W związku z sytuacją epidemiologiczną w roku akademickim 2019/2020 wpięte do pracy dyplomowej oświadczenie promotora może mieć formę skanu lub oryginału

Zasady etyki publikacyjnej

Zasady etyki publikacyjnej:


Publikowanie tekstów naukowych wiąże się z systematycznymi, kompleksowymi i etycznymi działaniami wszystkich zaangażowanych w proces wydawniczy publikacji.

Wydawnictwo PMWSZ w Opolu – na wszystkich etapach opracowania publikacji – jako wytyczne w kwestiach etycznych stosuje:

Wszystkie publikacje PMWSZ w Opolu sprawdzane są także pod kątem plagiatu programem antyplagiatowym. Redakcja Wydawnictwa  dokłada wszelkich starań w celu przeciwdziałania przypadkom plagiatu, zjawiskom ghostwriting i guest authorship.

Aby zapewnić precyzyjne cytowania publikacji Wydawnictwo zaleca styl cytowań w systemie Vancouver.


Powyższe wytyczne obowiązują wszystkich członków  redakcji, zarówno publikacji zwartych, jak i czasopism, autorów, redaktorów prac, recenzentów oraz wydawców.

Autor

 • Zgłoszona praca musi być oryginalna i wolna od plagiatu.
 • Zgłoszona praca nie może być wcześniej opublikowana ani złożona w innym wydawnictwie.
 • Potencjalny konflikt interesów musi być jednoznacznie określony.
 • Należy uzyskać wymagane zgody na wykorzystanie innych źródeł w publikacji oraz przedstawić zgody komisji bioetycznych na badania, jeśli zachodzi taka konieczność.
 • Jako autorów wymieniamy osoby, które wniosły istotny wkład w interpretacje lub skład pracy. Pozostałych współtwórców określamy jako współautorów.

Redaktor:

 • Obiektywnie ocenia manuskrypty pod kątem ich akademickich walorów, wartości naukowej i intelektualnej, tzn. z wykluczeniem jakiegokolwiek interesu osobistego lub komercyjnego, bez żadnych uprzedzeń dotyczących płci, rasy, religii lub narodowości autora.
 • W przypadku stwierdzenia uchybień etycznych w badaniach lub podejrzenia innego nadużycia niezwłocznie przeprowadza szczegółową kontrolę zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 • Nie ujawnia żadnych informacji związanych z autorami i treściami manuskryptów przed ich publikacją.

Recenzent:

 • Obiektywnie ocenia manuskrypty, tzn. z wykluczeniem jakiegokolwiek interesu osobistego lub komercyjnego, bez żadnych uprzedzeń dotyczących płci, rasy, religii lub narodowości autora.
 • Dostarcza w terminie  szczegółową recenzję treści i oryginalności pracy naukowej .
 • Potencjalny konflikt interesów musi być jednoznacznie określony.
 • W przypadku możliwości wystąpienia konfliktu interesów, powiadamia redakcję o odmowie wykonania recenzji.
 • W przypadku stwierdzenia uchybień etycznych w badaniach lub podejrzenia innego nadużycia niezwłocznie zawiadamia przewodniczącego Komisji Wydawniczej.
 • Zachowuje poufność wszystkich prac i ocen związanych z procesem recenzji.

Wydawca:

 • Zapewnia integralność  i oryginalność opublikowanych tekstów  w zakresie: etyki publikacji, konfliktu interesów na różnych etapach opracowania publikacji, poufności, autorstwa, poprawek autorskich, terminowości publikacji.
 • Współpracuje z redaktorami wydawnictwa określając ich zadania w celu zapewnienia czytelności działań i wysokiej jakości procedur publikacji.
 • Informuje odpowiednie instytucje lub organy w przypadku naruszeń rzetelności naukowej lub zasad etyki naukowej lub publikacyjnej.
 • Wydawca ma prawo wycofać publikację po jej wydaniu, jeżeli zaistnieją  dowody świadczące o braku rzetelności wyników badań, fałszowaniu badań lub ujawnienia  niezamierzonych błędów, praca nosi znamiona plagiatu lub narusza zasady etyki wydawniczej.
Licznik wizyt na stronie: 401
Opublikował: Marcin Gajda   |  Data publikacji: 02-09-2019 11:15
Modyfikował: Marcin Gajda   |  Data modyfikacji: 10-09-2019 08:06

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera