Tylko dobre
perspektywy! studiuj u nas

Wykaz czasopism

 1. Academic Pathology
 2. Academy of Aeshtetic and Anti - Aging Medicine
 3. Acta Angiologica
 4. Acta Balneologica - Balneologia Polska
 5. Acta Radiologica Open
 6. Advances in Clinical and Experimental Medicine
 7. Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii
 8. Advances in Interventional Cardiology/Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
 9. Advances in Palliative Medicine do 2012 r.
 10. Advances in Respiratory Medicine
 11. Aesthetica
 12. Aktualności Medyczne
 13. Aktualne Problemy Biomechaniki
 14. Alergia Astma Immunologia         
 15. Alergologia Info
 16. Alergologia i Immunologia Współczesna
 17. Analiza Przypadków w Ginekologii i Położnictwie
 18. Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie
 19. Analiza Przypadków w Pediatrii                                                           
 20. Anestezjologia i Intensywna Terapia  
 21. Anestezjologia i Ratownictwo                                                                    
 22. Anti-Aging
 23. Antykoncepcja
 24. Aptekarz Polski
 25. Archives of Medical Science
 26. Archives of Medical Science - Atherosclerotic Diseases
 27. Archives of Medical Science - Civilization Diseases
 28. Archives of Medical Science - Aiging - chwilowy brak dostępu
 29. Archives of Public Health
 30. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii
 31. Arterial Hypertension
 32. Biblioteka Faktów
 33. Bioetyczne Zeszyty Pediatrii
 34. Biology of Sport
 35. BioTechnologia
 36. Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 37. Biuletyn Informacyjny Vulcan
 38. Biuletyn Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze
 39. Biuletyn Informacyjny Opolskiej Izby Pielęgniarskiej
 40. Biuletyn. Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie
 41. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna
 42. Cabines - Profesjonalne Czasopismo Kosmetyczne
 43. Cardiology Journal
 44. Central European Journal of Immunology
 45. Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
 46. Chirurgia po Dyplomie
 47. Chirurgia Polska
 48. Clinical and Experimental Hepatology
 49. Clinical Diabetology
 50. Choroby Serca i Naczyń
 51. Choroby Zakaźne i Zatrucia w Polsce
 52. Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia
 53. Current Issues in Personality Psychology
 54. Dermatologia Estetyczna
 55. Dermatologia i Kosmetologia Praktyczna                                                                               
 56. Dermatologia Kliniczna       
 57. Dermatologia Praktyczna                                                                                  
 58. Diabetyk
 59. Diabetologia Na Co Dzień
 60. Diabetologia po Dyplomie 
 61. Diabetologia Praktyczna
 62. Diagnosta Laboratoryjny
 63. Dietetyka
 64. eOnkologiaNews
 65. ePrzewodnikLekarza
 66. eReumatologiaNews
 67. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii
 68. Endokrynologia Pediatryczna
 69. Endokrynologia Polska                                                                   
 70. Family Medicine & Primary Care Review  
 71. Farmacja Współczesna                                                                         
 72. Fizjoterapia                                                                                                                       
 73. Fizjoterapia Polska
 74. Folia Cardiologica
 75. Folia Histochemica et Cytobiologica
 76. Folia Morphologica
 77. Folia Neuropathologica
 78. Food Forum     
 79. Forum Dermatologicum
 80. Forum Medycyny Rodzinnej                                                                        
 81. Forum Nefrologiczne
 82. Forum Reumatologiczne
 83. Forum Zaburzeń Metabolicznych
 84. Forum Zakażeń
 85. Gastroenterologia Kliniczna. Postępy i Standardy
 86. Gazeta AMG - Miesięcznik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 87. Gazeta Kuracjusza                                                                                               
 88. Gazeta Prawna
 89. Geriatria
 90. Gerontologia Polska      
 91. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna                                                                                         
 92. Ginekologia i Położnictwo
 93. Ginekologia Polska                                                                           
 94. Ginekologia Praktyczna
 95. Ginekologia po Dyplomie
 96. Góry. Górski Magazyn Sportowy
 97. Health Problems of Civilization
 98. Health Psychology ReportHealth Psychology Report
 99. Help - Czasopismo Poruszające Zagadnienia Osób Niewidomych
 100. Hematologia
 101. HIV & AIDS Review. International Journal of HIV-Related Problems
 102. Homeopatia Polska                                                                                  
 103. Hospicjum
 104. Hygeia Public health
 105. Infections
 106. International Maritime Health
 107. Inforanek Plus - Czasopismo o Leczeniu Ran
 108. Journal of Ecology and Health
 109. Journal of Contemporary Brahytherapy 
 110. Journal of Gynecological Investigations
 111. Journal of Medical Science ( wcześniej - Nowiny Lekarskie)
 112. Journal of Health Policy, Insurance and Management
 113. Journal of Transfusion Medicine
 114. Journal of Health Inequalities
 115. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
 116. Kardiologia Inwazyjna
 117. Kardiologia Na Co Dzień
 118. Kardiologia Oparta Na Faktach
 119. Kardiologia po Dyplomie     
 120. Kardiologia Polska                                                                              
 121. Klinika Pediatryczna      
 122. KSSN. Krakowski Semetralnik Studentów Niepełnosprawanych
 123. Kształcenie Podyplomowe
 124. Kwartalnik Ortopedyczny                                                                                           
 125. Leczenie Ran      
 126. Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej                                                                                                
 127. Lekarz Wojskowy
 128. Lider - Promocja Zdrowia, Kultura Zdrowotna i Fizyczna
 129. Make-Up Trendy                                                                                                               
 130. Magazyn Pielęgniarki i Położnej     
 131. Magazyn Pielęgniarki Operacyjnej
 132. Medical Maestro Magazine
 133. Medical Research Journal
 134. Medical Studies/Studia Medyczne - dotyczy dziedzin nauk medycznych, jak: psychologii, etyki, historii medycyny i ochrony zdrowia organizacji 
 135. Studia Medyczne - Wydania archiwalne 2003-2013
 136. Medicina Sportiva
 137. Medicina Sportiva Practica
 138. Medycyna Estetyczna i Anti-Aging                                                                      
 139. Medycyna Intensywna i Ratunkowa 
 140. Med - Info. Pismo Lekarzy Menedżerów
 141. Medycyna Doświadczalnia i Mikrobiologia
 142. Medycyna Metaboliczna                                                                  
 143. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu
 144. Medycyna Paliatywna
 145. Medycyna Paliatywna w Praktyce                                 
 146. Medycyna po Dyplomie                                                                                      
 147. Medycyna Pracy
 148. Medycyna Praktyczna                                                                                         
 149. Medycyna Praktyczna – Chirurgia                                                           
 150. Medycyna Praktyczna – Ginekologia i Położnictwo      
 151. Medycyna Praktyczna - Neurologia                                         
 152. Medycyna Praktyczna – Pediatria                                                              
 153. Medycyna Praktyczna – Psychiatria
 154. Medycyna Rodzinna - Czytelnia Medyczna Borgis
 155. Medycyna Sportowa
 156. Medycyna Środowiskowa
 157. Medycyna Wieku Podeszłego
 158. Medycyna Wieku Rozwojowego
 159. Menedżer Pielęgniarstwa
 160. Menedżer Zdrowia                                                                 
 161. Monitor Unii Europejskiej 
 162. Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce                                                                
 163. Na Ratunek
 164. Narkomania. Serwis Informacyjny
 165. Nasze Sprawy - Czasopismo dla Osób Niepełnosprawnych
 166. Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze
 167. Neurologia Dziecięca  
 168. Neurologia po Dyplomie                                                           
 169. Neurologia Praktyczna
 170. Neuropsychiatria i Neuropsychologia
 171. Niepełnosprawnośc i Rehabilitacja        
 172. Niepełnosprawni. Tu i Teraz   
 173. Niepełnosprawwność. Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania
 174. Nowa Medycyna - Czytelnia Medyczna Borgis
 175. Nowa Pediatria - Czytelnia Medyczna Borgis
 176. Nowa Stomatologia - Czytelnia Medyczna Borgis    
 177. Nowiny Lekarskie   -   Archiwum                                                                     
 178. Nowotwory – Journal of Oncology  
 179. Nowotwory Złośliwe w Województwie Opolskim 
 180. Nowotwory Złośliwe w Województwie Małopolskim 
 181. Nowotwory Złośliwe w Województwie Podlaskim      
 182. Nowotwory Złośliwe w Województwie Wielkopolskim
 183. Nuclear Medicine Review - Central & Eastern Europe
 184. Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery                                                 
 185. Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia
 186. Onkologia i Radioterapia
 187. Onkologia po Dyplomie 
 188. Onkologia w Praktyce Klinicznej - Edukacja
 189. Ophthalmology Journal     
 190. Opolskie Kwitnące - Biuletyn Informacyjny    
 191. Optyka
 192. Ortodoncja w Praktyce                                                                               
 193. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja                                                               
 194. Otolaryngologia Polska  
 195. Otorynolaryngologia. Przegląd Kliniczny                                                                           
 196. Perinatologia Neonatologia i Ginekologia
 197. Pharmaceutical Representative                 
 198. Phlebological Review                             
 199. Pediatria po Dyplomie    
 200. Pediatria & Medycyna Rodzinna                                                                                
 201. Pielęgniarka i Położna                                                                            
 202. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
 203. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne
 204. Pielęgniarstwo Polskie
 205. Pielęgniarstwo Specjalistyczne
 206. Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej
 207. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne
 208. Pielęgniarstwo XXI Wieku    
 209. Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece                                                                  
 210. Polski Przegląd Chirurgiczny  
 211. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu
 212. Polski Przegląd Neurologiczny
 213. Polski Przegląd Otolaryngologiczny
 214. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
 215. Polish Annals of Medicine
 216. Polish Journal of Cosmetology
 217. Polish Journal of Nutrition
 218. Polish Journal of Pathology
 219. Polish Journal of Rehabilitation Research 
 220. Polski Merkuriusz Lekarski                                                               
 221. Położna. Nauka i Praktyka                                                                                  
 222. Położnictwo. Ginekologia. Medycyna Rozrodu 
 223. Pomost. Biuletyn Osób Niepełnosprawnych
 224. Pomorski Magazyn Lekarski
 225. Postępy Neonatologii   
 226. Postępy Fitoterapii - Czytelnia Medyczna Borgis    
 227. Postępy Nauk Medycznych - Czytelnia Medyczna Borgis                                                                                     
 228. Postępy Psychiatrii i Neurologii                                                                     
 229. Postępy Rehabilitacji 
 230. Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi
 231. Postępy Żywienia Klinicznego
 232. Progress in Health Sciences
 233. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja                                                                                        
 234. Prawo i Medycyna  
 235. Problemy Higieny i Epidemiologii
 236. Problemy Narkomanii                                                                               
 237. Problemy Pielęgniarstwa - dostęp tylko na terenie Biblioteki
 238. Przegląd Dermatologiczny                                                                                   
 239. Przegląd Epidemiologiczny
 240. Przegląd Gastroenterologiczny
 241. Przegląd Kardiodiabetologiczny
 242. Przegląd Menopauzalny                                                        
 243. Przegląd Urologiczny
 244. Przegląd Reumatologiczny    
 245. Przewodnik Lekarza       
 246. Psychiatria                                                                 
 247. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej
 248. Psychiatria i Psychologia Kliniczna
 249. Psychiatria i Psychoterapia
 250. Psychiatria w Praktyce Klinicznej
 251. Psychiatria po Dyplomie
 252. Psychiatria Polska                                                                                     
 253. Psychogeriatria Polska
 254. Psychoonkologia
 255. Psychoterapia
 256. Puls Farmacji
 257. Puls Medycyny
 258. Puls Uczelni
 259. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy
 260. Rehabilitacja Medyczna      
 261. Rehabilitacja w Praktyce
 262. Refleksoterapia
 263. Remedium                                                                            
 264. Reumatologia
 265. Reumatologia News
 266. Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia
 267. Rynek Zdrowia 
 268. Seksuologia Polska
 269. Sepsis                                                                                     
 270. Standardy Medyczne - Pediatria      
 271. Studia Medyczne                                                                                     
 272. Świat Medycyny
 273. Świat Przemysłu Farmaceutycznego
 274. Terapia        
 275. Terapia Uzależnienia i Współ Uzależnieni 
 276. The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research   
 277. Tribune. Ogólnopolski Kwartalnik Aktywnych Dentystów  
 278. Udar mózgu. Problemy Interdyscyplinarne                                                                                    
 279. Ultrasonografie w Ginekologii i Położnictwie
 280. Uroda i Medycyna
 281. WCM
 282. Wiadomości Lekarskie
 283. Wiadomości Psychiatryczne
 284. Wiadomości w Czepku
 285. Wielkopolska Izba Lekarska - Biuletyn Informacyjny
 286. Wideochirurgia i Inne Techniki Małoinwazyjne
 287. Współczesna Dietetyka
 288. Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia
 289. Zakażenia  
 290. Zeszyty Wydziału Przyrodniczo-Technicznego     
 291. Zeszyty Naukowe Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej                                                                                           
 292. Zdrowie Publiczne                                                                             
 293. Złoty Środek
 294. Żywienie Człowieka i Metabolizm       
 295. Żywność Nauka Technologia Jakość
Licznik wizyt na stronie: 17297

Modyfikował: Natalia Ptak   |  Data modyfikacji: 24-07-2017 12:21

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera