Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

NCN logo.png


Szanowni Państwo,

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy OPUS 19, PRELUDIUM 19 oraz finansowany w ramach funduszy norweskich konkurs POLS.

Wnioski można składać do 16 czerwca br. za pośrednictwem systemu elektronicznego ZSUN/OSF


OPUS 19 - na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. OPUS 19 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Szczegółowe informacje: www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus19


PRELUDIUM 19 - na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Szczegółowe informacje: www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium19


POLS - jeden z konkursów ogłaszanych w ramach programu „Badania” finansowanego z funduszy norweskich i funduszy EOG na lata 2014-2021. NCN pełni rolę operatora części programu poświęconej badaniom podstawowym. Celem konkursu POLS jest wspieranie mobilności naukowców. Jego adresatami są badacze przyjeżdżający z zagranicy, z całego świata, którzy planują realizować swoje badania w Polsce. Kierownikiem projektu może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, która przynajmniej dwa lata przed zamknięciem konkursu nie mieszkała, nie pracowała, nie studiowała ani nie kierowała projektem badawczym w Polsce. Naukowcy mogą wnioskować o finansowanie projektu mieszące się w przedziale od 100 do 200 tys. euro. W ramach grantu można zaplanować wynagrodzenia dla zespołu badawczego, amortyzację lub zakup aparatury, materiałów i usług, koszty wyjazdów i konferencji oraz inne koszty związane z realizacją projektu. Badacze mogą zaplanować projekty trwające 12 lub 24 miesiące. W uzasadnionych przypadkach będzie możliwe przedłużenie okresu realizacji projektu, jednak musi się on zakończyć do 30 kwietnia 2024 r.

Szczegółowe informacje: www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/pols?language=en


Zachęcamy także do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami nt. planów zarządzania danymi badawczymi:

www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-03-06-plan-zarzadzania-danymi-pytania

Licznik wizyt na stronie: 65
Opublikował: Marcin Gajda   |  Data publikacji: 18-03-2020 14:10
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 18-03-2020 14:21

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera