Marka wysokiej reputacji

PMWSZ w Opolu jest uczelnią
o najlepszej reputacji w Polsce
(wg rankingu Reputacji PWSZ Premium Brand 2017)

Wykaz czasopism

 1. Academic Pathology
 2. Academy of Aeshtetic and Anti - Aging Medicine
 3. Acta Angiologica
 4. Acta Balneologica - Balneologia Polska
 5. Acta Haematologica Polonica
 6. Acta Neuropsychologica
 7. Acta Radiologica Open
 8. Advances in Clinical and Experimental Medicine
 9. Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii
 10. Advances in Interventional Cardiology/Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
 11. Advances in Palliative Medicine do 2012 r.
 12. Advances in Respiratory Medicine
 13. Aesthetica
 14. Aktualne Problemy Biomechaniki
 15. Aktualności Medyczne
 16. Aktualności Neurologiczne
 17. Alergia Astma Immunologia         
 18. Alergologia Info
 19. Alergologia i Immunologia Współczesna
 20. Alergologia Współczesna
 21. Alkoholizm i Narkomania
 22. Analiza Przypadków w Ginekologii i Położnictwie
 23. Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie
 24. Analiza Przypadków w Pediatrii                                                           
 25. Anestezjologia i Intensywna Terapia   
 26. Anestezjologia i Ratownictwo
 27. Annales Academiae Medicae Silesiensis
 28. Annals of Agricultural and Environmental Medicine
 29. Annales Universitas Mariae Curie-Skłodowska - Sekcja Biologia
 30. Annales Universitas Mariae Curie-Skłodowska - Sekcja Filozofia i Socjologia
 31. Annales Universitas Mariae Curie-Skłodowska - Sekcja Pedagogika i Psychologia
 32. Anti-Aging
 33. Antykoncepcja
 34. Aptekarz Polski
 35. Archives of Medical Science
 36. Archives of Medical Science - Atherosclerotic Diseases
 37. Archives of Medical Science - Civilization Diseases
 38. Archives of Medical Science - Aiging - chwilowy brak dostępu
 39. Archives of Public Health
 40. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii
 41. Arterial Hypertension
 42. Beauty Forum
 43. Biblioteka Faktów
 44. Bioetyczne Zeszyty Pediatrii
 45. Biology of Sport
 46. BioTechnologia
 47. Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 48. Biuletyn Informacyjny Vulcan
 49. Biuletyn Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze
 50. Biuletyn Informacyjny Opolskiej Izby Pielęgniarskiej
 51. Biuletyn. Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie
 52. Body Life Trainer
 53. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna
 54. Cabines - Profesjonalne Czasopismo Kosmetyczne
 55. Cardiology Journal
 56. Central European Journal of Immunology
 57. Challenges of Modern Technology
 58. Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
 59. Chirurgia po Dyplomie
 60. Chirurgia Polska
 61. Clinical and Experimental Hepatology
 62. Clinical Diabetology
 63. Choroby Serca i Naczyń
 64. Choroby Zakaźne i Zatrucia w Polsce
 65. Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia
 66. Current Gynecologic Oncology
 67. Current Issues in Personality Psychology
 68. Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences
 69. Dermatologia Estetyczna
 70. Dermatologia i Kosmetologia Praktyczna                                                                               
 71. Dermatologia Kliniczna       
 72. Dermatologia Praktyczna                                                                                  
 73. Diabetyk
 74. Diabetologia Kliniczna
 75. Diabetologia Na Co Dzień
 76. Diabetologia po Dyplomie
 77. Diabetologia Praktyczna
 78. Diagnosta Laboratoryjny
 79. Diagnostyka Laboratoryjna
 80. Ekonomiczne Problemy Usług
 81. eOnkologiaNews
 82. ePrzewodnikLekarza
 83. eReumatologiaNews
 84. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii
 85. Endokrynologia Pediatryczna
 86. Endokrynologia Polska      
 87. European Journal of Medical Technologies                                                           
 88. Family Medicine & Primary Care Review  
 89. Farmacja Współczesna                                                                       
 90. Fizjoterapia                                                                                                                       
 91. Fizjoterapia Polska   /  Fizjoterapia Polska - Index Copernicus  
 92. Folia Cardiologica
 93. Folia Histochemica et Cytobiologica
 94. Folia Morphologica
 95. Folia Neuropathologica
 96. Food Forum     
 97. Forum Dermatologicum
 98. Forum Medycyny Rodzinnej                                                                        
 99. Forum Nefrologiczne
 100. Forum Reumatologiczne
 101. Forum Zaburzeń Metabolicznych
 102. Forum Zakażeń
 103. Gastroenterologia Kliniczna. Postępy i Standardy
 104. Gazeta AMG - Miesięcznik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 105. Gazeta Kuracjusza                                                                                               
 106. Gazeta Prawna
 107. Geriatria
 108. Gerontologia Polska      
 109. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna                                                                                         
 110. Ginekologia i Położnictwo
 111. Ginekologia Polska                                                                           
 112. Ginekologia Praktyczna
 113. Ginekologia po Dyplomie
 114. Góry. Górski Magazyn Sportowy
 115. Health Problems of Civilization
 116. Health Psychology Report
 117. Help - Czasopismo Poruszające Zagadnienia Osób Niewidomych
 118. Hematologia
 119. HIV & AIDS Review. International Journal of HIV-Related Problems
 120. Homeopatia Polska                                                                                  
 121. Hospicjum
 122. Hygeia Public Health
 123. Infections
 124. Inforanek Plus - Czasopismo o Leczeniu Ran
 125. International Maritime Health
 126. IRONS - Issue of Rehabilitation, Orthopaedics, Neurophysiology and Sport Promotion
 127. Journal of Contemporary Brahytherapy 
 128. Journal of Ecology and Health - strona w przebudowie
 129. Journal of Education, Health and Sport
 130. Journal of Gynecological Investigations
 131. Journal of Health Policy, Insurance and Management / Polityka Zdrowotna
 132. Journal of Medical Science ( wcześniej - Nowiny Lekarskie)
 133. Journal of Health Science
 134. Journal of Pre-Clinical and Clinical Research
 135. Journal of Transfusion Medicine
 136. Journal of Health Inequalities
 137. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
 138. Kardiologia Inwazyjna
 139. Kardiologia Na Co Dzień
 140. Kardiologia Oparta Na Faktach
 141. Kardiologia po Dyplomie   
 142. Kardiologia Polska                                                                              
 143. Klinika Pediatryczna      
 144. KSSN. Krakowski Semetralnik Studentów Niepełnosprawanych
 145. Kształcenie Podyplomowe
 146. Kwartalnik Ortopedyczny                                                                                           
 147. Leczenie Ran      
 148. Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej                                                                                                
 149. Lekarz Wojskowy
 150. Lider - Promocja Zdrowia, Kultura Zdrowotna i Fizyczna
 151. LNE - profesjonalny magazyn dotyczący nowoczesnej kosmetologii
 152. Make-Up Trendy                                                                                                               
 153. Magazyn Pielęgniarki i Położnej     
 154. Magazyn Pielęgniarki Operacyjnej
 155. Medical Maestro Magazine
 156. Medical Research Journal
 157. Medical Studies/Studia Medyczne - dotyczy dziedzin nauk medycznych, jak: psychologii, etyki, historii medycyny i ochrony zdrowia organizacji 
 158. Studia Medyczne - Wydania archiwalne 2003-2013
 159. Medicina Sportiva
 160. Medicina Sportiva Practica
 161. Medycyna Estetyczna i Anti-Aging                                                                      
 162. Medycyna Intensywna i Ratunkowa 
 163. Med - Info. Pismo Lekarzy Menedżerów
 164. Medycyna Doświadczalnia i Mikrobiologia
 165. Medycyna Metaboliczna                                                                  
 166. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu
 167. Medycyna Paliatywna
 168. Medycyna Paliatywna w Praktyce                                 
 169. Medycyna po Dyplomie                                                                                    
 170. Medycyna Pracy
 171. Medycyna Praktyczna                                                                                         
 172. Medycyna Praktyczna – Chirurgia                                                           
 173. Medycyna Praktyczna – Ginekologia i Położnictwo      
 174. Medycyna Praktyczna - Neurologia                                         
 175. Medycyna Praktyczna – Pediatria                                                              
 176. Medycyna Praktyczna – Psychiatria
 177. Medycyna Rodzinna - Czytelnia Medyczna Borgis
 178. Medycyna Sportowa
 179. Medycyna Środowiskowa
 180. Medycyna Wieku Podeszłego
 181. Medycyna Wieku Rozwojowego
 182. Menedżer Pielęgniarstwa
 183. Menedżer Zdrowia                                                                 
 184. Monitor Unii Europejskiej 
 185. Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce                                                                
 186. Na Ratunek
 187. Narkomania. Serwis Informacyjny
 188. Nasze Sprawy - Czasopismo dla Osób Niepełnosprawnych
 189. Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze
 190. Neurologia Dziecięca  
 191. Neurologia po Dyplomie                                                  
 192. Neurologia Praktyczna
 193. Neuropsychiatria i Neuropsychologia
 194. Niepełnosprawność i Rehabilitacja        
 195. Niepełnosprawni. Tu i Teraz   
 196. Niepełnosprawność. Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania
 197. Nowa Medycyna - Czytelnia Medyczna Borgis
 198. Nowa Pediatria - Czytelnia Medyczna Borgis
 199. Nowa Stomatologia - Czytelnia Medyczna Borgis    
 200. Nowiny Lekarskie   -   Archiwum                                                                     
 201. Nowotwory – Journal of Oncology  
 202. Nowotwory Złośliwe w Województwie Opolskim 
 203. Nowotwory Złośliwe w Województwie Małopolskim 
 204. Nowotwory Złośliwe w Województwie Podlaskim      
 205. Nowotwory Złośliwe w Województwie Wielkopolskim
 206. Nuclear Medicine Review - Central & Eastern Europe
 207. Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery                                                 
 208. Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia
 209. Oncology Reviews
 210. Onkologia i Radioterapia
 211. Onkologia po Dyplomie
 212. Onkologia w Praktyce Klinicznej - Edukacja
 213. Ophthalmology Journal     
 214. Opolskie Kwitnące - Biuletyn Informacyjny    
 215. Optyka
 216. Ortodoncja w Praktyce                                                                               
 217. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja                                                               
 218. Otolaryngologia Polska  
 219. Otorynolaryngologia. Przegląd Kliniczny                                                                           
 220. Perinatologia Neonatologia i Ginekologia
 221. Pharmaceutical Representative                 
 222. Phlebological Review                             
 223. Pediatria po Dyplomie  
 224. Pediatria & Medycyna Rodzinna  
 225. Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism                                                                            
 226. Pielęgniarka i Położna                                                                            
 227. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
 228. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne
 229. Pielęgniarstwo Polskie
 230. Pielęgniarstwo Specjalistyczne
 231. Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej
 232. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne
 233. Pielęgniarstwo XXI Wieku    
 234. Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece   
 235. Polish Annals of Medicine
 236. Polish Journal of Cosmetology
 237. Polish Journal of Nutrition
 238. Polish Journal of Pathology
 239. Polish Journal of Rehabilitation Research 
 240. Polityka Zdrowotna / Journal of Health Policy, Insurance and Management
 241. Polski Merkuriusz Lekarski                                    
 242. Polski Przegląd Chirurgiczny  
 243. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu
 244. Polski Przegląd Neurologiczny
 245. Polski Przegląd Otolaryngologiczny
 246. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej                           
 247. Położna. Nauka i Praktyka                                                                                  
 248. Położnictwo. Ginekologia. Medycyna Rozrodu 
 249. Pomeranian Journal of Life Sciences
 250. Pomost. Biuletyn Osób Niepełnosprawnych
 251. Pomorski Magazyn Lekarski
 252. Postępy Biologii Komórki
 253. Postępy Dietetyki w Geriatrii i Gerontologii
 254. Postępy Fitoterapii - Czytelnia Medyczna Borgis    
 255. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
 256. Postępy Nauk Medycznych - Czytelnia Medyczna Borgis
 257. Postępy Neonatologii                                                                                        
 258. Postępy Psychiatrii i Neurologii                                                                     
 259. Postępy Rehabilitacji 
 260. Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi
 261. Postępy Żywienia Klinicznego
 262. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja  
 263. Praktyczna Ginekologia i Perinatologia                                                                                     
 264. Prawo i Medycyna  
 265. Problemy Higieny i Epidemiologii
 266. Problemy Lekarskie
 267. Problemy Narkomanii                                                                               
 268. Problemy Pielęgniarstwa - dostęp tylko na terenie Biblioteki - strona w przebudowie
 269. Progress in Health Sciences
 270. Przegląd Dermatologiczny                                                                                   
 271. Przegląd Epidemiologiczny
 272. Przegląd Gastroenterologiczny
 273. Przegląd Kardiodiabetologiczny
 274. Przegląd Lekarski
 275. Przegląd Menopauzalny                                                        
 276. Przegląd Urologiczny
 277. Przegląd Reumatologiczny    
 278. Przewodnik Lekarza       
 279. Psychiatria                                                                 
 280. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej
 281. Psychiatria i Psychologia Kliniczna
 282. Psychiatria i Psychoterapia
 283. Psychiatria w Praktyce Klinicznej
 284. Psychiatria po Dyplomie
 285. Psychiatria Polska                                                                                     
 286. Psychogeriatria Polska
 287. Psychoonkologia
 288. Psychoterapia
 289. Puls Farmacji
 290. Puls Medycyny
 291. Puls Uczelni
 292. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy
 293. Rehabilitacja Medyczna      
 294. Rehabilitacja w Praktyce
 295. Refleksoterapia
 296. Remedium                                                                            
 297. Reumatologia
 298. Reumatologia News
 299. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny
 300. Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia
 301. Rynek Zdrowia 
 302. Seksuologia Polska
 303. Sepsis                                                                                     
 304. Standardy Medyczne - Pediatria      
 305. Studia Medyczne 
 306. Szczepienia Ochronne w Polsce
 307. Sztuka Leczenia                                                                                 
 308. Świat Medycyny
 309. Świat Przemysłu Farmaceutycznego
 310. Terapia        
 311. Terapia Uzależnienia i Współ Uzależnieni 
 312. The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research   
 313. Tribune. Ogólnopolski Kwartalnik Aktywnych Dentystów  
 314. Udar Mózgu. Problemy Interdyscyplinarne                                                                                    
 315. Ultrasonografie w Ginekologii i Położnictwie
 316. Uroda i Medycyna
 317. WCM
 318. Wiadomości Lekarskie
 319. Wiadomości Psychiatryczne
 320. Wiadomości w Czepku
 321. Wielkopolska Izba Lekarska - Biuletyn Informacyjny
 322. Wideochirurgia i Inne Techniki Małoinwazyjne
 323. Współczesna Dietetyka
 324. Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia
 325. Zakażenia  
 326. Zeszyty Wydziału Przyrodniczo-Technicznego     
 327. Zeszyty Naukowe Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej   
 328. Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu – IRONS                                                                                  
 329. Zdrowie Publiczne                                                                             
 330. Złoty Środek
 331. Żywienie Człowieka i Metabolizm       
 332. Żywność Nauka Technologia Jakość
Licznik wizyt na stronie: 23611

Modyfikował: Natalia Ptak   |  Data modyfikacji: 07-01-2019 11:37

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera