W związku z sytuacją epidemiologiczną w roku akademickim 2019/2020 wpięte do pracy dyplomowej oświadczenie promotora oraz raport z badania antyplagiatowego może mieć formę skanu lub oryginału

Terminarz czynności wyborczych do Kolegium Elektorów i Rektora

I. Wybory Kolegium Elektorów

Termin Cel
25.05.2020 Głosowanie elektroniczne pracowników niebędących nauczycielami akademickimi - godz. 13:00-16:00
Głosowanie elektroniczne nauczycieli akademickich nieposiadających stopni doktora - godz. 13:00-16:00
Głosowanie elektroniczne nauczycieli akademickich ze stopniem co najmniej doktora - godz. 13:00-16:00

II. Wybory Rektora

Termin Cel
27.05.2020 Posiedzenie elektroniczne Rady Uczelni - zgłoszenie kandydatów na Rektora - godz. 12:00 
Głosowanie elektroniczne Senatu opiniujące kandydatów na Rektora - godz. 13:00-13:15
Głosowanie elektroniczne Rady Uczelni - wskazanie kandydatów na Rektora - godz. 14:00-14:15
28.05.2020 Spotkanie z kandydatami na Rektora - godz. 13:00 (MS Teams)
29.05.2020 Pierwsze posiedzenie elektroniczne wybranego Kolegium Elektorów - wybór przewodniczącego - godz. 10:00
Głosowanie elektroniczne Kolegium Elektorów celem wyboru Rektora - godz. 10:15-10:30

Zgodnie przepisami z §33 ust. 2 Statutu PMWSZ:

  • pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (pracownicy administracji)  wybierają 2 przedstawicieli do Kolegium Elektorów;

  • nauczyciele akademiccy nieposiadający stopnia doktora (nauczyciele ze stopniem magistra lub równorzędnym) wybierają 3 przedstawicieli do Kolegium Elektorów, reprezentujących różne wydziały;

  • nauczyciele akademiccy ze stopniem naukowym (co najmniej ze stopniem doktora) wybierają 6 przedstawicieli do Kolegium Elektorów, po 2 reprezentantów z każdego wydziału.

Każda osoba uprawniona do głosowania otrzyma na swój adres mailowy link z dostępem do głosowania elektronicznego.


Zgłoszenie kandydatów do Kolegium Elektorów oraz kandydatów na Rektora następuje poprzez przesłanie pocztą elektroniczną wypełnionego i podpisanego oświadczenia kandydata na adres mailowy:  

Wymagania oraz oświadczenia dla kandydatów znajdują się na stronie internetowej Uczelni: www.wsm.opole.pl w zakładce Wybory

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 25 maja 2020 r. do godziny 8:00.

Licznik wizyt na stronie: 320
Opublikował: Marcin Gajda   |  Data publikacji: 22-05-2020 11:08
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 22-05-2020 11:50

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera