Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

STUDIA PODYPLOMOWE

PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 Studia adresowane są do pielęgniarek i położnych, które mają już doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia  edukacji zdrowotnej.

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy i umiejętności, które pozwolą na pełnienie wiodących ról we wszystkich procesach związanych z szeroko rozumianą promocją zdrowia i edukacją zdrowotną poszczególnych osób, jak i całych zbiorowości.    

Słuchacz w ramach studiów zdobędzie:

 -  wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej ukierunkowanej, przede wszystkim na czynniki ryzyka (zapobieganie chorobom) oraz wzmacnianie i utrzymanie zdrowia (promocja zdrowia),

- umiejętności konstruowania programów w zakresie poszczególnych celów zdrowotnych oraz realizowania podstawowych prozdrowotnych przedsięwzięć profilaktycznych i edukacyjnych,

- umiejętność  i wiedzę na temat planowania interwencji zdrowotnej w społeczności lokalnej, środowisku nauczania i wychowania, zakładach opieki zdrowotnej, środowisku pracy oraz placówkach opieki społecznej,

- wiedzę dotyczącą partnerskiej współpracy instytucji i organizacji – międzysektorowości promocji zdrowia i koniecznej wielotorowości działań edukacyjnych.

SYLWETKA  ABSOLWENTA STUDIÓW

 Słuchacz po ukończeniu studiów uzyska świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające kompetencje do realizacji zadań związanych z promocją zdrowia i edukacją zdrowotną.

Zajęcia będą prowadzone przez profesjonalistów, od wielu lat zajmujących się tematyką promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, zawodowo związanych z Uniwersytetem Opolskim, Politechniką Opolską, PMWSZ w Opolu, Akademią Medyczną we Wrocławiu oraz WSSE w Opolu.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW 

Grupa docelowa – pielęgniarki i położne z minimum rocznym stażem pracy, zatrudnione na stanowisku pielęgniarki/położnej, legitymujące się co najmniej tytułem licencjata pielęgniarstwa/położnictwa

Czas realizacji studiów – 2 semestry (173 godziny dydaktyczne)

I semestr – 125 godzin

II semestr – 48 godzin 

Forma realizacji zajęć – zajęcia teoretyczne (wykłady, warsztaty)

 Tryb – niestacjonarny (zjazdy weekendowe)

Miejsce odbywania zajęć – PMWSZ w Opolu, ul. Katowicka 68 45-060 Opole

Sposób zaliczenia studiów – egzamin (samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie projektu edukacyjnego)
 

 Podczas studiów będą realizowane następujące przedmioty:

- prewencja pierwotna i wtórna chorób nowotworowych

- prewencja pierwotna i wtórna chorób układu krążenia

- prewencja pierwotna i wtórna cukrzycy

- prewencja pierwotna i wtórna uzależnień

- prewencja pierwotna i wtórna w zakresie chorób o znaczeniu społecznym

- prewencja pierwotna chorób odzwierzęcych

- prewencja pierwotna i wtórna w zakresie próchnicy zębów i chorób przyzębia

- zapobieganie wadom wrodzonym u dzieci

- podstawy żywienia i bezpieczeństwa żywności

- aktywność ruchowa w profilaktyce wybranych chorób

- edukacja zdrowotna w rożnych siedliskach

- komunikacja interpersonalna

- planowanie, zarządzanie i realizacja interwencji zdrowotnej

- współpraca z mediami w promocji zdrowia

- programy promocji zdrowia

 

ODPŁATNOŚĆ ZA SEMESTR – 700 zł

 

Licznik wizyt na stronie: 11770
Opublikował: Małgorzata Michalak   |  Data publikacji: 05-06-2012 11:35
Modyfikował: Bożena Górniak-Nowara   |  Data modyfikacji: 11-07-2013 16:21

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera