Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Praca Instruktor

Opole, 14 maja 2012 r.

Na podstawie art. 118 a ust. 1  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)


Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa za zgodą Rektora,
ogłasza konkurs na stanowisko


Instruktora

4 etaty
od 1 Października 2012 r.


Osoby ubiegające się o stanowisko Instruktora powinny posiadać:
a)  zgłoszenie do konkursu adresowane do dyrektora instytutu, 
b)  podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
c)  życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej (cv),
d) dyplom pielęgniarki/licencjata pielęgniarstwa oraz dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo
e) aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
f) wykaz dorobku naukowego i zawodowego
g)  świadectwa pracy,
h) oświadczenie, że Uczelnia będzie/nie będzie dla nich podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
– Prawo o szkolnictwie wyższym
i)  informację o zamiarze wykonywania dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku
     pracy u innego pracodawcy lub zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgłoszenie do konkursu wraz z kompletem dokumentów  należy przesłać, w zamkniętych kopertach i ze wskazaniem stanowiska objętego konkursem,
na adres: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ul. Katowicka 68, 45-060 Opole (sekretariat instytutów – p. 64)

Termin składania dokumentów upływa w dniu 8 czerwca 2012 roku

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 22 czerwca 2012 roku

O wynikach konkursu zainteresowani powiadomieni zostaną przez przewodniczącego komisji konkursowej w ciągu dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

Brak złożenia kompletu dokumentów w terminie stanowi wystarczającą podstawę do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez wezwania do uzupełnienia braków.


                          Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa
                            dr n. med. Lucyna Sochocka

 

Licznik wizyt na stronie: 4859
Opublikował: Jacek Fedorów   |  Data publikacji: 10-05-2012 12:05
Modyfikował: Jacek Fedorów   |  Data modyfikacji: 14-05-2012 09:09

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera