W związku z sytuacją epidemiologiczną w roku akademickim 2019/2020 wpięte do pracy dyplomowej oświadczenie promotora może mieć formę skanu lub oryginału

Spotkanie z panią dr Gretą Kanownik - Dyrektorem Departamentu Pielęgniarek i Położnych

Spotkanie studentów Wydziału Nauk Medycznych PMWSZ w Opolu
z panią dr Gretą Kanownik – Dyrektorem Departamentu Pielęgniarek i Położnych


10 października 2019 r. na terenie PMWSZ w Opolu odbyło się spotkanie studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunku pielęgniarstwo i położnictwo z panią dr Gretą Kanownik – Dyrektorem Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia. Po uroczystym powitaniu Szanownego Gościa, przez dr Edytę Kędrę – Dziekana Wydziału Nauk Medycznych, głos zabrała Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych. Na wstępie pani Dyrektor, podkreśliła, iż bardzo cieszy się z możliwości wzięcia udziału w spotkaniu z młodymi adeptami pielęgniarstwa i położnictwa. Podkreślając znaczenie zawodu pielęgniarki i położnej zaznaczyła, że zawsze były i będą bardzo ważne w systemie ochrony zdrowia. Licznie zgromadzeni studenci, a także kadra dydaktyczna Wydziału Nauk Medycznych naszej Uczelni mieli okazję wysłuchać interesujący wykład poświęcony kompetencjom zawodowym pielęgniarek i położnych. Na zakończenie spotkania, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych wręczyła na ręce pani Dziekan Wydziału Nauk Medycznych PMWSZ w Opolu list gratulacyjny kierowany do JM Rektora PMWSZ w Opolu, jako wyraz uznania i podziękowania za wkład i ogromne zaangażowanie na rzecz utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w naszej Uczelni.


Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w tym niezmiernie ważnym spotkaniu.

 

 


Sporządziła:
Elżbieta Szlenk-Czyczerska

Licznik wizyt na stronie: 713
Opublikował: Marcin Gajda   |  Data publikacji: 14-10-2019 09:25
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 14-10-2019 09:50

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera