Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Praca w PMWSZ

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, ul. Katowicka 68, 450-060 Opole.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji aktualnej i rekrutacji  przyszłych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji aktualnej rekrutacji, maksymalnie przez okres 2 lat.

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


Osoby ubiegające się o pracę i biorące udział w procesie rekrutacji proszone są o umieszczenie poniższej klauzuli w swoim CV, brak zapisów skutkować będzie nie rozpatrywaniem złożonych dokumentów:


Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Formularz dla osób ubiegających się o zatrudnienie DOCKwestionariusz_osobowy_od_kandydata.doc
 


Licznik wizyt na stronie: 69775
Opublikował: Jacek Fedorów   |  Data publikacji: 10-05-2012 11:43
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 01-07-2019 09:19

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera