Trwa rekrutacja elektroniczna (nabór uzupełniający) na studia w PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2019/2020 - Zapraszamy! 

 

Marka wysokiej reputacji

PMWSZ w Opolu jest uczelnią
o najlepszej reputacji w Polsce
(wg rankingu Reputacji PWSZ Premium Brand 2017)

Wykaz czasopism

 1. Academic Pathology
 2. Academy of Aeshtetic and Anti - Aging Medicine
 3. Acta Angiologica
 4. Acta Balneologica - Balneologia Polska
 5. Acta Haematologica Polonica
 6. Acta Neuropsychologica
 7. Acta Radiologica Open
 8. Advances in Clinical and Experimental Medicine
 9. Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii
 10. Advances in Interventional Cardiology/Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
 11. Advances in Palliative Medicine do 2012 r.
 12. Advances in Respiratory Medicine
 13. Aesthetica
 14. Aktualne Problemy Biomechaniki
 15. Aktualności Medyczne
 16. Aktualności Neurologiczne
 17. Alergia Astma Immunologia         
 18. Alergologia Info
 19. Alergologia i Immunologia Współczesna
 20. Alergologia Współczesna
 21. Alkoholizm i Narkomania
 22. Analiza Przypadków w Ginekologii i Położnictwie
 23. Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie
 24. Analiza Przypadków w Pediatrii                                                           
 25. Anestezjologia i Intensywna Terapia   
 26. Anestezjologia i Ratownictwo
 27. Annales Academiae Medicae Silesiensis
 28. Annals of Agricultural and Environmental Medicine
 29. Annales Universitas Mariae Curie-Skłodowska - Sekcja Biologia
 30. Annales Universitas Mariae Curie-Skłodowska - Sekcja Filozofia i Socjologia
 31. Annales Universitas Mariae Curie-Skłodowska - Sekcja Pedagogika i Psychologia
 32. Anti-Aging
 33. Antykoncepcja
 34. Aptekarz Polski
 35. Archives of Medical Science
 36. Archives of Medical Science - Atherosclerotic Diseases
 37. Archives of Medical Science - Civilization Diseases
 38. Archives of Medical Science - Aging od 2018 r.
 39. Archives of Public Health
 40. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii
 41. Arterial Hypertension
 42. Beauty Forum
 43. Biblioteka Faktów
 44. Bioetyczne Zeszyty Pediatrii
 45. Biology of Sport
 46. BioTechnologia
 47. Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 48. Biuletyn Informacyjny Vulcan
 49. Biuletyn Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze
 50. Biuletyn Informacyjny Opolskiej Izby Pielęgniarskiej
 51. Biuletyn. Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie
 52. Body Life Trainer
 53. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna
 54. Cabines - Profesjonalne Czasopismo Kosmetyczne
 55. Cardiology Journal
 56. Central European Journal of Immunology
 57. Challenges of Modern Technology
 58. Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
 59. Chirurgia po Dyplomie
 60. Chirurgia Polska
 61. Clinical and Experimental Hepatology
 62. Clinical Diabetology
 63. Choroby Serca i Naczyń
 64. Choroby Zakaźne i Zatrucia w Polsce
 65. Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia
 66. Current Gynecologic Oncology
 67. Current Issues in Personality Psychology
 68. Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences
 69. Dermatologia Estetyczna
 70. Dermatologia i Kosmetologia Praktyczna                                                                               
 71. Dermatologia Kliniczna / Przegląd Dermatologiczny / Dermatology Review 
 72. Dermatologia Praktyczna                                                                                  
 73. Diabetyk
 74. Diabetologia Kliniczna
 75. Diabetologia Na Co Dzień
 76. Diabetologia po Dyplomie
 77. Diabetologia Praktyczna
 78. Diagnosta Laboratoryjny
 79. Diagnostyka Laboratoryjna
 80. Ekonomiczne Problemy Usług
 81. eOnkologiaNews
 82. ePrzewodnikLekarza
 83. eReumatologiaNews
 84. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii
 85. Endokrynologia Pediatryczna
 86. Endokrynologia Polska      
 87. European Journal of Medical Technologies                                                           
 88. Family Medicine & Primary Care Review  
 89. Farmacja Współczesna                                                                       
 90. Fizjoterapia                                                                                                                       
 91. Fizjoterapia Polska   /  Fizjoterapia Polska - Index Copernicus  
 92. Folia Cardiologica
 93. Folia Histochemica et Cytobiologica
 94. Folia Morphologica
 95. Folia Neuropathologica
 96. Food Forum     
 97. Forum Dermatologicum
 98. Forum Medycyny Rodzinnej                                                                        
 99. Forum Nefrologiczne
 100. Forum Pediatrii Praktycznej
 101. Forum Reumatologiczne
 102. Forum Zaburzeń Metabolicznych
 103. Forum Zakażeń
 104. Gastroenterologia Kliniczna. Postępy i Standardy
 105. Gazeta AMG - Miesięcznik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 106. Gazeta Kuracjusza                                                                                               
 107. Gazeta Prawna
 108. Geriatria
 109. Gerontologia Polska      
 110. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna                                                                                         
 111. Ginekologia i Położnictwo
 112. Ginekologia Polska                                                                           
 113. Ginekologia Praktyczna
 114. Ginekologia po Dyplomie
 115. Góry. Górski Magazyn Sportowy
 116. Health Problems of Civilization
 117. Health Psychology Report
 118. Help - Czasopismo Poruszające Zagadnienia Osób Niewidomych
 119. Hematologia
 120. HIV & AIDS Review. International Journal of HIV-Related Problems
 121. Homeopatia Polska                                                                                  
 122. Hospicjum
 123. Hygeia Public Health
 124. Infections
 125. Inforanek Plus - Czasopismo o Leczeniu Ran
 126. International Maritime Health
 127. IRONS - Issue of Rehabilitation, Orthopaedics, Neurophysiology and Sport Promotion
 128. Journal of Contemporary Brahytherapy 
 129. Journal of Ecology and Environment
 130. Journal of Education, Health and Sport
 131. Journal of Gynecological Investigations
 132. Journal of Health Inequalities
 133. Journal of Health Policy, Insurance and Management / Polityka Zdrowotna
 134. Journal of Health Science
 135. Journal of Medical Science ( wcześniej - Nowiny Lekarskie)
 136. Journal of Pre-Clinical and Clinical Research
 137. Journal of Transfusion Medicine
 138. Journal of Ultrasonography
 139. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
 140. Kardiologia Inwazyjna
 141. Kardiologia Na Co Dzień
 142. Kardiologia Oparta Na Faktach
 143. Kardiologia po Dyplomie   
 144. Kardiologia Polska   
 145. Klinika Oczna                                                                          
 146. Klinika Pediatryczna 
 147. Kosmos    
 148. KSSN. Krakowski Semetralnik Studentów Niepełnosprawanych
 149. Kształcenie Podyplomowe
 150. Kwartalnik Ortopedyczny                                                                                           
 151. Leczenie Ran      
 152. Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej                                                                                                
 153. Lekarz Wojskowy
 154. Lider - Promocja Zdrowia, Kultura Zdrowotna i Fizyczna
 155. LNE - profesjonalny magazyn dotyczący nowoczesnej kosmetologii
 156. Make-Up Trendy                                                                                                               
 157. Magazyn Pielęgniarki i Położnej     
 158. Magazyn Pielęgniarki Operacyjnej
 159. Medical Maestro Magazine
 160. Medical Research Journal
 161. Medical Studies/Studia Medyczne - dotyczy dziedzin nauk medycznych, jak: psychologii, etyki, historii medycyny i ochrony zdrowia organizacji 
 162. Studia Medyczne - Wydania archiwalne 2003-2013
 163. Medicina Sportiva
 164. Medicina Sportiva Practica
 165. Medycyna Estetyczna i Anti-Aging                                                                      
 166. Medycyna Intensywna i Ratunkowa 
 167. Med - Info. Pismo Lekarzy Menedżerów
 168. Medycyna Doświadczalnia i Mikrobiologia
 169. Medycyna Metaboliczna                                                                  
 170. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu
 171. Medycyna Paliatywna
 172. Medycyna Paliatywna w Praktyce                                 
 173. Medycyna po Dyplomie                                                                                    
 174. Medycyna Pracy
 175. Medycyna Praktyczna                                                                                         
 176. Medycyna Praktyczna – Chirurgia                                                           
 177. Medycyna Praktyczna – Ginekologia i Położnictwo      
 178. Medycyna Praktyczna - Neurologia                                         
 179. Medycyna Praktyczna – Pediatria                                                              
 180. Medycyna Praktyczna – Psychiatria
 181. Medycyna Rodzinna - Czytelnia Medyczna Borgis
 182. Medycyna Sportowa
 183. Medycyna Środowiskowa
 184. Medycyna Wieku Podeszłego
 185. Medycyna Wieku Rozwojowego
 186. Menedżer Pielęgniarstwa
 187. Menedżer Zdrowia                                                                 
 188. Monitor Unii Europejskiej 
 189. Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce                                                                
 190. Na Ratunek
 191. Narkomania. Serwis Informacyjny
 192. Nasze Sprawy - Czasopismo dla Osób Niepełnosprawnych
 193. Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze
 194. Neurologia Dziecięca  
 195. Neurologia po Dyplomie                                                  
 196. Neurologia Praktyczna
 197. Neuropsychiatria i Neuropsychologia
 198. Niepełnosprawność i Rehabilitacja        
 199. Niepełnosprawni. Tu i Teraz   
 200. Niepełnosprawność. Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania
 201. Nowa Medycyna - Czytelnia Medyczna Borgis
 202. Nowa Pediatria - Czytelnia Medyczna Borgis
 203. Nowa Stomatologia - Czytelnia Medyczna Borgis    
 204. Nowiny Lekarskie   -   Archiwum                                                                     
 205. Nowotwory – Journal of Oncology  
 206. Nowotwory Złośliwe w Polsce
 207. Nowotwory Złośliwe w Województwie Opolskim 
 208. Nowotwory Złośliwe w Województwie Małopolskim 
 209. Nowotwory Złośliwe w Województwie Podlaskim      
 210. Nowotwory Złośliwe w Województwie Wielkopolskim
 211. Nuclear Medicine Review - Central & Eastern Europe
 212. Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery                                                 
 213. Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia
 214. Oncology Reviews
 215. Onkologia i Radioterapia
 216. Onkologia po Dyplomie
 217. Onkologia w Praktyce Klinicznej - Edukacja
 218. Ophthalmology Journal     
 219. Opolskie Kwitnące - Biuletyn Informacyjny    
 220. Optyka
 221. Ortodoncja w Praktyce                                                                               
 222. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja                                                               
 223. Otolaryngologia Polska  
 224. Otorynolaryngologia. Przegląd Kliniczny                                                                           
 225. Perinatologia Neonatologia i Ginekologia
 226. Pharmaceutical Representative                 
 227. Phlebological Review                             
 228. Pediatria po Dyplomie  
 229. Pediatria & Medycyna Rodzinna  
 230. Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism                                                                            
 231. Pielęgniarka i Położna                                                                            
 232. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
 233. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne
 234. Pielęgniarstwo Polskie
 235. Pielęgniarstwo Specjalistyczne
 236. Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej
 237. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne
 238. Pielęgniarstwo XXI Wieku    
 239. Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece   
 240. Polish Annals of Medicine
 241. Polish Journal of Cosmetology
 242. Polish Journal of Nutrition
 243. Polish Journal of Pathology
 244. Polish Journal of Rehabilitation Research 
 245. Polityka Zdrowotna / Journal of Health Policy, Insurance and Management
 246. Polski Merkuriusz Lekarski                                    
 247. Polski Przegląd Chirurgiczny  
 248. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu
 249. Polski Przegląd Neurologiczny
 250. Polski Przegląd Otolaryngologiczny
 251. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej                           
 252. Położna. Nauka i Praktyka                                                                                  
 253. Położnictwo. Ginekologia. Medycyna Rozrodu 
 254. Pomeranian Journal of Life Sciences
 255. Pomost. Biuletyn Osób Niepełnosprawnych
 256. Pomorski Magazyn Lekarski
 257. Postępy Biologii Komórki
 258. Postępy Dermatologii i Alergologii / Advances in Dermatology and Allergology
 259. Postępy Dietetyki w Geriatrii i Gerontologii
 260. Postępy Fitoterapii - Czytelnia Medyczna Borgis    
 261. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
 262. Postępy Nauk Medycznych - Czytelnia Medyczna Borgis
 263. Postępy Neonatologii od 2018 r. wersja elektroniczna                                                                                 
 264. Postępy Psychiatrii i Neurologii                                                                     
 265. Postępy Rehabilitacji 
 266. Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi
 267. Postępy Żywienia Klinicznego
 268. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja  
 269. Praktyczna Ginekologia i Perinatologia                                                                                     
 270. Prawo i Medycyna  
 271. Problemy Higieny i Epidemiologii
 272. Problemy Lekarskie
 273. Problemy Narkomanii                                                                               
 274. Problemy Pielęgniarstwa
 275. Progress in Health Sciences
 276. Przegląd Dermatologiczny / Dermatology Review / Dermatologia Kliniczna                                                                                 
 277. Przegląd Epidemiologiczny
 278. Przegląd Gastroenterologiczny
 279. Przegląd Kardiodiabetologiczny
 280. Przegląd Lekarski
 281. Przegląd Menopauzalny                                                        
 282. Przegląd Urologiczny
 283. Przegląd Reumatologiczny    
 284. Przewodnik Lekarza       
 285. Psychiatria                                                                 
 286. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej
 287. Psychiatria i Psychologia Kliniczna
 288. Psychiatria i Psychoterapia
 289. Psychiatria w Praktyce Klinicznej
 290. Psychiatria po Dyplomie
 291. Psychiatria Polska                                                                                     
 292. Psychogeriatria Polska
 293. Psychoonkologia
 294. Psychoterapia
 295. Puls Farmacji
 296. Puls Medycyny
 297. Puls Uczelni
 298. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy
 299. Rehabilitacja Medyczna      
 300. Rehabilitacja w Praktyce
 301. Refleksoterapia
 302. Remedium                                                                            
 303. Reumatologia
 304. Reumatologia News
 305. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny
 306. Roczniki PAM
 307. Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia
 308. Rynek Zdrowia 
 309. Seksuologia Polska
 310. Sepsis                                                                                     
 311. Standardy Medyczne - Pediatria      
 312. Studia Medyczne 
 313. Szczepienia Ochronne w Polsce
 314. Sztuka Leczenia                                                                                 
 315. Świat Medycyny
 316. Świat Przemysłu Farmaceutycznego
 317. Terapia        
 318. Terapia Uzależnienia i Współ Uzależnieni 
 319. The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research   
 320. Tribune. Ogólnopolski Kwartalnik Aktywnych Dentystów  
 321. Udar Mózgu. Problemy Interdyscyplinarne                                                                                    
 322. Ultrasonografie w Ginekologii i Położnictwie
 323. Uroda i Medycyna
 324. WCM
 325. Wiadomości Lekarskie
 326. Wiadomości Psychiatryczne
 327. Wiadomości w Czepku
 328. Wielkopolska Izba Lekarska - Biuletyn Informacyjny
 329. Wideochirurgia i Inne Techniki Małoinwazyjne
 330. Współczesna Dietetyka
 331. Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia
 332. Zakażenia XXI Wieku od 2018 r. wersja elektroniczna
 333. Zeszyty Wydziału Przyrodniczo-Technicznego     
 334. Zeszyty Naukowe Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej   
 335. Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu – IRONS                                                                                  
 336. Zdrowie Publiczne                                                                             
 337. Złoty Środek
 338. Żywienie Człowieka i Metabolizm       
 339. Żywność Nauka Technologia Jakość
Licznik wizyt na stronie: 26400

Modyfikował: Natalia Ptak   |  Data modyfikacji: 15-04-2019 11:27

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera