Marka wysokiej reputacji

PMWSZ w Opolu jest uczelnią
o najlepszej reputacji w Polsce
(wg rankingu Reputacji PWSZ Premium Brand 2017)

Wykaz czasopism

 1. Academic Pathology
 2. Academy of Aeshtetic and Anti - Aging Medicine
 3. Acta Angiologica
 4. Acta Balneologica - Balneologia Polska
 5. Acta Haematologica Polonica
 6. Acta Neuropsychologica
 7. Acta Radiologica Open
 8. Advances in Clinical and Experimental Medicine
 9. Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii
 10. Advances in Interventional Cardiology/Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
 11. Advances in Palliative Medicine do 2012 r.
 12. Advances in Respiratory Medicine
 13. Aesthetica
 14. Aktualne Problemy Biomechaniki
 15. Aktualności Medyczne
 16. Aktualności Neurologiczne
 17. Alergia Astma Immunologia         
 18. Alergologia Info
 19. Alergologia i Immunologia Współczesna
 20. Alergologia Współczesna
 21. Alkoholizm i Narkomania
 22. Analiza Przypadków w Ginekologii i Położnictwie
 23. Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie
 24. Analiza Przypadków w Pediatrii                                                           
 25. Anestezjologia i Intensywna Terapia   
 26. Anestezjologia i Ratownictwo
 27. Annales Academiae Medicae Silesiensis
 28. Annals of Agricultural and Environmental Medicine
 29. Annales Universitas Mariae Curie-Skłodowska - Sekcja Biologia
 30. Annales Universitas Mariae Curie-Skłodowska - Sekcja Filozofia i Socjologia
 31. Annales Universitas Mariae Curie-Skłodowska - Sekcja Pedagogika i Psychologia
 32. Anti-Aging
 33. Antykoncepcja
 34. Aptekarz Polski
 35. Archives of Medical Science
 36. Archives of Medical Science - Atherosclerotic Diseases
 37. Archives of Medical Science - Civilization Diseases
 38. Archives of Medical Science - Aiging - chwilowy brak dostępu
 39. Archives of Public Health
 40. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii
 41. Arterial Hypertension
 42. Beauty Forum
 43. Biblioteka Faktów
 44. Bioetyczne Zeszyty Pediatrii
 45. Biology of Sport
 46. BioTechnologia
 47. Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 48. Biuletyn Informacyjny Vulcan
 49. Biuletyn Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze
 50. Biuletyn Informacyjny Opolskiej Izby Pielęgniarskiej
 51. Biuletyn. Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie
 52. Body Life Trainer
 53. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna
 54. Cabines - Profesjonalne Czasopismo Kosmetyczne
 55. Cardiology Journal
 56. Central European Journal of Immunology
 57. Challenges of Modern Technology
 58. Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
 59. Chirurgia po Dyplomie
 60. Chirurgia Polska
 61. Clinical and Experimental Hepatology
 62. Clinical Diabetology
 63. Choroby Serca i Naczyń
 64. Choroby Zakaźne i Zatrucia w Polsce
 65. Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia
 66. Current Gynecologic Oncology
 67. Current Issues in Personality Psychology
 68. Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences
 69. Dermatologia Estetyczna
 70. Dermatologia i Kosmetologia Praktyczna                                                                               
 71. Dermatologia Kliniczna / Przegląd Dermatologiczny / Dermatology Review 
 72. Dermatologia Praktyczna                                                                                  
 73. Diabetyk
 74. Diabetologia Kliniczna
 75. Diabetologia Na Co Dzień
 76. Diabetologia po Dyplomie
 77. Diabetologia Praktyczna
 78. Diagnosta Laboratoryjny
 79. Diagnostyka Laboratoryjna
 80. Ekonomiczne Problemy Usług
 81. eOnkologiaNews
 82. ePrzewodnikLekarza
 83. eReumatologiaNews
 84. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii
 85. Endokrynologia Pediatryczna
 86. Endokrynologia Polska      
 87. European Journal of Medical Technologies                                                           
 88. Family Medicine & Primary Care Review  
 89. Farmacja Współczesna                                                                       
 90. Fizjoterapia                                                                                                                       
 91. Fizjoterapia Polska   /  Fizjoterapia Polska - Index Copernicus  
 92. Folia Cardiologica
 93. Folia Histochemica et Cytobiologica
 94. Folia Morphologica
 95. Folia Neuropathologica
 96. Food Forum     
 97. Forum Dermatologicum
 98. Forum Medycyny Rodzinnej                                                                        
 99. Forum Nefrologiczne
 100. Forum Pediatrii Praktycznej
 101. Forum Reumatologiczne
 102. Forum Zaburzeń Metabolicznych
 103. Forum Zakażeń
 104. Gastroenterologia Kliniczna. Postępy i Standardy
 105. Gazeta AMG - Miesięcznik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 106. Gazeta Kuracjusza                                                                                               
 107. Gazeta Prawna
 108. Geriatria
 109. Gerontologia Polska      
 110. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna                                                                                         
 111. Ginekologia i Położnictwo
 112. Ginekologia Polska                                                                           
 113. Ginekologia Praktyczna
 114. Ginekologia po Dyplomie
 115. Góry. Górski Magazyn Sportowy
 116. Health Problems of Civilization
 117. Health Psychology Report
 118. Help - Czasopismo Poruszające Zagadnienia Osób Niewidomych
 119. Hematologia
 120. HIV & AIDS Review. International Journal of HIV-Related Problems
 121. Homeopatia Polska                                                                                  
 122. Hospicjum
 123. Hygeia Public Health
 124. Infections
 125. Inforanek Plus - Czasopismo o Leczeniu Ran
 126. International Maritime Health
 127. IRONS - Issue of Rehabilitation, Orthopaedics, Neurophysiology and Sport Promotion
 128. Journal of Contemporary Brahytherapy 
 129. Journal of Ecology and Environment
 130. Journal of Education, Health and Sport
 131. Journal of Gynecological Investigations
 132. Journal of Health Inequalities
 133. Journal of Health Policy, Insurance and Management / Polityka Zdrowotna
 134. Journal of Health Science
 135. Journal of Medical Science ( wcześniej - Nowiny Lekarskie)
 136. Journal of Pre-Clinical and Clinical Research
 137. Journal of Transfusion Medicine
 138. Journal of Ultrasonography
 139. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
 140. Kardiologia Inwazyjna
 141. Kardiologia Na Co Dzień
 142. Kardiologia Oparta Na Faktach
 143. Kardiologia po Dyplomie   
 144. Kardiologia Polska                                                                              
 145. Klinika Pediatryczna 
 146. Kosmos    
 147. KSSN. Krakowski Semetralnik Studentów Niepełnosprawanych
 148. Kształcenie Podyplomowe
 149. Kwartalnik Ortopedyczny                                                                                           
 150. Leczenie Ran      
 151. Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej                                                                                                
 152. Lekarz Wojskowy
 153. Lider - Promocja Zdrowia, Kultura Zdrowotna i Fizyczna
 154. LNE - profesjonalny magazyn dotyczący nowoczesnej kosmetologii
 155. Make-Up Trendy                                                                                                               
 156. Magazyn Pielęgniarki i Położnej     
 157. Magazyn Pielęgniarki Operacyjnej
 158. Medical Maestro Magazine
 159. Medical Research Journal
 160. Medical Studies/Studia Medyczne - dotyczy dziedzin nauk medycznych, jak: psychologii, etyki, historii medycyny i ochrony zdrowia organizacji 
 161. Studia Medyczne - Wydania archiwalne 2003-2013
 162. Medicina Sportiva
 163. Medicina Sportiva Practica
 164. Medycyna Estetyczna i Anti-Aging                                                                      
 165. Medycyna Intensywna i Ratunkowa 
 166. Med - Info. Pismo Lekarzy Menedżerów
 167. Medycyna Doświadczalnia i Mikrobiologia
 168. Medycyna Metaboliczna                                                                  
 169. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu
 170. Medycyna Paliatywna
 171. Medycyna Paliatywna w Praktyce                                 
 172. Medycyna po Dyplomie                                                                                    
 173. Medycyna Pracy
 174. Medycyna Praktyczna                                                                                         
 175. Medycyna Praktyczna – Chirurgia                                                           
 176. Medycyna Praktyczna – Ginekologia i Położnictwo      
 177. Medycyna Praktyczna - Neurologia                                         
 178. Medycyna Praktyczna – Pediatria                                                              
 179. Medycyna Praktyczna – Psychiatria
 180. Medycyna Rodzinna - Czytelnia Medyczna Borgis
 181. Medycyna Sportowa
 182. Medycyna Środowiskowa
 183. Medycyna Wieku Podeszłego
 184. Medycyna Wieku Rozwojowego
 185. Menedżer Pielęgniarstwa
 186. Menedżer Zdrowia                                                                 
 187. Monitor Unii Europejskiej 
 188. Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce                                                                
 189. Na Ratunek
 190. Narkomania. Serwis Informacyjny
 191. Nasze Sprawy - Czasopismo dla Osób Niepełnosprawnych
 192. Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze
 193. Neurologia Dziecięca  
 194. Neurologia po Dyplomie                                                  
 195. Neurologia Praktyczna
 196. Neuropsychiatria i Neuropsychologia
 197. Niepełnosprawność i Rehabilitacja        
 198. Niepełnosprawni. Tu i Teraz   
 199. Niepełnosprawność. Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania
 200. Nowa Medycyna - Czytelnia Medyczna Borgis
 201. Nowa Pediatria - Czytelnia Medyczna Borgis
 202. Nowa Stomatologia - Czytelnia Medyczna Borgis    
 203. Nowiny Lekarskie   -   Archiwum                                                                     
 204. Nowotwory – Journal of Oncology  
 205. Nowotwory Złośliwe w Polsce
 206. Nowotwory Złośliwe w Województwie Opolskim 
 207. Nowotwory Złośliwe w Województwie Małopolskim 
 208. Nowotwory Złośliwe w Województwie Podlaskim      
 209. Nowotwory Złośliwe w Województwie Wielkopolskim
 210. Nuclear Medicine Review - Central & Eastern Europe
 211. Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery                                                 
 212. Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia
 213. Oncology Reviews
 214. Onkologia i Radioterapia
 215. Onkologia po Dyplomie
 216. Onkologia w Praktyce Klinicznej - Edukacja
 217. Ophthalmology Journal     
 218. Opolskie Kwitnące - Biuletyn Informacyjny    
 219. Optyka
 220. Ortodoncja w Praktyce                                                                               
 221. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja                                                               
 222. Otolaryngologia Polska  
 223. Otorynolaryngologia. Przegląd Kliniczny                                                                           
 224. Perinatologia Neonatologia i Ginekologia
 225. Pharmaceutical Representative                 
 226. Phlebological Review                             
 227. Pediatria po Dyplomie  
 228. Pediatria & Medycyna Rodzinna  
 229. Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism                                                                            
 230. Pielęgniarka i Położna                                                                            
 231. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
 232. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne
 233. Pielęgniarstwo Polskie
 234. Pielęgniarstwo Specjalistyczne
 235. Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej
 236. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne
 237. Pielęgniarstwo XXI Wieku    
 238. Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece   
 239. Polish Annals of Medicine
 240. Polish Journal of Cosmetology
 241. Polish Journal of Nutrition
 242. Polish Journal of Pathology
 243. Polish Journal of Rehabilitation Research 
 244. Polityka Zdrowotna / Journal of Health Policy, Insurance and Management
 245. Polski Merkuriusz Lekarski                                    
 246. Polski Przegląd Chirurgiczny  
 247. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu
 248. Polski Przegląd Neurologiczny
 249. Polski Przegląd Otolaryngologiczny
 250. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej                           
 251. Położna. Nauka i Praktyka                                                                                  
 252. Położnictwo. Ginekologia. Medycyna Rozrodu 
 253. Pomeranian Journal of Life Sciences
 254. Pomost. Biuletyn Osób Niepełnosprawnych
 255. Pomorski Magazyn Lekarski
 256. Postępy Biologii Komórki
 257. Postępy Dietetyki w Geriatrii i Gerontologii
 258. Postępy Fitoterapii - Czytelnia Medyczna Borgis    
 259. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
 260. Postępy Nauk Medycznych - Czytelnia Medyczna Borgis
 261. Postępy Neonatologii                                                                                        
 262. Postępy Psychiatrii i Neurologii                                                                     
 263. Postępy Rehabilitacji 
 264. Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi
 265. Postępy Żywienia Klinicznego
 266. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja  
 267. Praktyczna Ginekologia i Perinatologia                                                                                     
 268. Prawo i Medycyna  
 269. Problemy Higieny i Epidemiologii
 270. Problemy Lekarskie
 271. Problemy Narkomanii                                                                               
 272. Problemy Pielęgniarstwa
 273. Progress in Health Sciences
 274. Przegląd Dermatologiczny / Dermatology Review / Dermatologia Kliniczna                                                                                 
 275. Przegląd Epidemiologiczny
 276. Przegląd Gastroenterologiczny
 277. Przegląd Kardiodiabetologiczny
 278. Przegląd Lekarski
 279. Przegląd Menopauzalny                                                        
 280. Przegląd Urologiczny
 281. Przegląd Reumatologiczny    
 282. Przewodnik Lekarza       
 283. Psychiatria                                                                 
 284. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej
 285. Psychiatria i Psychologia Kliniczna
 286. Psychiatria i Psychoterapia
 287. Psychiatria w Praktyce Klinicznej
 288. Psychiatria po Dyplomie
 289. Psychiatria Polska                                                                                     
 290. Psychogeriatria Polska
 291. Psychoonkologia
 292. Psychoterapia
 293. Puls Farmacji
 294. Puls Medycyny
 295. Puls Uczelni
 296. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy
 297. Rehabilitacja Medyczna      
 298. Rehabilitacja w Praktyce
 299. Refleksoterapia
 300. Remedium                                                                            
 301. Reumatologia
 302. Reumatologia News
 303. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny
 304. Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia
 305. Rynek Zdrowia 
 306. Seksuologia Polska
 307. Sepsis                                                                                     
 308. Standardy Medyczne - Pediatria      
 309. Studia Medyczne 
 310. Szczepienia Ochronne w Polsce
 311. Sztuka Leczenia                                                                                 
 312. Świat Medycyny
 313. Świat Przemysłu Farmaceutycznego
 314. Terapia        
 315. Terapia Uzależnienia i Współ Uzależnieni 
 316. The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research   
 317. Tribune. Ogólnopolski Kwartalnik Aktywnych Dentystów  
 318. Udar Mózgu. Problemy Interdyscyplinarne                                                                                    
 319. Ultrasonografie w Ginekologii i Położnictwie
 320. Uroda i Medycyna
 321. WCM
 322. Wiadomości Lekarskie
 323. Wiadomości Psychiatryczne
 324. Wiadomości w Czepku
 325. Wielkopolska Izba Lekarska - Biuletyn Informacyjny
 326. Wideochirurgia i Inne Techniki Małoinwazyjne
 327. Współczesna Dietetyka
 328. Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia
 329. Zakażenia  
 330. Zeszyty Wydziału Przyrodniczo-Technicznego     
 331. Zeszyty Naukowe Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej   
 332. Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu – IRONS                                                                                  
 333. Zdrowie Publiczne                                                                             
 334. Złoty Środek
 335. Żywienie Człowieka i Metabolizm       
 336. Żywność Nauka Technologia Jakość
Licznik wizyt na stronie: 24026

Modyfikował: Natalia Ptak   |  Data modyfikacji: 18-02-2019 13:52

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera