Informujemy, iż wszelkie sprawy na Uczelni (również stypendialne) załatwiane są online, kontakt z poszczególnymi Działami poprzez pocztę elektroniczną

Wykaz czasopism

 1. Academic Pathology
 2. Academy of Aeshtetic and Anti - Aging Medicine
 3. Acta Angiologica
 4. Acta Balneologica - Balneologia Polska
 5. Acta Haematologica Polonica
 6. Acta Neuropsychologica
 7. Acta of Bioengineering and Biomechanics
 8. Acta Parasitologica
 9. Acta Radiologica Open
 10. Advances in Clinical and Experimental Medicine / Postępy Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej
 11. Advances in Cognitive Psychology
 12. Advances in Dermatology and Allergology / Postępy Dermatologii i Alergologii
 13. Advances in Interventional Cardiology / Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
 14. Advances in Palliative Medicine do 2012 r.
 15. Advances in Respiratory Medicine
 16. Aesthetica
 17. Aktualne Problemy Biomechaniki
 18. Aktualności Medyczne
 19. Aktualności Neurologiczne
 20. Alergia Astma Immunologia         
 21. Alergologia Info
 22. Alergologia i Immunologia Współczesna
 23. Alergologia Współczesna
 24. Alkoholizm i Narkomania / Alcoholism and Drug Addiction
 25. Analiza Przypadków w Ginekologii i Położnictwie
 26. Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie
 27. Analiza Przypadków w Pediatrii                                                           
 28. Anestezjologia i Intensywna Terapia   
 29. Anestezjologia i Ratownictwo
 30. Annales Academiae Medicae Silesiensis
 31. Annals of Agricultural and Environmental Medicine
 32. Annales Universitas Mariae Curie-Skłodowska - Sekcja Biologia
 33. Annales Universitas Mariae Curie-Skłodowska - Sekcja Filozofia i Socjologia
 34. Annales Universitas Mariae Curie-Skłodowska - Sekcja Pedagogika i Psychologia
 35. Anti-Aging
 36. Aptekarz Polski
 37. Archives of Medical Science
 38. Archives of Medical Science - Atherosclerotic Diseases
 39. Archives of Medical Science - Civilization Diseases
 40. Archives of Medical Science - Aging od 2018 r.
 41. Archives of Public Health
 42. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii
 43. Arterial Hypertension
 44. Asysta Dentystyczna
 45. Beauty Forum
 46. Biblioteka Faktów
 47. Bioetyczne Zeszyty Pediatrii
 48. Biology of Sport
 49. BioTechnologia
 50. Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 51. Biuletyn Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze
 52. Biuletyn Informacyjny Opolskiej Izby Pielęgniarskiej
 53. Biuletyn. Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie
 54. Body Life Trainer
 55. Ból
 56. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna
 57. Cabines - Profesjonalne Czasopismo Kosmetyczne
 58. Cardiology Journal
 59. Central European Journal of Immunology
 60. Challenges of Modern Technology
 61. Chirurgia Narządu Ruchu
 62. Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
 63. Chirurgia po Dyplomie
 64. Chirurgia Polska
 65. Clinical and Experimental Hepatology
 66. Clinical Diabetology
 67. Choroby Serca i Naczyń
 68. Choroby Zakaźne i Zatrucia w Polsce
 69. Contemporary Oncology / Współczesna Onkologia
 70. Current Gynecologic Oncology
 71. Current Issues in Personality Psychology
 72. Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences
 73. Dermatologia Estetyczna
 74. Dermatologia Kliniczna do 2014 r.
 75. Dermatologia i Kosmetologia Praktyczna                                                                               
 76. Dermatology Review / Przegląd Dermatologiczny
 77. Dermatologia Praktyczna                                                                                  
 78. Diabetyk
 79. Diabetologia Kliniczna
 80. Diabetologia Na Co Dzień
 81. Diabetologia po Dyplomie
 82. Diabetologia Praktyczna
 83. Diagnosta Laboratoryjny
 84. Diagnostyka Laboratoryjna
 85. Ekonomiczne Problemy Usług
 86. eOnkologiaNews
 87. ePrzewodnikLekarza
 88. eReumatologiaNews
 89. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii
 90. Endokrynologia Pediatryczna
 91. Endokrynologia Polska      
 92. European Journal of Medical Technologies                                                           
 93. Family Medicine & Primary Care Review  
 94. Farmacja Współczesna                                                                       
 95. Fizjoterapia                                                                                                                       
 96. Fizjoterapia Polska   /  Fizjoterapia Polska - Index Copernicus  
 97. Folia Cardiologica
 98. Folia Histochemica et Cytobiologica
 99. Folia Morphologica
 100. Folia Neuropathologica
 101. Food Forum     
 102. Forum Dermatologicum
 103. Forum Medycyny Rodzinnej                                                                        
 104. Forum Nefrologiczne
 105. Forum Pediatrii Praktycznej
 106. Forum Reumatologiczne
 107. Forum Zaburzeń Metabolicznych
 108. Forum Zakażeń
 109. Gastroenterologia Kliniczna. Postępy i Standardy
 110. Gazeta AMG - Miesięcznik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 111. Gazeta Kuracjusza                                                                                               
 112. Gazeta Prawna
 113. Geriatria
 114. Gerontologia Polska      
 115. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna                                                                                         
 116. Ginekologia i Położnictwo
 117. Ginekologia Polska                                                                           
 118. Ginekologia Praktyczna
 119. Ginekologia po Dyplomie
 120. Health Problems of Civilization
 121. Health Psychology Report
 122. Help - Czasopismo Poruszające Zagadnienia Osób Niewidomych
 123. Hematologia
 124. HIV & AIDS Review. International Journal of HIV-Related Problems
 125. Homeopatia Polska                                                                                  
 126. Hospicjum
 127. Hygeia Public Health
 128. Infections
 129. Inforanek Plus - Czasopismo o Leczeniu Ran
 130. Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu
 131. International Maritime Health
 132. International Review of Allergology and Clinical Immunology
 133. IRONS - Issue of Rehabilitation, Orthopaedics, Neurophysiology and Sport Promotion
 134. Journal of Contemporary Brahytherapy 
 135. Journal of Ecology and Environment
 136. Journal of Education, Health and Sport
 137. Journal of Gynecological Investigations
 138. Journal of Health Inequalities
 139. Journal of Health Policy, Insurance and Management / Polityka Zdrowotna
 140. Journal of Health Science
 141. Journal of Medical Science ( wcześniej - Nowiny Lekarskie)
 142. Journal of Pre-Clinical and Clinical Research
 143. Journal of Transfusion Medicine
 144. Journal of Ultrasonography
 145. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
 146. Kardiologia Inwazyjna
 147. Kardiologia Na Co Dzień
 148. Kardiologia Oparta Na Faktach
 149. Kardiologia po Dyplomie   
 150. Kardiologia Polska   
 151. Klinika Oczna                                                                          
 152. Klinika Pediatryczna 
 153. Kosmos    
 154. KSSN. Krakowski Semetralnik Studentów Niepełnosprawanych
 155. Kształcenie Podyplomowe
 156. Kwartalnik Ortopedyczny                                                                                           
 157. Leczenie Ran      
 158. Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej                                                                                                
 159. Lekarz Wojskowy
 160. Lider - Promocja Zdrowia, Kultura Zdrowotna i Fizyczna
 161. LNE - profesjonalny magazyn dotyczący nowoczesnej kosmetologii
 162. Make-Up Trendy                                                                                                               
 163. Magazyn Pielęgniarki i Położnej     
 164. Magazyn Pielęgniarki Operacyjnej
 165. Medical Maestro Magazine
 166. Medical Research Journal
 167. Studia Medyczne / Medical Studies - dotyczy dziedzin nauk medycznych, jak: psychologii, etyki, historii medycyny i ochrony zdrowia organizacji 
 168. Medicina Sportiva
 169. Medicina Sportiva Practica
 170. Medycyna Estetyczna i Anti-Aging                                                                      
 171. Medycyna Intensywna i Ratunkowa 
 172. Med - Info. Pismo Lekarzy Menedżerów
 173. Medycyna Doświadczalnia i Mikrobiologia
 174. Medycyna Metaboliczna                                                                  
 175. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu
 176. Medycyna Paliatywna
 177. Medycyna Paliatywna w Praktyce                                 
 178. Medycyna po Dyplomie                                                                                    
 179. Medycyna Pracy
 180. Medycyna Praktyczna                                                                                         
 181. Medycyna Praktyczna – Chirurgia                                                           
 182. Medycyna Praktyczna – Ginekologia i Położnictwo      
 183. Medycyna Praktyczna - Neurologia                                         
 184. Medycyna Praktyczna – Pediatria                                                              
 185. Medycyna Praktyczna – Psychiatria
 186. Medycyna Rodzinna - Czytelnia Medyczna Borgis
 187. Medycyna Sportowa
 188. Medycyna Środowiskowa
 189. Medycyna Wieku Podeszłego
 190. Medycyna Wieku Rozwojowego
 191. Menedżer Pielęgniarstwa 2013-2014 r.
 192. Menedżer Zdrowia                                                                 
 193. Monitor Unii Europejskiej 
 194. Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce                                                                
 195. Na Ratunek
 196. Narkomania. Serwis Informacyjny
 197. Nasze Sprawy - Czasopismo dla Osób Niepełnosprawnych
 198. Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze
 199. Neurologia Dziecięca  
 200. Neurologia po Dyplomie                                                  
 201. Neurologia Praktyczna
 202. Neuropsychiatria i Neuropsychologia
 203. Niepełnosprawność i Rehabilitacja        
 204. Niepełnosprawni. Tu i Teraz   
 205. Niepełnosprawność. Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania
 206. Nowa Medycyna - Czytelnia Medyczna Borgis
 207. Nowa Pediatria - Czytelnia Medyczna Borgis
 208. Nowa Stomatologia - Czytelnia Medyczna Borgis    
 209. Nowiny Lekarskie - Archiwum                                                                    
 210. Nowotwory – Journal of Oncology  
 211. Nowotwory Złośliwe w Polsce
 212. Nowotwory Złośliwe w Województwie Opolskim 
 213. Nowotwory Złośliwe w Województwie Małopolskim 
 214. Nowotwory Złośliwe w Województwie Podlaskim      
 215. Nowotwory Złośliwe w Województwie Wielkopolskim
 216. Nuclear Medicine Review - Central & Eastern Europe
 217. Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery                                                 
 218. Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia
 219. Oncology Reviews
 220. Onkologia i Radioterapia
 221. Onkologia po Dyplomie
 222. Onkologia w Praktyce Klinicznej - Edukacja
 223. Ophthalmology Journal     
 224. Opolskie Kwitnące - Biuletyn Informacyjny    
 225. Optyka
 226. Ortodoncja w Praktyce                                                                               
 227. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja                                                               
 228. Otolaryngologia Polska  
 229. Otorynolaryngologia. Przegląd Kliniczny  
 230. Pediatria po Dyplomie                                                                          
 231. Perinatologia Neonatologia i Ginekologia
 232. Phlebological Review                             
 233. Pediatria & Medycyna Rodzinna  
 234. Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism     
 235. Pharmaceutical Representative                                                                       
 236. Pielęgniarka i Położna                                                                            
 237. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
 238. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne
 239. Pielęgniarstwo Polskie
 240. Pielęgniarstwo Specjalistyczne
 241. Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej
 242. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne
 243. Pielęgniarstwo XXI Wieku    
 244. Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece   
 245. Polish Annals of Medicine
 246. Polish Hyperbaric Reserch
 247. Polish Journal of Cosmetology
 248. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences
 249. Polish Journal of Nutrition
 250. Polish Journal of Pathology
 251. Polish Journal of Rehabilitation Research 
 252. Polityka Zdrowotna / Journal of Health Policy, Insurance and Management
 253. Polski Merkuriusz Lekarski                                    
 254. Polski Przegląd Chirurgiczny  
 255. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu
 256. Polski Przegląd Neurologiczny
 257. Polski Przegląd Otolaryngologiczny
 258. Polish Psychological Bulletin
 259. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej  
 260. Polymers in Medicine                         
 261. Położna. Nauka i Praktyka                                                                                  
 262. Położnictwo. Ginekologia. Medycyna Rozrodu 
 263. Pomost. Biuletyn Osób Niepełnosprawnych
 264. Pomorski Magazyn Lekarski
 265. Postępy Biologii Komórki
 266. Postępy Dermatologii i Alergologii / Advances in Dermatology and Allergology
 267. Postępy Dietetyki w Geriatrii i Gerontologii
 268. Postępy Fitoterapii - Czytelnia Medyczna Borgis    
 269. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
 270. Postępy Nauk Medycznych - Czytelnia Medyczna Borgis
 271. Postępy Neonatologii od 2018 r. wersja elektroniczna                                                                                 
 272. Postępy Psychiatrii i Neurologii                                                                     
 273. Postępy Rehabilitacji 
 274. Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi
 275. Postępy Żywienia Klinicznego
 276. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja                                                                                  
 277. Prawo i Medycyna  
 278. Problemy Higieny i Epidemiologii
 279. Problemy Lekarskie
 280. Problemy Narkomanii                                                                               
 281. Problemy Pielęgniarstwa
 282. Progress in Health Sciences                                                                            
 283. Przegląd Epidemiologiczny
 284. Przegląd Gastroenterologiczny
 285. Przegląd Kardiodiabetologiczny
 286. Przegląd Lekarski
 287. Przegląd Menopauzalny                                                        
 288. Przegląd Urologiczny
 289. Przegląd Reumatologiczny    
 290. Przegląd Seksuologiczny
 291. Przewodnik Lekarza       
 292. Psychiatria                                                                 
 293. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej
 294. Psychiatria i Psychologia Kliniczna
 295. Psychiatria i Psychoterapia
 296. Psychiatria w Praktyce Klinicznej
 297. Psychiatria po Dyplomie
 298. Psychiatria Polska                                                                                     
 299. Psychogeriatria Polska
 300. Psychologiczne Zeszyty Naukowe
 301. Psychoonkologia
 302. Psychoterapia
 303. Puls Farmacji
 304. Puls Medycyny
 305. Puls Uczelni
 306. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy
 307. Rehabilitacja Medyczna      
 308. Rehabilitacja w Praktyce
 309. Refleksoterapia
 310. Remedium                                                                            
 311. Reumatologia
 312. Reumatologia News
 313. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny
 314. Roczniki PAM (Pomorskiej Akademii Medycznej) do 2014 r. / Pomeranian Journal of Life Sciences od 2015. 
 315. Roczniki Psychologiczne / Annales of Psychology
 316. Rynek Zdrowia 
 317. Seksuologia Polska
 318. Sepsis                                                                                     
 319. Standardy Medyczne - Pediatria      
 320. Studia Medyczne 
 321. Szczepienia Ochronne w Polsce
 322. Sztuka Leczenia                                                                                 
 323. Świat Medycyny
 324. Świat Przemysłu Farmaceutycznego
 325. Terapia        
 326. Terapia Uzależnienia i Współ Uzależnienia 
 327. The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research   
 328. Tribune. Ogólnopolski Kwartalnik Aktywnych Dentystów  
 329. Udar Mózgu. Problemy Interdyscyplinarne                                                                                    
 330. Ultrasonografie w Ginekologii i Położnictwie
 331. Uroda i Medycyna
 332. WCM
 333. Wiadomości Lekarskie
 334. Wiadomości Parazytologiczne
 335. Wiadomości Psychiatryczne
 336. Wiadomości w Czepku
 337. Wielkopolska Izba Lekarska - Biuletyn Informacyjny
 338. Wideochirurgia i Inne Techniki Małoinwazyjne
 339. Współczesna Dietetyka
 340. Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia
 341. Zakażenia XXI Wieku od 2018 r. wersja elektroniczna
 342. Zeszyty Wydziału Przyrodniczo-Technicznego     
 343. Zeszyty Naukowe Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej   
 344. Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu – IRONS                                                                                  
 345. Zdrowie Publiczne                                                                             
 346. Złoty Środek
 347. Żywienie Człowieka i Metabolizm       
 348. Żywność Nauka Technologia Jakość
Licznik wizyt na stronie: 29076

Modyfikował: Natalia Ptak   |  Data modyfikacji: 10-03-2020 11:33

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera