W związku z sytuacją epidemiologiczną w roku akademickim 2019/2020 wpięte do pracy dyplomowej oświadczenie promotora oraz raport z badania antyplagiatowego może mieć formę skanu lub oryginału

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

TRWA NABÓR

Kurs ma na celu przygotowanie uczestników kursu do udzielania osobom wstanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia  kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy wynosi 66 godzin dydaktycznych, w tym:

  • zajęcia teoretyczne –  25 godzin,
  • zajęcia praktyczne (ćwiczenia w warunkach symulowanych na fantomach) –  41 godzin.
  • Tryb kształcenia: wieczorowy/weekendowy
  • Kurs zatwierdzony przez Wojewodę Opolskiego PSiZ.IV.6312.8.2015.JJP
  • Kurs zakończony jest egzaminem państwowym i uzyskaniem tytułu RATOWNIKA zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
  • Odpłatność za kurs - 500 zł

Warunkiem zgłoszenia na kurs jest przesłanie wypełnionego Formularza (do pobrania w zakładce rekrutacja na kursy i szkolenia)

Licznik wizyt na stronie: 863
Opublikował: Bożena Górniak-Nowara   |  Data publikacji: 24-10-2019 14:25
Modyfikował: Bożena Górniak-Nowara   |  Data modyfikacji: 24-10-2019 14:28

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera