Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

NCN 2.png
 

Szanowni Państwo,

Trwa nabór wniosków na finansowanie projektów naukowych w następujących konkursach NCN: OPUS 18, SONATA 15, PRELUDIUM, PRELUDIUM BIS.

Należy pamiętać, że NCN finansuje projekty badawcze, które spełniają kryterium badań podstawowych, mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o danym zjawisku, bez nastawienia na wykorzystanie praktyczne.

Nowością od tej edycji konkursów jest opracowanie planu zarządzania danymi badawczymi. Pod pojęciem „dane” rozumie się wszystkie dane zebrane podczas realizacji projektu, zarówno te nieprzetworzone, jak i poddane analizie i wykorzystane. Definicja ta obejmuje wszystkie możliwe formaty, zarówno cyfrowe, jak i nie cyfrowe, np. próbki, wypełnione kwestionariusze. Szczegółowe wytyczne dotyczące planu zarządzania danymi można znaleźć pod adresem: www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulaminy/wytyczne_zarzadzanie_danymi.pdf


Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF (www.osf.opi.org.pl)  do 16 grudnia 2019 r.


OPUS 18 - przeznaczony dla wszystkich badaczy, niezależnie od etapu kariery naukowej. W ramach realizacji projektu mogą oni otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą, która jest niezbędna do ich realizacji.  OPUS 18 umożliwia ubieganie się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. W projekcie OPUS poza kierownikiem projektu w prace badawcze mogą być zaangażowani dodatkowi wykonawcy, w tym studenci i doktoranci oraz osoby na stanowisku typu post-doc.  Kierownikiem projektu badawczego może być osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę.

Szczegółowe informacje: www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus18


SONATA 15 - jest konkursem skierowanym do osób, które uzyskały stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Celem konkursu jest wsparcie w prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury oraz oryginalnej metodologii. Kierownikiem projektu można zostać osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę. W prace badawcze mogą być zaangażowani dodatkowi wykonawcy, w tym studenci i doktoranci oraz osoby na stanowisku typu post-doc.

Szczegółowe informacje: www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata15


PRELUDIUM 18 - dla osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora. Maksymalne finansowanie pojedynczego projektu może wynieść odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego. Temat projektu może, lecz nie musi być powiązany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej.

Szczegółowe informacje: www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium18


PRELUDIUM BIS 1 - celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektów PRELUDIUM BIS może obejmować środki na badania w wysokości maks. 180 000 zł. Kierownikiem projektu składanego w konkursie może być osoba, która będzie promotorem doktoranta realizującego projekt badawczy PRELUDIUM BIS. W roli wnioskodawcy w konkursie może wystąpić podmiot prowadzący szkołę doktorską.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursów to czerwiec 2020 r.

Szczegółowe informacje: www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-bis


Zgodnie z harmonogramem NCN 16 grudnia 2019 r. planowane jest ogłoszenie konkursów SONATINA 4 i ETIUDA 4.

SONATINA  - na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. SONATINA jest konkursem, którego celem jest wsparcie kariery młodych badaczy poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

ETIUDA -  konkurs na stypendia doktorskie. osób nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w działalności naukowej i mają otwarty przewód doktorski lub otworzą go do dnia 30 kwietnia 2019 r. Laureat zobowiązuje się do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania.

Licznik wizyt na stronie: 331
Opublikował: Marcin Gajda   |  Data publikacji: 22-10-2019 09:42
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 22-10-2019 09:57

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera