Informujemy, iż wszelkie sprawy na Uczelni (również stypendialne) załatwiane są online, kontakt z poszczególnymi Działami poprzez pocztę elektroniczną

Zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

 PDFRegulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w PMWSZ w Opolu.pdf


  1. Autorzy/redaktorzy, współautorzy publikacji wydawanych przez PMWSZ w Opolu zobowiązani są do  podpisania  umowy o przeniesieniu na Uczelnię przysługujących im pełnych autorskich praw majątkowych do utworu w zakresie wszystkich znanych w chwili zawarcia  umowy pól eksploatacji.
     
  2. Autorzy/redaktorzy, współautorzy i recenzenci publikacji nie otrzymują honorariów.
     
  3. Twórcom publikacji przysługuje wynagrodzenie tylko, jeżeli Uczelnia korzysta z przysługujących jej autorskich praw majątkowych w sposób przynoszący jej korzyści finansowe.
     
  4. W przypadku skierowania publikacji do sprzedaży wysokość korzyści finansowych uzyskanych przez Uczelnię z tytułu przysługujących jej praw majątkowych do wyników pracy intelektualnej oraz wysokość korzyści finansowych dla  autorów ustalane są na Regulaminu  zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu.
     
  5. Decyzję o zmianie wysokości korzyści finansowych po stronie Uczelni i po stronie autora podejmuje Rektor.
     
  6. W sprawach nieuregulowanych stosuje się Regulamin  zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu.
Licznik wizyt na stronie: 320
Opublikował: Marcin Gajda   |  Data publikacji: 06-09-2019 11:37
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 02-04-2020 15:08

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera