Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Konkurs MINIATURA 4

logo NCN (2020).png
 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło właśnie konkurs MINIATURA 4.

Wnioski można składać za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF do 30 września br. do godz. 16:00.


Proszę pamiętać, że nabór wniosków może zostać wstrzymany, jeśli łączna wnioskowana kwota przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na realizację działań naukowych w tej edycji konkursu.


W konkursie można składać wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN.


W konkursie mogą wziąć udział osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany nie wcześniej niż 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, i są zatrudnione przez jednostkę występującą w roli wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę. Zaplanowane działania naukowe muszą wpisywać się w definicję badań podstawowych. Czas realizacji działań naukowych nie może przekraczać 12 miesięcy, a wysokość wnioskowanego finansowania musi mieścić się w przedziale od 5 do 50 tys. zł.


Szczegółowe informacje oraz aktualne warunki i regulamin konkursu: www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura4

Licznik wizyt na stronie: 58
Opublikował: Marcin Gajda   |  Data publikacji: 01-06-2020 15:26
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 01-06-2020 15:36

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera