Marka wysokiej reputacji

PMWSZ w Opolu jest uczelnią
o najlepszej reputacji w Polsce
(wg rankingu Reputacji PWSZ Premium Brand 2017)

Wykaz czasopism

 1. Academic Pathology
 2. Academy of Aeshtetic and Anti - Aging Medicine
 3. Acta Angiologica
 4. Acta Balneologica - Balneologia Polska
 5. Acta Haematologica Polonica
 6. Acta Neuropsychologica
 7. Acta Radiologica Open
 8. Advances in Clinical and Experimental Medicine
 9. Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii
 10. Advances in Interventional Cardiology/Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
 11. Advances in Palliative Medicine do 2012 r.
 12. Advances in Respiratory Medicine
 13. Aesthetica
 14. Aktualne Problemy Biomechaniki
 15. Aktualności Medyczne
 16. Aktualności Neurologiczne
 17. Alergia Astma Immunologia         
 18. Alergologia Info
 19. Alergologia i Immunologia Współczesna
 20. Alergologia Współczesna
 21. Alkoholizm i Narkomania
 22. Analiza Przypadków w Ginekologii i Położnictwie
 23. Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie
 24. Analiza Przypadków w Pediatrii                                                           
 25. Anestezjologia i Intensywna Terapia   
 26. Annales Academiae Medicae Silesiensis
 27. Annals of Agricultural and Environmental Medicine
 28. Annales Universitas Mariae Curie-Skłodowska - Sekcja Biologia
 29. Annales Universitas Mariae Curie-Skłodowska - Sekcja Filozofia i Socjologia
 30. Annales Universitas Mariae Curie-Skłodowska - Sekcja Pedagogika i Psychologia
 31. Anti-Aging
 32. Antykoncepcja
 33. Aptekarz Polski
 34. Archives of Medical Science
 35. Archives of Medical Science - Atherosclerotic Diseases
 36. Archives of Medical Science - Civilization Diseases
 37. Archives of Medical Science - Aiging - chwilowy brak dostępu
 38. Archives of Public Health
 39. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii
 40. Arterial Hypertension
 41. Beauty Forum
 42. Biblioteka Faktów
 43. Bioetyczne Zeszyty Pediatrii
 44. Biology of Sport
 45. BioTechnologia
 46. Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 47. Biuletyn Informacyjny Vulcan
 48. Biuletyn Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze
 49. Biuletyn Informacyjny Opolskiej Izby Pielęgniarskiej
 50. Biuletyn. Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie
 51. Body Life Trainer
 52. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna
 53. Cabines - Profesjonalne Czasopismo Kosmetyczne
 54. Cardiology Journal
 55. Central European Journal of Immunology
 56. Challenges of Modern Technology
 57. Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
 58. Chirurgia po Dyplomie
 59. Chirurgia Polska
 60. Clinical and Experimental Hepatology
 61. Clinical Diabetology
 62. Choroby Serca i Naczyń
 63. Choroby Zakaźne i Zatrucia w Polsce
 64. Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia
 65. Current Gynecologic Oncology
 66. Current Issues in Personality Psychology
 67. Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences
 68. Dermatologia Estetyczna
 69. Dermatologia i Kosmetologia Praktyczna                                                                               
 70. Dermatologia Kliniczna       
 71. Dermatologia Praktyczna                                                                                  
 72. Diabetyk
 73. Diabetologia Kliniczna
 74. Diabetologia Na Co Dzień
 75. Diabetologia po Dyplomie 
 76. Diabetologia Praktyczna
 77. Diagnosta Laboratoryjny
 78. Diagnostyka Laboratoryjna
 79. Dietetyka
 80. Ekonomiczne Problemy Usług
 81. eOnkologiaNews
 82. ePrzewodnikLekarza
 83. eReumatologiaNews
 84. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii
 85. Endokrynologia Pediatryczna
 86. Endokrynologia Polska      
 87. European Journal of Medical Technologies                                                           
 88. Family Medicine & Primary Care Review  
 89. Farmacja Współczesna                                                                         
 90. Fizjoterapia                                                                                                                       
 91. Fizjoterapia Polska
 92. Folia Cardiologica
 93. Folia Histochemica et Cytobiologica
 94. Folia Morphologica
 95. Folia Neuropathologica
 96. Food Forum     
 97. Forum Dermatologicum
 98. Forum Medycyny Rodzinnej                                                                        
 99. Forum Nefrologiczne
 100. Forum Reumatologiczne
 101. Forum Zaburzeń Metabolicznych
 102. Forum Zakażeń
 103. Gastroenterologia Kliniczna. Postępy i Standardy
 104. Gazeta AMG - Miesięcznik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 105. Gazeta Kuracjusza                                                                                               
 106. Gazeta Prawna
 107. Geriatria
 108. Gerontologia Polska      
 109. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna                                                                                         
 110. Ginekologia i Położnictwo
 111. Ginekologia Polska                                                                           
 112. Ginekologia Praktyczna
 113. Ginekologia po Dyplomie
 114. Góry. Górski Magazyn Sportowy
 115. Health Problems of Civilization
 116. Health Psychology ReportHealth Psychology Report
 117. Help - Czasopismo Poruszające Zagadnienia Osób Niewidomych
 118. Hematologia
 119. HIV & AIDS Review. International Journal of HIV-Related Problems
 120. Homeopatia Polska                                                                                  
 121. Hospicjum
 122. Hygeia Public Health
 123. Infections
 124. Inforanek Plus - Czasopismo o Leczeniu Ran
 125. International Maritime Health
 126. Journal of Contemporary Brahytherapy 
 127. Journal of Ecology and Health
 128. Journal of Education, Health and Sport
 129. Journal of Gynecological Investigations
 130. Journal of Health Policy, Insurance and Management / Polityka Zdrowotna
 131. Journal of Medical Science ( wcześniej - Nowiny Lekarskie)
 132. Journal of Health Science
 133. Journal of Pre-Clinical and Clinical Research
 134. Journal of Transfusion Medicine
 135. Journal of Health Inequalities
 136. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
 137. Kardiologia Inwazyjna
 138. Kardiologia Na Co Dzień
 139. Kardiologia Oparta Na Faktach
 140. Kardiologia po Dyplomie     
 141. Kardiologia Polska                                                                              
 142. Klinika Pediatryczna      
 143. KSSN. Krakowski Semetralnik Studentów Niepełnosprawanych
 144. Kształcenie Podyplomowe
 145. Kwartalnik Ortopedyczny                                                                                           
 146. Leczenie Ran      
 147. Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej                                                                                                
 148. Lekarz Wojskowy
 149. Lider - Promocja Zdrowia, Kultura Zdrowotna i Fizyczna
 150. LNE - profesjonalny magazyn dotyczący nowoczesnej kosmetologii
 151. Make-Up Trendy                                                                                                               
 152. Magazyn Pielęgniarki i Położnej     
 153. Magazyn Pielęgniarki Operacyjnej
 154. Medical Maestro Magazine
 155. Medical Research Journal
 156. Medical Studies/Studia Medyczne - dotyczy dziedzin nauk medycznych, jak: psychologii, etyki, historii medycyny i ochrony zdrowia organizacji 
 157. Studia Medyczne - Wydania archiwalne 2003-2013
 158. Medicina Sportiva
 159. Medicina Sportiva Practica
 160. Medycyna Estetyczna i Anti-Aging                                                                      
 161. Medycyna Intensywna i Ratunkowa 
 162. Med - Info. Pismo Lekarzy Menedżerów
 163. Medycyna Doświadczalnia i Mikrobiologia
 164. Medycyna Metaboliczna                                                                  
 165. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu
 166. Medycyna Paliatywna
 167. Medycyna Paliatywna w Praktyce                                 
 168. Medycyna po Dyplomie                                                                                      
 169. Medycyna Pracy
 170. Medycyna Praktyczna                                                                                         
 171. Medycyna Praktyczna – Chirurgia                                                           
 172. Medycyna Praktyczna – Ginekologia i Położnictwo      
 173. Medycyna Praktyczna - Neurologia                                         
 174. Medycyna Praktyczna – Pediatria                                                              
 175. Medycyna Praktyczna – Psychiatria
 176. Medycyna Rodzinna - Czytelnia Medyczna Borgis
 177. Medycyna Sportowa
 178. Medycyna Środowiskowa
 179. Medycyna Wieku Podeszłego
 180. Medycyna Wieku Rozwojowego
 181. Menedżer Pielęgniarstwa
 182. Menedżer Zdrowia                                                                 
 183. Monitor Unii Europejskiej 
 184. Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce                                                                
 185. Na Ratunek
 186. Narkomania. Serwis Informacyjny
 187. Nasze Sprawy - Czasopismo dla Osób Niepełnosprawnych
 188. Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze
 189. Neurologia Dziecięca  
 190. Neurologia po Dyplomie                                                           
 191. Neurologia Praktyczna
 192. Neuropsychiatria i Neuropsychologia
 193. Niepełnosprawnośc i Rehabilitacja        
 194. Niepełnosprawni. Tu i Teraz   
 195. Niepełnosprawwność. Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania
 196. Nowa Medycyna - Czytelnia Medyczna Borgis
 197. Nowa Pediatria - Czytelnia Medyczna Borgis
 198. Nowa Stomatologia - Czytelnia Medyczna Borgis    
 199. Nowiny Lekarskie   -   Archiwum                                                                     
 200. Nowotwory – Journal of Oncology  
 201. Nowotwory Złośliwe w Województwie Opolskim 
 202. Nowotwory Złośliwe w Województwie Małopolskim 
 203. Nowotwory Złośliwe w Województwie Podlaskim      
 204. Nowotwory Złośliwe w Województwie Wielkopolskim
 205. Nuclear Medicine Review - Central & Eastern Europe
 206. Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery                                                 
 207. Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia
 208. Oncology Reviews
 209. Onkologia i Radioterapia
 210. Onkologia po Dyplomie 
 211. Onkologia w Praktyce Klinicznej - Edukacja
 212. Ophthalmology Journal     
 213. Opolskie Kwitnące - Biuletyn Informacyjny    
 214. Optyka
 215. Ortodoncja w Praktyce                                                                               
 216. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja                                                               
 217. Otolaryngologia Polska  
 218. Otorynolaryngologia. Przegląd Kliniczny                                                                           
 219. Perinatologia Neonatologia i Ginekologia
 220. Pharmaceutical Representative                 
 221. Phlebological Review                             
 222. Pediatria po Dyplomie    
 223. Pediatria & Medycyna Rodzinna  
 224. Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism                                                                            
 225. Pielęgniarka i Położna                                                                            
 226. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
 227. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne
 228. Pielęgniarstwo Polskie
 229. Pielęgniarstwo Specjalistyczne
 230. Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej
 231. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne
 232. Pielęgniarstwo XXI Wieku    
 233. Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece   
 234. Polish Annals of Medicine
 235. Polish Journal of Cosmetology
 236. Polish Journal of Nutrition
 237. Polish Journal of Pathology
 238. Polish Journal of Rehabilitation Research 
 239. Polityka Zdrowotna / Journal of Health Policy, Insurance and Management
 240. Polski Merkuriusz Lekarski                                    
 241. Polski Przegląd Chirurgiczny  
 242. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu
 243. Polski Przegląd Neurologiczny
 244. Polski Przegląd Otolaryngologiczny
 245. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej                           
 246. Położna. Nauka i Praktyka                                                                                  
 247. Położnictwo. Ginekologia. Medycyna Rozrodu 
 248. Pomeranian Journal of Life Sciences
 249. Pomost. Biuletyn Osób Niepełnosprawnych
 250. Pomorski Magazyn Lekarski
 251. Postępy Dietetyki w Geriatrii i Gerontologii
 252. Postępy Fitoterapii - Czytelnia Medyczna Borgis    
 253. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
 254. Postępy Nauk Medycznych - Czytelnia Medyczna Borgis
 255. Postępy Neonatologii                                                                                        
 256. Postępy Psychiatrii i Neurologii                                                                     
 257. Postępy Rehabilitacji 
 258. Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi
 259. Postępy Żywienia Klinicznego
 260. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja                                                                                        
 261. Prawo i Medycyna  
 262. Problemy Higieny i Epidemiologii
 263. Problemy Lekarskie
 264. Problemy Narkomanii                                                                               
 265. Problemy Pielęgniarstwa - dostęp tylko na terenie Biblioteki
 266. Progress in Health Sciences
 267. Przegląd Dermatologiczny                                                                                   
 268. Przegląd Epidemiologiczny
 269. Przegląd Gastroenterologiczny
 270. Przegląd Kardiodiabetologiczny
 271. Przegląd Lekarski
 272. Przegląd Menopauzalny                                                        
 273. Przegląd Urologiczny
 274. Przegląd Reumatologiczny    
 275. Przewodnik Lekarza       
 276. Psychiatria                                                                 
 277. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej
 278. Psychiatria i Psychologia Kliniczna
 279. Psychiatria i Psychoterapia
 280. Psychiatria w Praktyce Klinicznej
 281. Psychiatria po Dyplomie
 282. Psychiatria Polska                                                                                     
 283. Psychogeriatria Polska
 284. Psychoonkologia
 285. Psychoterapia
 286. Puls Farmacji
 287. Puls Medycyny
 288. Puls Uczelni
 289. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy
 290. Rehabilitacja Medyczna      
 291. Rehabilitacja w Praktyce
 292. Refleksoterapia
 293. Remedium                                                                            
 294. Reumatologia
 295. Reumatologia News
 296. Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia
 297. Rynek Zdrowia 
 298. Seksuologia Polska
 299. Sepsis                                                                                     
 300. Standardy Medyczne - Pediatria      
 301. Studia Medyczne   
 302. Sztuka Leczenia                                                                                 
 303. Świat Medycyny
 304. Świat Przemysłu Farmaceutycznego
 305. Terapia        
 306. Terapia Uzależnienia i Współ Uzależnieni 
 307. The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research   
 308. Tribune. Ogólnopolski Kwartalnik Aktywnych Dentystów  
 309. Udar mózgu. Problemy Interdyscyplinarne                                                                                    
 310. Ultrasonografie w Ginekologii i Położnictwie
 311. Uroda i Medycyna
 312. WCM
 313. Wiadomości Lekarskie
 314. Wiadomości Psychiatryczne
 315. Wiadomości w Czepku
 316. Wielkopolska Izba Lekarska - Biuletyn Informacyjny
 317. Wideochirurgia i Inne Techniki Małoinwazyjne
 318. Współczesna Dietetyka
 319. Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia
 320. Zakażenia  
 321. Zeszyty Wydziału Przyrodniczo-Technicznego     
 322. Zeszyty Naukowe Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej                                                                                           
 323. Zdrowie Publiczne                                                                             
 324. Złoty Środek
 325. Żywienie Człowieka i Metabolizm       
 326. Żywność Nauka Technologia Jakość
Licznik wizyt na stronie: 20365

Modyfikował: Natalia Ptak   |  Data modyfikacji: 17-04-2018 14:35

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera