Marka wysokiej reputacji

PMWSZ w Opolu jest uczelnią
o najlepszej reputacji w Polsce
(wg rankingu Reputacji PWSZ Premium Brand 2017)

Wykaz czasopism

 1. Academic Pathology
 2. Academy of Aeshtetic and Anti - Aging Medicine
 3. Acta Angiologica
 4. Acta Balneologica - Balneologia Polska
 5. Acta Haematologica Polonica
 6. Acta Neuropsychologica
 7. Acta Radiologica Open
 8. Advances in Clinical and Experimental Medicine
 9. Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii
 10. Advances in Interventional Cardiology/Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
 11. Advances in Palliative Medicine do 2012 r.
 12. Advances in Respiratory Medicine
 13. Aesthetica
 14. Aktualności Medyczne
 15. Aktualne Problemy Biomechaniki
 16. Alergia Astma Immunologia         
 17. Alergologia Info
 18. Alergologia i Immunologia Współczesna
 19. Analiza Przypadków w Ginekologii i Położnictwie
 20. Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie
 21. Analiza Przypadków w Pediatrii                                                           
 22. Anestezjologia i Intensywna Terapia  
 23. Anestezjologia i Ratownictwo                                                                    
 24. Anti-Aging
 25. Antykoncepcja
 26. Aptekarz Polski
 27. Archives of Medical Science
 28. Archives of Medical Science - Atherosclerotic Diseases
 29. Archives of Medical Science - Civilization Diseases
 30. Archives of Medical Science - Aiging - chwilowy brak dostępu
 31. Archives of Public Health
 32. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii
 33. Arterial Hypertension
 34. Biblioteka Faktów
 35. Bioetyczne Zeszyty Pediatrii
 36. Biology of Sport
 37. BioTechnologia
 38. Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 39. Biuletyn Informacyjny Vulcan
 40. Biuletyn Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze
 41. Biuletyn Informacyjny Opolskiej Izby Pielęgniarskiej
 42. Biuletyn. Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie
 43. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna
 44. Cabines - Profesjonalne Czasopismo Kosmetyczne
 45. Cardiology Journal
 46. Central European Journal of Immunology
 47. Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
 48. Chirurgia po Dyplomie
 49. Chirurgia Polska
 50. Clinical and Experimental Hepatology
 51. Clinical Diabetology
 52. Choroby Serca i Naczyń
 53. Choroby Zakaźne i Zatrucia w Polsce
 54. Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia
 55. Current Gynecologic Oncology
 56. Current Issues in Personality Psychology
 57. Dermatologia Estetyczna
 58. Dermatologia i Kosmetologia Praktyczna                                                                               
 59. Dermatologia Kliniczna       
 60. Dermatologia Praktyczna                                                                                  
 61. Diabetyk
 62. Diabetologia Na Co Dzień
 63. Diabetologia po Dyplomie 
 64. Diabetologia Praktyczna
 65. Diagnosta Laboratoryjny
 66. Diagnostyka Laboratoryjna
 67. Dietetyka
 68. Ekonomiczne Problemy Usług
 69. eOnkologiaNews
 70. ePrzewodnikLekarza
 71. eReumatologiaNews
 72. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii
 73. Endokrynologia Pediatryczna
 74. Endokrynologia Polska                                                                   
 75. Family Medicine & Primary Care Review  
 76. Farmacja Współczesna                                                                         
 77. Fizjoterapia                                                                                                                       
 78. Fizjoterapia Polska
 79. Folia Cardiologica
 80. Folia Histochemica et Cytobiologica
 81. Folia Morphologica
 82. Folia Neuropathologica
 83. Food Forum     
 84. Forum Dermatologicum
 85. Forum Medycyny Rodzinnej                                                                        
 86. Forum Nefrologiczne
 87. Forum Reumatologiczne
 88. Forum Zaburzeń Metabolicznych
 89. Forum Zakażeń
 90. Gastroenterologia Kliniczna. Postępy i Standardy
 91. Gazeta AMG - Miesięcznik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 92. Gazeta Kuracjusza                                                                                               
 93. Gazeta Prawna
 94. Geriatria
 95. Gerontologia Polska      
 96. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna                                                                                         
 97. Ginekologia i Położnictwo
 98. Ginekologia Polska                                                                           
 99. Ginekologia Praktyczna
 100. Ginekologia po Dyplomie
 101. Góry. Górski Magazyn Sportowy
 102. Health Problems of Civilization
 103. Health Psychology ReportHealth Psychology Report
 104. Help - Czasopismo Poruszające Zagadnienia Osób Niewidomych
 105. Hematologia
 106. HIV & AIDS Review. International Journal of HIV-Related Problems
 107. Homeopatia Polska                                                                                  
 108. Hospicjum
 109. Hygeia Public health
 110. Infections
 111. International Maritime Health
 112. Inforanek Plus - Czasopismo o Leczeniu Ran
 113. Journal of Ecology and Health
 114. Journal of Contemporary Brahytherapy 
 115. Journal of Gynecological Investigations
 116. Journal of Medical Science ( wcześniej - Nowiny Lekarskie)
 117. Journal of Health Policy, Insurance and Management
 118. Journal of Transfusion Medicine
 119. Journal of Health Inequalities
 120. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
 121. Kardiologia Inwazyjna
 122. Kardiologia Na Co Dzień
 123. Kardiologia Oparta Na Faktach
 124. Kardiologia po Dyplomie     
 125. Kardiologia Polska                                                                              
 126. Klinika Pediatryczna      
 127. KSSN. Krakowski Semetralnik Studentów Niepełnosprawanych
 128. Kształcenie Podyplomowe
 129. Kwartalnik Ortopedyczny                                                                                           
 130. Leczenie Ran      
 131. Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej                                                                                                
 132. Lekarz Wojskowy
 133. Lider - Promocja Zdrowia, Kultura Zdrowotna i Fizyczna
 134. Make-Up Trendy                                                                                                               
 135. Magazyn Pielęgniarki i Położnej     
 136. Magazyn Pielęgniarki Operacyjnej
 137. Medical Maestro Magazine
 138. Medical Research Journal
 139. Medical Studies/Studia Medyczne - dotyczy dziedzin nauk medycznych, jak: psychologii, etyki, historii medycyny i ochrony zdrowia organizacji 
 140. Studia Medyczne - Wydania archiwalne 2003-2013
 141. Medicina Sportiva
 142. Medicina Sportiva Practica
 143. Medycyna Estetyczna i Anti-Aging                                                                      
 144. Medycyna Intensywna i Ratunkowa 
 145. Med - Info. Pismo Lekarzy Menedżerów
 146. Medycyna Doświadczalnia i Mikrobiologia
 147. Medycyna Metaboliczna                                                                  
 148. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu
 149. Medycyna Paliatywna
 150. Medycyna Paliatywna w Praktyce                                 
 151. Medycyna po Dyplomie                                                                                      
 152. Medycyna Pracy
 153. Medycyna Praktyczna                                                                                         
 154. Medycyna Praktyczna – Chirurgia                                                           
 155. Medycyna Praktyczna – Ginekologia i Położnictwo      
 156. Medycyna Praktyczna - Neurologia                                         
 157. Medycyna Praktyczna – Pediatria                                                              
 158. Medycyna Praktyczna – Psychiatria
 159. Medycyna Rodzinna - Czytelnia Medyczna Borgis
 160. Medycyna Sportowa
 161. Medycyna Środowiskowa
 162. Medycyna Wieku Podeszłego
 163. Medycyna Wieku Rozwojowego
 164. Menedżer Pielęgniarstwa
 165. Menedżer Zdrowia                                                                 
 166. Monitor Unii Europejskiej 
 167. Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce                                                                
 168. Na Ratunek
 169. Narkomania. Serwis Informacyjny
 170. Nasze Sprawy - Czasopismo dla Osób Niepełnosprawnych
 171. Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze
 172. Neurologia Dziecięca  
 173. Neurologia po Dyplomie                                                           
 174. Neurologia Praktyczna
 175. Neuropsychiatria i Neuropsychologia
 176. Niepełnosprawnośc i Rehabilitacja        
 177. Niepełnosprawni. Tu i Teraz   
 178. Niepełnosprawwność. Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania
 179. Nowa Medycyna - Czytelnia Medyczna Borgis
 180. Nowa Pediatria - Czytelnia Medyczna Borgis
 181. Nowa Stomatologia - Czytelnia Medyczna Borgis    
 182. Nowiny Lekarskie   -   Archiwum                                                                     
 183. Nowotwory – Journal of Oncology  
 184. Nowotwory Złośliwe w Województwie Opolskim 
 185. Nowotwory Złośliwe w Województwie Małopolskim 
 186. Nowotwory Złośliwe w Województwie Podlaskim      
 187. Nowotwory Złośliwe w Województwie Wielkopolskim
 188. Nuclear Medicine Review - Central & Eastern Europe
 189. Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery                                                 
 190. Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia
 191. Onkologia i Radioterapia
 192. Onkologia po Dyplomie 
 193. Onkologia w Praktyce Klinicznej - Edukacja
 194. Ophthalmology Journal     
 195. Opolskie Kwitnące - Biuletyn Informacyjny    
 196. Optyka
 197. Ortodoncja w Praktyce                                                                               
 198. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja                                                               
 199. Otolaryngologia Polska  
 200. Otorynolaryngologia. Przegląd Kliniczny                                                                           
 201. Perinatologia Neonatologia i Ginekologia
 202. Pharmaceutical Representative                 
 203. Phlebological Review                             
 204. Pediatria po Dyplomie    
 205. Pediatria & Medycyna Rodzinna                                                                                
 206. Pielęgniarka i Położna                                                                            
 207. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
 208. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne
 209. Pielęgniarstwo Polskie
 210. Pielęgniarstwo Specjalistyczne
 211. Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej
 212. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne
 213. Pielęgniarstwo XXI Wieku    
 214. Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece                                                                  
 215. Polski Przegląd Chirurgiczny  
 216. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu
 217. Polski Przegląd Neurologiczny
 218. Polski Przegląd Otolaryngologiczny
 219. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
 220. Polish Annals of Medicine
 221. Polish Journal of Cosmetology
 222. Polish Journal of Nutrition
 223. Polish Journal of Pathology
 224. Polish Journal of Rehabilitation Research 
 225. Polski Merkuriusz Lekarski                                                               
 226. Położna. Nauka i Praktyka                                                                                  
 227. Położnictwo. Ginekologia. Medycyna Rozrodu 
 228. Pomost. Biuletyn Osób Niepełnosprawnych
 229. Pomorski Magazyn Lekarski
 230. Postępy Neonatologii   
 231. Postępy Fitoterapii - Czytelnia Medyczna Borgis    
 232. Postępy Nauk Medycznych - Czytelnia Medyczna Borgis                                                                                     
 233. Postępy Psychiatrii i Neurologii                                                                     
 234. Postępy Rehabilitacji 
 235. Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi
 236. Postępy Żywienia Klinicznego
 237. Progress in Health Sciences
 238. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja                                                                                        
 239. Prawo i Medycyna  
 240. Problemy Higieny i Epidemiologii
 241. Problemy Narkomanii                                                                               
 242. Problemy Pielęgniarstwa - dostęp tylko na terenie Biblioteki
 243. Przegląd Dermatologiczny                                                                                   
 244. Przegląd Epidemiologiczny
 245. Przegląd Gastroenterologiczny
 246. Przegląd Kardiodiabetologiczny
 247. Przegląd Menopauzalny                                                        
 248. Przegląd Urologiczny
 249. Przegląd Reumatologiczny    
 250. Przewodnik Lekarza       
 251. Psychiatria                                                                 
 252. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej
 253. Psychiatria i Psychologia Kliniczna
 254. Psychiatria i Psychoterapia
 255. Psychiatria w Praktyce Klinicznej
 256. Psychiatria po Dyplomie
 257. Psychiatria Polska                                                                                     
 258. Psychogeriatria Polska
 259. Psychoonkologia
 260. Psychoterapia
 261. Puls Farmacji
 262. Puls Medycyny
 263. Puls Uczelni
 264. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy
 265. Rehabilitacja Medyczna      
 266. Rehabilitacja w Praktyce
 267. Refleksoterapia
 268. Remedium                                                                            
 269. Reumatologia
 270. Reumatologia News
 271. Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia
 272. Rynek Zdrowia 
 273. Seksuologia Polska
 274. Sepsis                                                                                     
 275. Standardy Medyczne - Pediatria      
 276. Studia Medyczne                                                                                     
 277. Świat Medycyny
 278. Świat Przemysłu Farmaceutycznego
 279. Terapia        
 280. Terapia Uzależnienia i Współ Uzależnieni 
 281. The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research   
 282. Tribune. Ogólnopolski Kwartalnik Aktywnych Dentystów  
 283. Udar mózgu. Problemy Interdyscyplinarne                                                                                    
 284. Ultrasonografie w Ginekologii i Położnictwie
 285. Uroda i Medycyna
 286. WCM
 287. Wiadomości Lekarskie
 288. Wiadomości Psychiatryczne
 289. Wiadomości w Czepku
 290. Wielkopolska Izba Lekarska - Biuletyn Informacyjny
 291. Wideochirurgia i Inne Techniki Małoinwazyjne
 292. Współczesna Dietetyka
 293. Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia
 294. Zakażenia  
 295. Zeszyty Wydziału Przyrodniczo-Technicznego     
 296. Zeszyty Naukowe Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej                                                                                           
 297. Zdrowie Publiczne                                                                             
 298. Złoty Środek
 299. Żywienie Człowieka i Metabolizm       
 300. Żywność Nauka Technologia Jakość
Licznik wizyt na stronie: 17910

Modyfikował: Natalia Ptak   |  Data modyfikacji: 16-10-2017 09:32

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera