Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

„Wybrane aspekty leczenia i opieki pielęgniarskiej nad chorymi w różnych specjalnościach medycyny"

 

natalka.jpeg

VII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe


„Wybrane aspekty leczenia
i opieki pielęgniarskiej nad chorymi
w różnych specjalnościach medycyny”


OPOLE, 16 czerwca 2012 r.


PATRONAT
Marszałek Województwa Opolskiego
Józef Sebesta
Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej
Prof. dr hab. Andrzej Steciwko
Jego Magnificencja Rektor PMWSZ w Opolu
Prof. dr hab. Roman Kurzbauer 

 

 

KOMITET NAUKOWY:

Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Andrzej Steciwko

Członkowie
dr hab. n. med. Roman Kurzbauer
dr n. med. Andrzej Kucharski
dr hab. n. med. Janusz Kubicki
dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk
dr n. med. Wojciech Guzikowski
dr n. med. Lucyna Sochocka
dr n. med. Izabela Wróblewska
dr n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas
dr n. med. Donata Kurpas
dr n. med. Marta Arendarczyk
dr n. med. Dominik KrzyŜanowski
mgr Mariola Wojtal
mgr Danuta śurawicka


KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczące
mgr Mariola Wojtal
mgr Danuta śurawicka


Członkowie
mgr Małgorzata Zimnowoda
mgr Justyna Dankowska
mgr Iwona Łuczak
mgr Helena Rarok- Kluk
mgr Maria Gajda
mgr Ewa Orawczak
mgr Ewa Szwedowska
mgr Ewa Radwańska
mgr Teresa Niechwiadowicz-Czapka
mgr Anna Klimczyk
mgr Iga Grad
SKN przy Instytucie PołoŜnictwa


Sympozjum współfinansowane ze środków
Samorządu Województwa Opolskiego
 

 

 

 

Zdjęcia: studentka Martina Malek

 

PROGRAM SYMPOZJUM

8.30-9.20 Rejestracja uczestników

9.20-9.30 Otwarcie sesji położniczej, powitanie Uczestników

9.30-9.40 Otwarcie sesji pielęgniarskiej, powitanie Uczestników


SESJA - POŁOŻNICZA A1

9.30-9.50 Wpływ wiedzy o zakażeniach wywołanych przez HPV na zachowania zdrowotne i seksualne kobiet

Karolina Perlitius /Oddział Patologii Ciąży z Blokiem Porodowym SS ZOZ nad MiDz w Opolu/


9.50-10.10 Położna w opiece okołoporodowej j w aspekcie standardu opieki okołoporodowej

Ewa Janiuk /NZOZ Zdrowa Rodzina Opole/


10.10-10.30 Wpływ alkoholu na rozwój dzieci

Alina Kowalczykiewicz-Kuta /PMWSZ w Opolu, SS ZOZ nad M. i Dz. w Opolu/


10.30-10.50 Aktualne metody leczenia Zespołu Zaburzeń Oddychania u dzieci urodzonych przedwcześnie z bardzo małą masą urodzeniową, poniżej 1500 g.

Edyta Burdzy /SS ZOZ nad M. i Dz. W Opolu/


10.50-11.10 Wpływ oraz zapobieganie zakażeniom okołoporodowym paciorkowcami z gr. B na zachorowalność noworodków

Ewa Gutkowska /SS ZOZ nad M. i Dz. w Opolu/


11.10-11.30 Wybrane zagadnienia z patologii porodu: dystocja barkowa i makrosomia płodu

Wojciech Guzikowski /Instytut Położnictwa PMWSZ w Opolu, SS ZOZ nad M. i Dz. w Opolu/


11.30-11.40

Aktywne rodzicielstwo z marką Lovi

Agata Rachwalak-Sozańska


11.40-11.50 Dyskusja


11.50-12.20

Przerwa kawowa

SESJA - PIELĘGNIARSKA A2


9.40-10.00 Pielęgniarska opieka środowiskowa nad pacjentem z ranami przewlekłymi w doświadczeniu własnym

Ewa Wojton /Indywidualna Praktyka Pielęgniarki POZ Kędzierzyn-Koźle/


10.00-10.20 Wpływ zawału serca na styl życia i samopoczucie chorych – analiza badańwłasnych

Marzanna Paciorek /Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala MSW i A w Głuchołazach/


10.20-10.40 Rola pielęgniarki w zarządzaniu jakością na bloku operacyjnym

Sławomira Szymańska, Małgorzata Werner /Blok Operacyjny Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu/


10.40-11.00 Pacjent umierający w aspekcie holistycznej opieki pielęgniarskiej

Monika Sleziona /Oddział Wewnętrzny Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW i A we Wrocławiu/


11.00-11.20

Wiedza pacjentów na temat obturacyjnego bezdechu sennego – analiza badań własnych

Marta Gawlik /NZOZ Samarytanin w Opolu/


11.20-11.40

Przemoc w środowisku szkolnym. Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka

Lucyna Sochocka /Instytut Pielęgniarstwa PMWSZ w Opolu/


11.40-11.50 Dyskusja


11.50-12.20

Przerwa kawowa


12.20-12.40 Bezpieczny transport poszkodowanego w karetce – pozycje transportowe

Michał Buczma /NZOZ Samarytanin w Opolu, Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego/


12:40-13.10

Specyfika pracy, wyszkolenie i cechy psycho-fizyczne ratowników górskich

Adam Van Der Coghen /Naczelnik Jurajskiej Grupy GOPR/


13:10-13.30 Nowoczesne aspekty ratownictwa medycznego

Robert Czochara/Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego/


13.30-13.45

Wpływ zapiania pasów samochodowych na bezpieczeństwo podróżujących

Malwina Kupczyk, Ines Lukasczyk /Studentki Instytutu Pielęgniarstwa PMWSZ w Opolu/


13.45-14.00

Wiedza studentów pielęgniarstwa PMWSZ w Opolu dotycząca zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia

Malwina Kupczyk, Ines Lukasczyk /Studentki Instytutu Pielęgniarstwa PMWSZ w Opolu/


14.00-14.15

Dyskusja i Zakończenie Sympozjum 

 

Miejsce sympozjum:

Sala Audytoryjna Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej
ul. Katowicka 68, 45-060 Opole
Kontakt tel.: /77/ 4423540,
tel. kom. 604295004;
tel. kom. 662302054;

Udział w sympozjum jest bezpłatny – zgłoszenie uczestnictwa:

Uczestnicy otrzymają certyfikaty z punktami edukacyjnymi

 

 

Licznik wizyt na stronie: 10591
Opublikował:    |  Data publikacji: 10-05-2012 08:37
Modyfikował:    |  Data modyfikacji: 17-04-2014 07:41

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera