  Data publikacji: 10-09-2012 13:10
Modyfikował:    |  Data modyfikacji: 10-09-2012 13:26

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera