Trwa rekrutacja elektroniczna (nabór uzupełniający) na studia w PMWSZ w Opolu na rok akademicki 2019/2020 - Zapraszamy! 

 

Marka wysokiej reputacji

PMWSZ w Opolu jest uczelnią
o najlepszej reputacji w Polsce
(wg rankingu Reputacji PWSZ Premium Brand 2017)

Wydawnictwo PMWSZ w Opolu

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu  prowadzi działalność wydawniczą od 2004 roku początkowo współpracując z polskimi wydawcami w zakresie opracowania publikacji naukowych i okolicznościowych. Od roku 2013 uczelnia prowadzi wydawnictwo PMWSZ w Opolu (ISBN-978-83-935324-…), które obecnie funkcjonuje w strukturze Sekcji Nauki i Wydawnictw. Działalność wydawnicza podlega bezpośrednio Prorektorowi ds. Nauki i Rozwoju.

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu prowadzi działalność wydawniczą poprzez publikowanie  przede wszystkim monografii naukowych i podręczników w celu promowania nowoczesnej wiedzy, badań naukowych i prac rozwojowych jej pracowników.

Wydawnictwo PMWSZ w Opolu specjalizuje się w publikowaniu książek związanych głównie z dyscyplinami naukowymi reprezentowanymi przez profil uczelni. Są to nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej. Prace koncentrują się na najnowszych osiągnięciach naukowych medycyny  szczególnie w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa oraz fizjoterapii, ponadto neonatologii, pediatrii, chorób cywilizacyjnych, zagadnień rehabilitacji, profilaktyki chorób, edukacji zdrowotnej, doświadczeń pacjenta w związku z chorobą i bólem, akcentują holistyczny wymiar leczenia, procesu pielęgnacji i rehabilitacji, propagują i popularyzują nowe osiągnięcia naukowe oraz nowoczesne rozwiązania praktyczne w pielęgniarstwie, położnictwie, fizjoterapii, a także kosmetologii, dietetyce, szeroko pojętym zdrowiu publicznym.

Wydawnictwo PMWSZ w Opolu wydaje również kwartalnik naukowy Medical Science Pulse (lista czasopism MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych”, 20 pkt.). Redakcja kwartalnika MSP podlega bezpośrednio Rektorowi PMWSZ w Opolu. Redakcja kwartalnika prowadzi stronę internetową czasopisma, na której zamieszcza szczegółowe informacje związane z procedurami etycznymi, recenzyjnymi i wydawniczymi kwartalnika. Strona prowadzona jest w języku angielskim: www.medicalsciencepulse.com

Wydawnictwo PMWSZ w Opolu kieruje się zaleceniami MNiSW w zakresie dobrych praktyk publikacyjnych. Komisja Wydawnicza, która pełni zadania rady naukowej wydawnictwa,  dba o wysoki poziom merytoryczny publikacji PMWSZ w Opolu, właściwą procedurę recenzyjną i wydawniczą oraz przestrzeganie zasad etyki publikacyjnej.

Misją Wydawnictwa PMWSZ w Opolu jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym dostępu do monografii naukowych i podręczników. Publikacje Uczelni wydane w sposób niekomercyjny zamieszcza się  w wolnym dostępie w wybranych bazach po zakończeniu opracowania wydawniczego wersji drukowanej i elektronicznej. Publikacje Uczelni przeznaczone do sprzedaży zamieszcza się w wolnym dostępie w wybranych bazach 10 miesięcy po wydaniu publikacji, tj. licząc od daty rozpoczęcia sprzedaży publikacji.

Licznik wizyt na stronie: 26
Opublikował: Marcin Gajda   |  Data publikacji: 05-09-2019 08:26
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 09-09-2019 08:43

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera