W związku z sytuacją epidemiologiczną w roku akademickim 2019/2020 wpięte do pracy dyplomowej oświadczenie promotora oraz raport z badania antyplagiatowego może mieć formę skanu lub oryginału

OGŁOSZENIA

Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie studentów PMWSZ w Opolu

 

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła  Zawodowa w Opolu ul. Katowicka 68
zwraca się z prośbą o złożenie oferty na ubezpieczenie studentów i pracowników .

 

Założenia do oferty :

 

Ubezpieczenie studentów  i  pracowników  PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2012/2013 tj. od dnia 01.10.2012 do dnia 30.09.2013 w zakresie :

 

 1. Studenci- ubezpieczenie  osobiste (kierunek pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, kosmetologia)
 • NNW(następstw nieszczęśliwych wypadków) na uczelni oraz w życiu prywatnym z rozszerzeniem ubezpieczenia na  ekspozycję na zakażenie HIV, żółtaczka – suma ubezpieczenia co najmniej 20 000 zł.
 • Odpowiedzialność cywilna studentów w czasie praktyk zawodowych na terenie placówek medycznych – suma ubezpieczenia co najmniej 50 000 zł.
 • Studenci do ubezpieczenia -  około 1500 osób.

 

 1. Studenci – ubezpieczenie osobiste( kierunek zdrowie publiczne )
 • NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) –suma ubezpieczenia co najmniej 20 000 zł.
 • Studenci do ubezpieczenie – około 50 osób.

 

 1. Pracownicy Uczelni – instruktorzy
  • Odpowiedzialność cywilna w związku z wykonywaniem zawodu w czasie prowadzenia praktyk studentów w placówkach ochrony zdrowia – suma ubezpieczenia co najmniej 100 000 zł
  • Instruktorzy do ubezpieczenia – około 80 osób

 

Warunki pozostałe :

 • należy podać wysokość składki rocznej na 1 osobę  z podziałem na studentów
  i pracowników z uwzględnieniem  podziału ubezpieczenia jak wyżej,
 • możliwość wniesienia opłaty składki w terminie  do 31.10.2012,
 • pisemne wskazanie osoby upoważnionej  przez ubezpieczyciela do reprezentowania firmy ubezpieczeniowej
  w kontaktach  z  PMWSZ w Opolu,
 • ubezpieczyciel samodzielnie dokonuje zebrania składek od studentów
  i pracowników a następnie przekazuje  PMWSZ w Opolu listę osób ubezpieczonych
  z podziałem na kierunki, lata studiów w terminie do dnia 15.11.2011 r. – wraz z certyfikatami imiennymi potwierdzającymi ubezpieczenie OC oraz listę osób ubezpieczonych w zakresie NNW
  ,
 • PMWSZ w Opolu udostępni pomieszczenie do dyspozycji ubezpieczyciela w którym będą zbierane składki oraz przekaże listy studentów z poszczególnych kierunków i lat studiów.

 

Oferty proszę składać w zamkniętych kopertach opisanych
„Oferta ubezpieczenie studentów PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2012/2013”
w terminie do dnia 20 lipca 2012  do godziny 12 00 w Sekretariacie Kanclerza pokój 102
w Opolu ul. Katowicka 68.

Licznik wizyt na stronie: 5218
Opublikował: Jacek Fedorów   |  Data publikacji: 26-06-2012 11:17
Modyfikował: Jacek Fedorów   |  Data modyfikacji: 26-06-2012 11:37

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera