Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Konkurs dwustronny DAINA 2 na polsko-litewskie projekty badawcze

logo NCN (2020) v2.png
 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs DAINA 2 na polsko-litewskie projekty badawcze. Konkurs ogłoszono wspólnie z agencją Research Council of Lithuania, zgodnie z procedurą oceny równoległej. Oznacza to, że obie agencje przeprowadzą równoległą ocenę formalną i merytoryczną wniosków, a finansowanie otrzymają tylko te projekty, które uzyskają rekomendację NCN i RCL.

W konkursie DAINA 2 można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w ramach polsko-litewskich projektów badawczych w konkursie DAINA 2 wynosi 10 mln zł.


Termin składania wniosków krajowych: 15 września 2020 r. do godz. 16:00.


Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być osoba, która w momencie składania wniosku posiada co najmniej stopień naukowy doktora i będzie odpowiedzialna za kierowanie pracami polskiego zespołu badawczego. Kierownik projektu w swoim dorobku naukowym powinien posiadać przynajmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku.

Wniosek o finansowanie wspólnego projektu badawczego musi zostać złożony do NCN i do RCL odpowiednio przez polski i litewski zespół badawczy.

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym z paneli NCN w ramach trzech głównych działów: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne; NZ – nauki o życiu.

Projekt badawczy można zaplanować na 24 lub 36 miesięcy.


Szczegółowe informacje na stronie: www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/daina2

Licznik wizyt na stronie: 45
Opublikował: Marcin Gajda   |  Data publikacji: 18-06-2020 07:58
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 18-06-2020 08:16

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera