Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

Zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

 PDFRegulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w PMWSZ w Opolu


 1. Autorzy/redaktorzy, współautorzy publikacji wydawanych przez PMWSZ w Opolu zobowiązani są do  podpisania  umowy o przeniesieniu na Uczelnię przysługujących im pełnych autorskich praw majątkowych do utworu w zakresie wszystkich znanych w chwili zawarcia  umowy pól eksploatacji.
   
 2. Autorzy/redaktorzy, współautorzy i recenzenci publikacji nie otrzymują honorariów.
   
 3. Twórcom publikacji przysługuje wynagrodzenie tylko, jeżeli Uczelnia korzysta z przysługujących jej autorskich praw majątkowych w sposób przynoszący jej korzyści finansowe.
   
 4. W przypadku skierowania publikacji do sprzedaży wysokość korzyści finansowych uzyskanych przez Uczelnię z tytułu przysługujących jej praw majątkowych do wyników pracy intelektualnej oraz wysokość korzyści finansowych dla  autorów ustalane są na Regulaminu  zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu.
   
 5. Decyzję o zmianie wysokości korzyści finansowych po stronie Uczelni i po stronie autora podejmuje Rektor.
   
 6. W sprawach nieuregulowanych stosuje się Regulamin  zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu.
Licznik wizyt na stronie: 477
Opublikował: Marcin Gajda   |  Data publikacji: 06-09-2019 11:37
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 02-04-2020 15:08

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera