Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Wykaz czasopism

 1. Academic Pathology
 2. Academy of Aeshtetic and Anti - Aging Medicine
 3. Acta Angiologica
 4. Acta Balneologica - Balneologia Polska
 5. Acta Haematologica Polonica
 6. Acta Neuropsychologica
 7. Acta of Bioengineering and Biomechanics
 8. Acta Parasitologica
 9. Acta Radiologica Open
 10. Advances in Clinical and Experimental Medicine / Postępy Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej
 11. Advances in Cognitive Psychology
 12. Advances in Dermatology and Allergology / Postępy Dermatologii i Alergologii
 13. Advances in Interventional Cardiology / Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
 14. Advances in Palliative Medicine do 2012 r.
 15. Advances in Respiratory Medicine
 16. Aesthetica
 17. Aktualne Problemy Biomechaniki
 18. Aktualności Medyczne
 19. Aktualności Neurologiczne
 20. Alergia Astma Immunologia         
 21. Alergologia Info
 22. Alergologia i Immunologia Współczesna
 23. Alergologia Współczesna
 24. Alkoholizm i Narkomania / Alcoholism and Drug Addiction
 25. Analiza Przypadków w Ginekologii i Położnictwie
 26. Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie
 27. Analiza Przypadków w Pediatrii                                                           
 28. Anestezjologia i Intensywna Terapia   
 29. Anestezjologia i Ratownictwo
 30. Annales Academiae Medicae Silesiensis
 31. Annals of Agricultural and Environmental Medicine
 32. Annales Universitas Mariae Curie-Skłodowska - Sekcja Biologia
 33. Annales Universitas Mariae Curie-Skłodowska - Sekcja Filozofia i Socjologia
 34. Annales Universitas Mariae Curie-Skłodowska - Sekcja Pedagogika i Psychologia
 35. Anti-Aging
 36. Aptekarz Polski
 37. Archives of Medical Science
 38. Archives of Medical Science - Atherosclerotic Diseases
 39. Archives of Medical Science - Civilization Diseases
 40. Archives of Medical Science - Aging od 2018 r.
 41. Archives of Public Health
 42. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii
 43. Arterial Hypertension
 44. Asysta Dentystyczna
 45. Beauty Forum
 46. Biblioteka Faktów
 47. Bioetyczne Zeszyty Pediatrii
 48. Biology of Sport
 49. BioTechnologia
 50. Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 51. Biuletyn Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze
 52. Biuletyn Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie
 53. Biuletyn Informacyjny Opolskiej Izby Pielęgniarskiej
 54. Biuletyn. Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie
 55. Body Life Trainer
 56. Ból
 57. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna
 58. Cabines - Profesjonalne Czasopismo Kosmetyczne
 59. Cardiology Journal
 60. Central European Journal of Immunology
 61. Challenges of Modern Technology
 62. Chirurgia Narządu Ruchu
 63. Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
 64. Chirurgia po Dyplomie
 65. Chirurgia Polska
 66. Clinical and Experimental Hepatology
 67. Clinical Diabetology
 68. Choroby Serca i Naczyń
 69. Choroby Zakaźne i Zatrucia w Polsce
 70. Contemporary Oncology / Współczesna Onkologia
 71. Current Gynecologic Oncology
 72. Current Issues in Personality Psychology
 73. Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences
 74. Dermatologia Estetyczna
 75. Dermatologia Kliniczna do 2014 r.
 76. Dermatologia i Kosmetologia Praktyczna                                                                               
 77. Dermatology Review / Przegląd Dermatologiczny
 78. Dermatologia Praktyczna                                                                                  
 79. Diabetologia Kliniczna
 80. Diabetologia Na Co Dzień
 81. Diabetologia po Dyplomie
 82. Diabetologia Praktyczna
 83. Diagnosta Laboratoryjny
 84. Diagnostyka Laboratoryjna
 85. Ekonomiczne Problemy Usług
 86. eOnkologiaNews
 87. ePrzewodnikLekarza
 88. eReumatologiaNews
 89. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii
 90. Endokrynologia Pediatryczna
 91. Endokrynologia Polska      
 92. European Journal of Medical Technologies                                                           
 93. Family Medicine & Primary Care Review  
 94. Farmacja Współczesna                                                                       
 95. Fizjoterapia                                                                                                                       
 96. Fizjoterapia Polska   /  Fizjoterapia Polska - Index Copernicus  
 97. Folia Cardiologica
 98. Folia Histochemica et Cytobiologica
 99. Folia Morphologica
 100. Folia Neuropathologica
 101. Food Forum     
 102. Forum Dermatologicum
 103. Forum Medycyny Rodzinnej                                                                        
 104. Forum Nefrologiczne
 105. Forum Pediatrii Praktycznej
 106. Forum Reumatologiczne
 107. Forum Stomatologii Praktycznej od 2015 r.
 108. Forum Zaburzeń Metabolicznych
 109. Forum Zakażeń
 110. Gastroenterologia Kliniczna. Postępy i Standardy
 111. Gazeta AMG - Miesięcznik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 112. Gazeta Kuracjusza                                                                                               
 113. Gazeta Prawna
 114. Geriatria
 115. Gerontologia Polska      
 116. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna                                                                                         
 117. Ginekologia i Położnictwo
 118. Ginekologia Polska                                                                           
 119. Ginekologia Praktyczna
 120. Ginekologia po Dyplomie
 121. Health Problems of Civilization
 122. Health Psychology Report
 123. Help - Czasopismo Poruszające Zagadnienia Osób Niewidomych
 124. Hematologia
 125. HIV & AIDS Review. International Journal of HIV-Related Problems
 126. Homeopatia Polska                                                                                  
 127. Hospicjum
 128. Hygeia Public Health
 129. Inforanek Plus - Czasopismo o Leczeniu Ran
 130. Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu
 131. International Maritime Health
 132. International Review of Allergology and Clinical Immunology
 133. IRONS - Issue of Rehabilitation, Orthopaedics, Neurophysiology and Sport Promotion
 134. Journal of Contemporary Brahytherapy 
 135. Journal of Ecology and Environment
 136. Journal of Education, Health and Sport
 137. Journal of Gynecological Investigations
 138. Journal of Health Inequalities
 139. Journal of Health Policy, Insurance and Management / Polityka Zdrowotna
 140. Journal of Health Science
 141. Journal of Medical Science ( wcześniej - Nowiny Lekarskie)
 142. Journal of Pre-Clinical and Clinical Research
 143. Journal of Transfusion Medicine
 144. Journal of Ultrasonography
 145. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
 146. Kardiologia Inwazyjna
 147. Kardiologia Na Co Dzień
 148. Kardiologia Oparta Na Faktach
 149. Kardiologia po Dyplomie   
 150. Kardiologia Polska   
 151. Klinika Oczna                                                                          
 152. Klinika Pediatryczna 
 153. Kosmos    
 154. KSSN. Krakowski Semetralnik Studentów Niepełnosprawanych
 155. Kształcenie Podyplomowe
 156. Kwartalnik Ortopedyczny                                                                                           
 157. Leczenie Ran      
 158. Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej                                                                                                
 159. Lekarz Wojskowy
 160. Lider - Promocja Zdrowia, Kultura Zdrowotna i Fizyczna
 161. LNE - profesjonalny magazyn dotyczący nowoczesnej kosmetologii
 162. Make-Up Trendy                                                                                                               
 163. Magazyn Pielęgniarki i Położnej     
 164. Magazyn Pielęgniarki Operacyjnej
 165. Medical Maestro Magazine
 166. Medical Research Journal
 167. Studia Medyczne / Medical Studies - dotyczy dziedzin nauk medycznych, jak: psychologii, etyki, historii medycyny i ochrony zdrowia organizacji 
 168. Medicina Sportiva
 169. Medicina Sportiva Practica
 170. Medycyna Estetyczna i Anti-Aging                                                                      
 171. Medycyna Intensywna i Ratunkowa 
 172. Med - Info. Pismo Lekarzy Menedżerów
 173. Medycyna Doświadczalnia i Mikrobiologia
 174. Medycyna Metaboliczna                                                                  
 175. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu
 176. Medycyna Paliatywna
 177. Medycyna Paliatywna w Praktyce                                 
 178. Medycyna po Dyplomie                                                                                    
 179. Medycyna Pracy
 180. Medycyna Praktyczna                                                                                         
 181. Medycyna Praktyczna – Chirurgia                                                           
 182. Medycyna Praktyczna – Ginekologia i Położnictwo      
 183. Medycyna Praktyczna - Neurologia                                         
 184. Medycyna Praktyczna – Pediatria                                                              
 185. Medycyna Praktyczna – Psychiatria
 186. Medycyna Rodzinna - Czytelnia Medyczna Borgis
 187. Medycyna Sportowa
 188. Medycyna Środowiskowa
 189. Medycyna Wieku Podeszłego
 190. Medycyna Wieku Rozwojowego
 191. Menedżer Pielęgniarstwa 2013-2014 r.
 192. Menedżer Zdrowia                                                                 
 193. Monitor Unii Europejskiej 
 194. Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce                                                                
 195. Na Ratunek
 196. Narkomania. Serwis Informacyjny
 197. Nasze Sprawy - Czasopismo dla Osób Niepełnosprawnych
 198. Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze
 199. Neurologia Dziecięca  
 200. Neurologia Praktyczna
 201. Neuropsychiatria i Neuropsychologia
 202. Niepełnosprawność i Rehabilitacja        
 203. Niepełnosprawni. Tu i Teraz   
 204. Niepełnosprawność. Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania
 205. Nowa Medycyna - Czytelnia Medyczna Borgis
 206. Nowa Pediatria - Czytelnia Medyczna Borgis
 207. Nowa Stomatologia - Czytelnia Medyczna Borgis    
 208. Nowiny Lekarskie - Archiwum                                                                    
 209. Nowotwory – Journal of Oncology  
 210. Nowotwory Złośliwe w Polsce
 211. Nowotwory Złośliwe w Województwie Opolskim 
 212. Nowotwory Złośliwe w Województwie Małopolskim 
 213. Nowotwory Złośliwe w Województwie Podlaskim      
 214. Nowotwory Złośliwe w Województwie Wielkopolskim
 215. Nuclear Medicine Review - Central & Eastern Europe
 216. Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery                                                 
 217. Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia
 218. Oncology Reviews
 219. Onkologia i Radioterapia
 220. Onkologia po Dyplomie
 221. Ophthalmology Journal     
 222. Opolskie Kwitnące - Biuletyn Informacyjny    
 223. Optyka
 224. Ortodoncja w Praktyce                                                                               
 225. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja                                                               
 226. Otolaryngologia Polska  
 227. Otorynolaryngologia. Przegląd Kliniczny  
 228. Pediatria po Dyplomie                                                                          
 229. Perinatologia Neonatologia i Ginekologia
 230. Phlebological Review                             
 231. Pediatria & Medycyna Rodzinna  
 232. Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism     
 233. Pharmaceutical Representative                                                                       
 234. Pielęgniarka i Położna                                                                            
 235. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
 236. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne
 237. Pielęgniarstwo Polskie
 238. Pielęgniarstwo Specjalistyczne
 239. Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej
 240. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne
 241. Pielęgniarstwo XXI Wieku    
 242. Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece   
 243. Polish Annals of Medicine
 244. Polish Hyperbaric Reserch
 245. Polish Journal of Cosmetology
 246. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences
 247. Polish Journal of Nutrition
 248. Polish Journal of Pathology
 249. Polish Journal of Rehabilitation Research 
 250. Polityka Zdrowotna / Journal of Health Policy, Insurance and Management
 251. Polski Merkuriusz Lekarski                                    
 252. Polski Przegląd Chirurgiczny  
 253. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu
 254. Polski Przegląd Neurologiczny
 255. Polski Przegląd Otolaryngologiczny
 256. Polish Psychological Bulletin
 257. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej  
 258. Polymers in Medicine                         
 259. Położna. Nauka i Praktyka                                                                                  
 260. Położnictwo. Ginekologia. Medycyna Rozrodu 
 261. Pomost. Biuletyn Osób Niepełnosprawnych
 262. Pomorski Magazyn Lekarski
 263. Postępy Biologii Komórki
 264. Postępy Dermatologii i Alergologii / Advances in Dermatology and Allergology
 265. Postępy Dietetyki w Geriatrii i Gerontologii
 266. Postępy Fitoterapii - Czytelnia Medyczna Borgis    
 267. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
 268. Postępy Nauk Medycznych - Czytelnia Medyczna Borgis
 269. Postępy Neonatologii od 2018 r. wersja elektroniczna                                                                                 
 270. Postępy Psychiatrii i Neurologii                                                                     
 271. Postępy Rehabilitacji 
 272. Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi
 273. Postępy Żywienia Klinicznego
 274. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja                                                                                  
 275. Prawo i Medycyna  
 276. Problemy Higieny i Epidemiologii
 277. Problemy Lekarskie
 278. Problemy Narkomanii                                                                               
 279. Problemy Pielęgniarstwa
 280. Progress in Health Sciences                                                                            
 281. Przegląd Epidemiologiczny
 282. Przegląd Gastroenterologiczny
 283. Przegląd Kardiodiabetologiczny
 284. Przegląd Lekarski
 285. Przegląd Menopauzalny                                                        
 286. Przegląd Urologiczny
 287. Przegląd Reumatologiczny    
 288. Przegląd Seksuologiczny
 289. Przewodnik Lekarza       
 290. Psychiatria                                                                 
 291. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej
 292. Psychiatria i Psychologia Kliniczna
 293. Psychiatria i Psychoterapia
 294. Psychiatria w Praktyce Klinicznej
 295. Psychiatria po Dyplomie
 296. Psychiatria Polska                                                                                     
 297. Psychogeriatria Polska
 298. Psychologiczne Zeszyty Naukowe
 299. Psychoonkologia
 300. Psychoterapia
 301. Puls Farmacji
 302. Puls Medycyny
 303. Puls Uczelni
 304. Rehabilitacja Medyczna      
 305. Rehabilitacja w Praktyce
 306. Refleksoterapia
 307. Remedium                                                                            
 308. Reumatologia
 309. Reumatologia News
 310. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny
 311. Roczniki PAM (Pomorskiej Akademii Medycznej) do 2014 r. / Pomeranian Journal of Life Sciences od 2015. 
 312. Roczniki Psychologiczne / Annales of Psychology
 313. Rynek Zdrowia 
 314. Seksuologia Polska
 315. Sepsis                                                                                     
 316. Standardy Medyczne - Pediatria      
 317. Studia Medyczne 
 318. Szczepienia Ochronne w Polsce
 319. Sztuka Leczenia                                                                                 
 320. Świat Medycyny i Farmacji
 321. Świat Przemysłu Farmaceutycznego
 322. Terapia        
 323. Terapia Uzależnienia i Współ Uzależnienia 
 324. The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research   
 325. Udar Mózgu. Problemy Interdyscyplinarne                                                                                    
 326. Ultrasonografie w Ginekologii i Położnictwie
 327. Uroda i Medycyna
 328. WCM
 329. Wiadomości Lekarskie
 330. Wiadomości Parazytologiczne
 331. Wiadomości Psychiatryczne
 332. Wiadomości w Czepku
 333. Wielkopolska Izba Lekarska - Biuletyn Informacyjny
 334. Wideochirurgia i Inne Techniki Małoinwazyjne
 335. Współczesna Dietetyka
 336. Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia
 337. Zakażenia XXI Wieku od 2018 r. wersja elektroniczna
 338. Zeszyty Wydziału Przyrodniczo-Technicznego     
 339. Zeszyty Naukowe Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej   
 340. Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu – IRONS                                                                                  
 341. Zdrowie Publiczne                                                                             
 342. Złoty Środek
 343. Żywienie Człowieka i Metabolizm       
 344. Żywność Nauka Technologia Jakość
Licznik wizyt na stronie: 30424

Modyfikował: Natalia Ptak   |  Data modyfikacji: 12-06-2020 13:14

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera