Marka wysokiej reputacji

PMWSZ w Opolu jest uczelnią
o najlepszej reputacji w Polsce
(wg rankingu Reputacji PWSZ Premium Brand 2017)

Wykaz czasopism

 1. Academic Pathology
 2. Academy of Aeshtetic and Anti - Aging Medicine
 3. Acta Angiologica
 4. Acta Balneologica - Balneologia Polska
 5. Acta Haematologica Polonica
 6. Acta Neuropsychologica
 7. Acta Radiologica Open
 8. Advances in Clinical and Experimental Medicine
 9. Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii
 10. Advances in Interventional Cardiology/Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
 11. Advances in Palliative Medicine do 2012 r.
 12. Advances in Respiratory Medicine
 13. Aesthetica
 14. Aktualne Problemy Biomechaniki
 15. Aktualności Medyczne
 16. Aktualności Neurologiczne
 17. Alergia Astma Immunologia         
 18. Alergologia Info
 19. Alergologia i Immunologia Współczesna
 20. Alergologia Współczesna
 21. Analiza Przypadków w Ginekologii i Położnictwie
 22. Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie
 23. Analiza Przypadków w Pediatrii                                                           
 24. Anestezjologia i Intensywna Terapia  
 25. Anestezjologia i Ratownictwo                                                                    
 26. Anti-Aging
 27. Antykoncepcja
 28. Aptekarz Polski
 29. Archives of Medical Science
 30. Archives of Medical Science - Atherosclerotic Diseases
 31. Archives of Medical Science - Civilization Diseases
 32. Archives of Medical Science - Aiging - chwilowy brak dostępu
 33. Archives of Public Health
 34. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii
 35. Arterial Hypertension
 36. Biblioteka Faktów
 37. Bioetyczne Zeszyty Pediatrii
 38. Biology of Sport
 39. BioTechnologia
 40. Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 41. Biuletyn Informacyjny Vulcan
 42. Biuletyn Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze
 43. Biuletyn Informacyjny Opolskiej Izby Pielęgniarskiej
 44. Biuletyn. Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie
 45. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna
 46. Cabines - Profesjonalne Czasopismo Kosmetyczne
 47. Cardiology Journal
 48. Central European Journal of Immunology
 49. Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
 50. Chirurgia po Dyplomie
 51. Chirurgia Polska
 52. Clinical and Experimental Hepatology
 53. Clinical Diabetology
 54. Choroby Serca i Naczyń
 55. Choroby Zakaźne i Zatrucia w Polsce
 56. Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia
 57. Current Gynecologic Oncology
 58. Current Issues in Personality Psychology
 59. Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences
 60. Dermatologia Estetyczna
 61. Dermatologia i Kosmetologia Praktyczna                                                                               
 62. Dermatologia Kliniczna       
 63. Dermatologia Praktyczna                                                                                  
 64. Diabetyk
 65. Diabetologia Na Co Dzień
 66. Diabetologia po Dyplomie 
 67. Diabetologia Praktyczna
 68. Diagnosta Laboratoryjny
 69. Diagnostyka Laboratoryjna
 70. Dietetyka
 71. Ekonomiczne Problemy Usług
 72. eOnkologiaNews
 73. ePrzewodnikLekarza
 74. eReumatologiaNews
 75. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii
 76. Endokrynologia Pediatryczna
 77. Endokrynologia Polska      
 78. European Journal of Medical Technologies                                                           
 79. Family Medicine & Primary Care Review  
 80. Farmacja Współczesna                                                                         
 81. Fizjoterapia                                                                                                                       
 82. Fizjoterapia Polska
 83. Folia Cardiologica
 84. Folia Histochemica et Cytobiologica
 85. Folia Morphologica
 86. Folia Neuropathologica
 87. Food Forum     
 88. Forum Dermatologicum
 89. Forum Medycyny Rodzinnej                                                                        
 90. Forum Nefrologiczne
 91. Forum Reumatologiczne
 92. Forum Zaburzeń Metabolicznych
 93. Forum Zakażeń
 94. Gastroenterologia Kliniczna. Postępy i Standardy
 95. Gazeta AMG - Miesięcznik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 96. Gazeta Kuracjusza                                                                                               
 97. Gazeta Prawna
 98. Geriatria
 99. Gerontologia Polska      
 100. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna                                                                                         
 101. Ginekologia i Położnictwo
 102. Ginekologia Polska                                                                           
 103. Ginekologia Praktyczna
 104. Ginekologia po Dyplomie
 105. Góry. Górski Magazyn Sportowy
 106. Health Problems of Civilization
 107. Health Psychology ReportHealth Psychology Report
 108. Help - Czasopismo Poruszające Zagadnienia Osób Niewidomych
 109. Hematologia
 110. HIV & AIDS Review. International Journal of HIV-Related Problems
 111. Homeopatia Polska                                                                                  
 112. Hospicjum
 113. Hygeia Public health
 114. Infections
 115. International Maritime Health
 116. Inforanek Plus - Czasopismo o Leczeniu Ran
 117. Journal of Ecology and Health
 118. Journal of Education, Health and Sport
 119. Journal of Contemporary Brahytherapy 
 120. Journal of Gynecological Investigations
 121. Journal of Medical Science ( wcześniej - Nowiny Lekarskie)
 122. Journal of Health Science
 123. Journal of Health Policy, Insurance and Management
 124. Journal of Pre-Clinical and Clinical Research
 125. Journal of Transfusion Medicine
 126. Journal of Health Inequalities
 127. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
 128. Kardiologia Inwazyjna
 129. Kardiologia Na Co Dzień
 130. Kardiologia Oparta Na Faktach
 131. Kardiologia po Dyplomie     
 132. Kardiologia Polska                                                                              
 133. Klinika Pediatryczna      
 134. KSSN. Krakowski Semetralnik Studentów Niepełnosprawanych
 135. Kształcenie Podyplomowe
 136. Kwartalnik Ortopedyczny                                                                                           
 137. Leczenie Ran      
 138. Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej                                                                                                
 139. Lekarz Wojskowy
 140. Lider - Promocja Zdrowia, Kultura Zdrowotna i Fizyczna
 141. Make-Up Trendy                                                                                                               
 142. Magazyn Pielęgniarki i Położnej     
 143. Magazyn Pielęgniarki Operacyjnej
 144. Medical Maestro Magazine
 145. Medical Research Journal
 146. Medical Studies/Studia Medyczne - dotyczy dziedzin nauk medycznych, jak: psychologii, etyki, historii medycyny i ochrony zdrowia organizacji 
 147. Studia Medyczne - Wydania archiwalne 2003-2013
 148. Medicina Sportiva
 149. Medicina Sportiva Practica
 150. Medycyna Estetyczna i Anti-Aging                                                                      
 151. Medycyna Intensywna i Ratunkowa 
 152. Med - Info. Pismo Lekarzy Menedżerów
 153. Medycyna Doświadczalnia i Mikrobiologia
 154. Medycyna Metaboliczna                                                                  
 155. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu
 156. Medycyna Paliatywna
 157. Medycyna Paliatywna w Praktyce                                 
 158. Medycyna po Dyplomie                                                                                      
 159. Medycyna Pracy
 160. Medycyna Praktyczna                                                                                         
 161. Medycyna Praktyczna – Chirurgia                                                           
 162. Medycyna Praktyczna – Ginekologia i Położnictwo      
 163. Medycyna Praktyczna - Neurologia                                         
 164. Medycyna Praktyczna – Pediatria                                                              
 165. Medycyna Praktyczna – Psychiatria
 166. Medycyna Rodzinna - Czytelnia Medyczna Borgis
 167. Medycyna Sportowa
 168. Medycyna Środowiskowa
 169. Medycyna Wieku Podeszłego
 170. Medycyna Wieku Rozwojowego
 171. Menedżer Pielęgniarstwa
 172. Menedżer Zdrowia                                                                 
 173. Monitor Unii Europejskiej 
 174. Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce                                                                
 175. Na Ratunek
 176. Narkomania. Serwis Informacyjny
 177. Nasze Sprawy - Czasopismo dla Osób Niepełnosprawnych
 178. Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze
 179. Neurologia Dziecięca  
 180. Neurologia po Dyplomie                                                           
 181. Neurologia Praktyczna
 182. Neuropsychiatria i Neuropsychologia
 183. Niepełnosprawnośc i Rehabilitacja        
 184. Niepełnosprawni. Tu i Teraz   
 185. Niepełnosprawwność. Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania
 186. Nowa Medycyna - Czytelnia Medyczna Borgis
 187. Nowa Pediatria - Czytelnia Medyczna Borgis
 188. Nowa Stomatologia - Czytelnia Medyczna Borgis    
 189. Nowiny Lekarskie   -   Archiwum                                                                     
 190. Nowotwory – Journal of Oncology  
 191. Nowotwory Złośliwe w Województwie Opolskim 
 192. Nowotwory Złośliwe w Województwie Małopolskim 
 193. Nowotwory Złośliwe w Województwie Podlaskim      
 194. Nowotwory Złośliwe w Województwie Wielkopolskim
 195. Nuclear Medicine Review - Central & Eastern Europe
 196. Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery                                                 
 197. Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia
 198. Oncology Reviews
 199. Onkologia i Radioterapia
 200. Onkologia po Dyplomie 
 201. Onkologia w Praktyce Klinicznej - Edukacja
 202. Ophthalmology Journal     
 203. Opolskie Kwitnące - Biuletyn Informacyjny    
 204. Optyka
 205. Ortodoncja w Praktyce                                                                               
 206. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja                                                               
 207. Otolaryngologia Polska  
 208. Otorynolaryngologia. Przegląd Kliniczny                                                                           
 209. Perinatologia Neonatologia i Ginekologia
 210. Pharmaceutical Representative                 
 211. Phlebological Review                             
 212. Pediatria po Dyplomie    
 213. Pediatria & Medycyna Rodzinna                                                                                
 214. Pielęgniarka i Położna                                                                            
 215. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
 216. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne
 217. Pielęgniarstwo Polskie
 218. Pielęgniarstwo Specjalistyczne
 219. Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej
 220. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne
 221. Pielęgniarstwo XXI Wieku    
 222. Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece                                                                  
 223. Polski Przegląd Chirurgiczny  
 224. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu
 225. Polski Przegląd Neurologiczny
 226. Polski Przegląd Otolaryngologiczny
 227. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
 228. Polish Annals of Medicine
 229. Polish Journal of Cosmetology
 230. Polish Journal of Nutrition
 231. Polish Journal of Pathology
 232. Polish Journal of Rehabilitation Research 
 233. Polski Merkuriusz Lekarski                                                               
 234. Położna. Nauka i Praktyka                                                                                  
 235. Położnictwo. Ginekologia. Medycyna Rozrodu 
 236. Pomost. Biuletyn Osób Niepełnosprawnych
 237. Pomorski Magazyn Lekarski
 238. Postępy Neonatologii   
 239. Postępy Fitoterapii - Czytelnia Medyczna Borgis    
 240. Postępy Nauk Medycznych - Czytelnia Medyczna Borgis                                                                                     
 241. Postępy Psychiatrii i Neurologii                                                                     
 242. Postępy Rehabilitacji 
 243. Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi
 244. Postępy Żywienia Klinicznego
 245. Progress in Health Sciences
 246. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja                                                                                        
 247. Prawo i Medycyna  
 248. Problemy Higieny i Epidemiologii
 249. Problemy Lekarskie
 250. Problemy Narkomanii                                                                               
 251. Problemy Pielęgniarstwa - dostęp tylko na terenie Biblioteki
 252. Przegląd Dermatologiczny                                                                                   
 253. Przegląd Epidemiologiczny
 254. Przegląd Gastroenterologiczny
 255. Przegląd Kardiodiabetologiczny
 256. Przegląd Menopauzalny                                                        
 257. Przegląd Urologiczny
 258. Przegląd Reumatologiczny    
 259. Przewodnik Lekarza       
 260. Psychiatria                                                                 
 261. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej
 262. Psychiatria i Psychologia Kliniczna
 263. Psychiatria i Psychoterapia
 264. Psychiatria w Praktyce Klinicznej
 265. Psychiatria po Dyplomie
 266. Psychiatria Polska                                                                                     
 267. Psychogeriatria Polska
 268. Psychoonkologia
 269. Psychoterapia
 270. Puls Farmacji
 271. Puls Medycyny
 272. Puls Uczelni
 273. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy
 274. Rehabilitacja Medyczna      
 275. Rehabilitacja w Praktyce
 276. Refleksoterapia
 277. Remedium                                                                            
 278. Reumatologia
 279. Reumatologia News
 280. Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia
 281. Rynek Zdrowia 
 282. Seksuologia Polska
 283. Sepsis                                                                                     
 284. Standardy Medyczne - Pediatria      
 285. Studia Medyczne   
 286. Sztuka Leczenia                                                                                 
 287. Świat Medycyny
 288. Świat Przemysłu Farmaceutycznego
 289. Terapia        
 290. Terapia Uzależnienia i Współ Uzależnieni 
 291. The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research   
 292. Tribune. Ogólnopolski Kwartalnik Aktywnych Dentystów  
 293. Udar mózgu. Problemy Interdyscyplinarne                                                                                    
 294. Ultrasonografie w Ginekologii i Położnictwie
 295. Uroda i Medycyna
 296. WCM
 297. Wiadomości Lekarskie
 298. Wiadomości Psychiatryczne
 299. Wiadomości w Czepku
 300. Wielkopolska Izba Lekarska - Biuletyn Informacyjny
 301. Wideochirurgia i Inne Techniki Małoinwazyjne
 302. Współczesna Dietetyka
 303. Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia
 304. Zakażenia  
 305. Zeszyty Wydziału Przyrodniczo-Technicznego     
 306. Zeszyty Naukowe Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej                                                                                           
 307. Zdrowie Publiczne                                                                             
 308. Złoty Środek
 309. Żywienie Człowieka i Metabolizm       
 310. Żywność Nauka Technologia Jakość
Licznik wizyt na stronie: 19159

Modyfikował: Natalia Ptak   |  Data modyfikacji: 11-01-2018 14:07

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera