Marka wysokiej reputacji

PMWSZ w Opolu jest uczelnią
o najlepszej reputacji w Polsce
(wg rankingu Reputacji PWSZ Premium Brand 2017)

Wykaz czasopism

 1. Academic Pathology
 2. Academy of Aeshtetic and Anti - Aging Medicine
 3. Acta Angiologica
 4. Acta Balneologica - Balneologia Polska
 5. Acta Haematologica Polonica
 6. Acta Neuropsychologica
 7. Acta Radiologica Open
 8. Advances in Clinical and Experimental Medicine
 9. Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii
 10. Advances in Interventional Cardiology/Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
 11. Advances in Palliative Medicine do 2012 r.
 12. Advances in Respiratory Medicine
 13. Aesthetica
 14. Aktualne Problemy Biomechaniki
 15. Aktualności Medyczne
 16. Aktualności Neurologiczne
 17. Alergia Astma Immunologia         
 18. Alergologia Info
 19. Alergologia i Immunologia Współczesna
 20. Alergologia Współczesna
 21. Analiza Przypadków w Ginekologii i Położnictwie
 22. Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie
 23. Analiza Przypadków w Pediatrii                                                           
 24. Anestezjologia i Intensywna Terapia                                                                    
 25. Anti-Aging
 26. Antykoncepcja
 27. Aptekarz Polski
 28. Archives of Medical Science
 29. Archives of Medical Science - Atherosclerotic Diseases
 30. Archives of Medical Science - Civilization Diseases
 31. Archives of Medical Science - Aiging - chwilowy brak dostępu
 32. Archives of Public Health
 33. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii
 34. Arterial Hypertension
 35. Biblioteka Faktów
 36. Bioetyczne Zeszyty Pediatrii
 37. Biology of Sport
 38. BioTechnologia
 39. Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 40. Biuletyn Informacyjny Vulcan
 41. Biuletyn Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze
 42. Biuletyn Informacyjny Opolskiej Izby Pielęgniarskiej
 43. Biuletyn. Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie
 44. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna
 45. Cabines - Profesjonalne Czasopismo Kosmetyczne
 46. Cardiology Journal
 47. Central European Journal of Immunology
 48. Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
 49. Chirurgia po Dyplomie
 50. Chirurgia Polska
 51. Clinical and Experimental Hepatology
 52. Clinical Diabetology
 53. Choroby Serca i Naczyń
 54. Choroby Zakaźne i Zatrucia w Polsce
 55. Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia
 56. Current Gynecologic Oncology
 57. Current Issues in Personality Psychology
 58. Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences
 59. Dermatologia Estetyczna
 60. Dermatologia i Kosmetologia Praktyczna                                                                               
 61. Dermatologia Kliniczna       
 62. Dermatologia Praktyczna                                                                                  
 63. Diabetyk
 64. Diabetologia Na Co Dzień
 65. Diabetologia po Dyplomie 
 66. Diabetologia Praktyczna
 67. Diagnosta Laboratoryjny
 68. Diagnostyka Laboratoryjna
 69. Dietetyka
 70. Ekonomiczne Problemy Usług
 71. eOnkologiaNews
 72. ePrzewodnikLekarza
 73. eReumatologiaNews
 74. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii
 75. Endokrynologia Pediatryczna
 76. Endokrynologia Polska      
 77. European Journal of Medical Technologies                                                           
 78. Family Medicine & Primary Care Review  
 79. Farmacja Współczesna                                                                         
 80. Fizjoterapia                                                                                                                       
 81. Fizjoterapia Polska
 82. Folia Cardiologica
 83. Folia Histochemica et Cytobiologica
 84. Folia Morphologica
 85. Folia Neuropathologica
 86. Food Forum     
 87. Forum Dermatologicum
 88. Forum Medycyny Rodzinnej                                                                        
 89. Forum Nefrologiczne
 90. Forum Reumatologiczne
 91. Forum Zaburzeń Metabolicznych
 92. Forum Zakażeń
 93. Gastroenterologia Kliniczna. Postępy i Standardy
 94. Gazeta AMG - Miesięcznik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 95. Gazeta Kuracjusza                                                                                               
 96. Gazeta Prawna
 97. Geriatria
 98. Gerontologia Polska      
 99. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna                                                                                         
 100. Ginekologia i Położnictwo
 101. Ginekologia Polska                                                                           
 102. Ginekologia Praktyczna
 103. Ginekologia po Dyplomie
 104. Góry. Górski Magazyn Sportowy
 105. Health Problems of Civilization
 106. Health Psychology ReportHealth Psychology Report
 107. Help - Czasopismo Poruszające Zagadnienia Osób Niewidomych
 108. Hematologia
 109. HIV & AIDS Review. International Journal of HIV-Related Problems
 110. Homeopatia Polska                                                                                  
 111. Hospicjum
 112. Hygeia Public health
 113. Infections
 114. International Maritime Health
 115. Inforanek Plus - Czasopismo o Leczeniu Ran
 116. Journal of Ecology and Health
 117. Journal of Education, Health and Sport
 118. Journal of Contemporary Brahytherapy 
 119. Journal of Gynecological Investigations
 120. Journal of Medical Science ( wcześniej - Nowiny Lekarskie)
 121. Journal of Health Science
 122. Journal of Health Policy, Insurance and Management
 123. Journal of Pre-Clinical and Clinical Research
 124. Journal of Transfusion Medicine
 125. Journal of Health Inequalities
 126. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
 127. Kardiologia Inwazyjna
 128. Kardiologia Na Co Dzień
 129. Kardiologia Oparta Na Faktach
 130. Kardiologia po Dyplomie     
 131. Kardiologia Polska                                                                              
 132. Klinika Pediatryczna      
 133. KSSN. Krakowski Semetralnik Studentów Niepełnosprawanych
 134. Kształcenie Podyplomowe
 135. Kwartalnik Ortopedyczny                                                                                           
 136. Leczenie Ran      
 137. Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej                                                                                                
 138. Lekarz Wojskowy
 139. Lider - Promocja Zdrowia, Kultura Zdrowotna i Fizyczna
 140. LNE - profesjonalny magazyn dotyczący nowoczesnej kosmetologii
 141. Make-Up Trendy                                                                                                               
 142. Magazyn Pielęgniarki i Położnej     
 143. Magazyn Pielęgniarki Operacyjnej
 144. Medical Maestro Magazine
 145. Medical Research Journal
 146. Medical Studies/Studia Medyczne - dotyczy dziedzin nauk medycznych, jak: psychologii, etyki, historii medycyny i ochrony zdrowia organizacji 
 147. Studia Medyczne - Wydania archiwalne 2003-2013
 148. Medicina Sportiva
 149. Medicina Sportiva Practica
 150. Medycyna Estetyczna i Anti-Aging                                                                      
 151. Medycyna Intensywna i Ratunkowa 
 152. Med - Info. Pismo Lekarzy Menedżerów
 153. Medycyna Doświadczalnia i Mikrobiologia
 154. Medycyna Metaboliczna                                                                  
 155. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu
 156. Medycyna Paliatywna
 157. Medycyna Paliatywna w Praktyce                                 
 158. Medycyna po Dyplomie                                                                                      
 159. Medycyna Pracy
 160. Medycyna Praktyczna                                                                                         
 161. Medycyna Praktyczna – Chirurgia                                                           
 162. Medycyna Praktyczna – Ginekologia i Położnictwo      
 163. Medycyna Praktyczna - Neurologia                                         
 164. Medycyna Praktyczna – Pediatria                                                              
 165. Medycyna Praktyczna – Psychiatria
 166. Medycyna Rodzinna - Czytelnia Medyczna Borgis
 167. Medycyna Sportowa
 168. Medycyna Środowiskowa
 169. Medycyna Wieku Podeszłego
 170. Medycyna Wieku Rozwojowego
 171. Menedżer Pielęgniarstwa
 172. Menedżer Zdrowia                                                                 
 173. Monitor Unii Europejskiej 
 174. Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce                                                                
 175. Na Ratunek
 176. Narkomania. Serwis Informacyjny
 177. Nasze Sprawy - Czasopismo dla Osób Niepełnosprawnych
 178. Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze
 179. Neurologia Dziecięca  
 180. Neurologia po Dyplomie                                                           
 181. Neurologia Praktyczna
 182. Neuropsychiatria i Neuropsychologia
 183. Niepełnosprawnośc i Rehabilitacja        
 184. Niepełnosprawni. Tu i Teraz   
 185. Niepełnosprawwność. Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania
 186. Nowa Medycyna - Czytelnia Medyczna Borgis
 187. Nowa Pediatria - Czytelnia Medyczna Borgis
 188. Nowa Stomatologia - Czytelnia Medyczna Borgis    
 189. Nowiny Lekarskie   -   Archiwum                                                                     
 190. Nowotwory – Journal of Oncology  
 191. Nowotwory Złośliwe w Województwie Opolskim 
 192. Nowotwory Złośliwe w Województwie Małopolskim 
 193. Nowotwory Złośliwe w Województwie Podlaskim      
 194. Nowotwory Złośliwe w Województwie Wielkopolskim
 195. Nuclear Medicine Review - Central & Eastern Europe
 196. Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery                                                 
 197. Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia
 198. Oncology Reviews
 199. Onkologia i Radioterapia
 200. Onkologia po Dyplomie 
 201. Onkologia w Praktyce Klinicznej - Edukacja
 202. Ophthalmology Journal     
 203. Opolskie Kwitnące - Biuletyn Informacyjny    
 204. Optyka
 205. Ortodoncja w Praktyce                                                                               
 206. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja                                                               
 207. Otolaryngologia Polska  
 208. Otorynolaryngologia. Przegląd Kliniczny                                                                           
 209. Perinatologia Neonatologia i Ginekologia
 210. Pharmaceutical Representative                 
 211. Phlebological Review                             
 212. Pediatria po Dyplomie    
 213. Pediatria & Medycyna Rodzinna                                                                                
 214. Pielęgniarka i Położna                                                                            
 215. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
 216. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne
 217. Pielęgniarstwo Polskie
 218. Pielęgniarstwo Specjalistyczne
 219. Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej
 220. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne
 221. Pielęgniarstwo XXI Wieku    
 222. Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece                                                                  
 223. Polski Przegląd Chirurgiczny  
 224. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu
 225. Polski Przegląd Neurologiczny
 226. Polski Przegląd Otolaryngologiczny
 227. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
 228. Polish Annals of Medicine
 229. Polish Journal of Cosmetology
 230. Polish Journal of Nutrition
 231. Polish Journal of Pathology
 232. Polish Journal of Rehabilitation Research 
 233. Polski Merkuriusz Lekarski                                                               
 234. Położna. Nauka i Praktyka                                                                                  
 235. Położnictwo. Ginekologia. Medycyna Rozrodu 
 236. Pomeranian Journal of Life Sciences
 237. Pomost. Biuletyn Osób Niepełnosprawnych
 238. Pomorski Magazyn Lekarski
 239. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
 240. Postępy Neonatologii   
 241. Postępy Fitoterapii - Czytelnia Medyczna Borgis    
 242. Postępy Nauk Medycznych - Czytelnia Medyczna Borgis                                                                                     
 243. Postępy Psychiatrii i Neurologii                                                                     
 244. Postępy Rehabilitacji 
 245. Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi
 246. Postępy Żywienia Klinicznego
 247. Progress in Health Sciences
 248. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja                                                                                        
 249. Prawo i Medycyna  
 250. Problemy Higieny i Epidemiologii
 251. Problemy Lekarskie
 252. Problemy Narkomanii                                                                               
 253. Problemy Pielęgniarstwa - dostęp tylko na terenie Biblioteki
 254. Przegląd Dermatologiczny                                                                                   
 255. Przegląd Epidemiologiczny
 256. Przegląd Gastroenterologiczny
 257. Przegląd Kardiodiabetologiczny
 258. Przegląd Menopauzalny                                                        
 259. Przegląd Urologiczny
 260. Przegląd Reumatologiczny    
 261. Przewodnik Lekarza       
 262. Psychiatria                                                                 
 263. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej
 264. Psychiatria i Psychologia Kliniczna
 265. Psychiatria i Psychoterapia
 266. Psychiatria w Praktyce Klinicznej
 267. Psychiatria po Dyplomie
 268. Psychiatria Polska                                                                                     
 269. Psychogeriatria Polska
 270. Psychoonkologia
 271. Psychoterapia
 272. Puls Farmacji
 273. Puls Medycyny
 274. Puls Uczelni
 275. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy
 276. Rehabilitacja Medyczna      
 277. Rehabilitacja w Praktyce
 278. Refleksoterapia
 279. Remedium                                                                            
 280. Reumatologia
 281. Reumatologia News
 282. Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia
 283. Rynek Zdrowia 
 284. Seksuologia Polska
 285. Sepsis                                                                                     
 286. Standardy Medyczne - Pediatria      
 287. Studia Medyczne   
 288. Sztuka Leczenia                                                                                 
 289. Świat Medycyny
 290. Świat Przemysłu Farmaceutycznego
 291. Terapia        
 292. Terapia Uzależnienia i Współ Uzależnieni 
 293. The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research   
 294. Tribune. Ogólnopolski Kwartalnik Aktywnych Dentystów  
 295. Udar mózgu. Problemy Interdyscyplinarne                                                                                    
 296. Ultrasonografie w Ginekologii i Położnictwie
 297. Uroda i Medycyna
 298. WCM
 299. Wiadomości Lekarskie
 300. Wiadomości Psychiatryczne
 301. Wiadomości w Czepku
 302. Wielkopolska Izba Lekarska - Biuletyn Informacyjny
 303. Wideochirurgia i Inne Techniki Małoinwazyjne
 304. Współczesna Dietetyka
 305. Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia
 306. Zakażenia  
 307. Zeszyty Wydziału Przyrodniczo-Technicznego     
 308. Zeszyty Naukowe Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej                                                                                           
 309. Zdrowie Publiczne                                                                             
 310. Złoty Środek
 311. Żywienie Człowieka i Metabolizm       
 312. Żywność Nauka Technologia Jakość
Licznik wizyt na stronie: 19550

Modyfikował: Natalia Ptak   |  Data modyfikacji: 15-02-2018 10:54

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera